Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
317d, en del av
Gamle Sørhaugen 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 170

Løpenummer i 1901 matrikkel: 4

Matrikkelnummer: 317d

Gårds og bruksnummer: 190/477

 
 

I dag er denne tomten en blanding av grøntanlegg og parkeringsplass. Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 var denne matrikkelen sammen med matriklene 311b, 317 c og 317f en del av Gamle Sørhaugen 6.

 

* 1970

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte, dat 18/7-1941 til bilforhandler Harald Thanstrøm f. 23/6-1886 for Kr 45000,00 på denne med fl. eiendommer i Halden.

 

* 1922

Utdarg fra panteregister:

Skjøte fra E.J. Brevig og Hans Brevig på deres anpart i d.e. og matr. 307, 309, 310a, 311a, 311b, 317c og b til Ingvald Bärnholdt for kr 30000,- Dat 24 mars 1922.

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra grosserer Johan Spørck til enkefru Olav Cecilie Brevigs dødsbo paa d.e. boder, tomt og brygge for kr 2000,- dat 24/10 1901 og tinglyst 15.mai 1903. Ifølge maalebrev af 27/11 1902 indeholder tomten 663m²)

Skjøde fra Skifteforvalteren i Fredriksahld til a/s Fredrikshalds Verft paa d.e. og matr.no. 307, 309 & 310a, 311b samt verftsinventar for Kr 40000,- hvoraf for inventaret kr 8000,- dateret 13 mai 1903

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Brevigs Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.000 kr. og en branntakst på 3.690 kr. Som anmerkning er det ført "Søbod".

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Joh. Spørck oppført som eier av matrikkelen. Vi kan lese at dette er et "Magasin, bor ingen".

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Kjøbmand Johan Spørck oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 5.960 kroner. Som anmerkning er det ført "magasin".


Matrikkelen er ikke oppført med noen beboelse i noen av folketellingene.

Sist oppdatert 01.03.2023 19:48