Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1901 matrikkel: 240

Løpenummer i 1901 matrikkel: 237

Matrikkelnummer: 29e

Gårds og bruksnummer: 160/134

 
Foto: SW 9.mars 2003

 

 

* 1999

 

* 1976

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Borgergata 1.

 

* 1926

 

Karl Johan Bakke, gift bankkasserer bosatt i Borgergaten1, dør i følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 15 nr.34) den 22.juni 1926. Dr. Ringvold har oppgitt dødsårsaken til Paralysis cordis.

I følge samme kirkebok var han født på Idd 1.januar 1866.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og uthus på matrikkelen. Huset er på tre etsasjer og inneholder seks leiligheter og et auktionslokale. Det bor til sammen tjuetre personer på eiendommen. Vi kan ut i fra personlistene se at det er Karl Johan Jacobsen Bakke som eier gården.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1. etg 324 kr          

Frederik Ludvig Stub Bech(mann)

1865-04-13

Danmark

hf g Værkfører ved Rejseeffektfabrik (Værksmester)

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Anna Kristine Bech(kvinne)

1864-07-07

Moss

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

2.etg 450 kr          

Johan Storm Trosdahl(mann)

1849-03-16

Lillehammer

hf g Guldsmed-mester S

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Laura Trosdahl(kvinne)

1862-01-12

Danmark

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Halvdan Trosdahl(mann)

1885-08-20

Fredrikshald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Gudrun Trosdahl(kvinne)

1889-01-24

Fredrikshald

d ug Til Hjelp i Huset

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Bodil Trosdahl(kvinne)

1893-01-11

Fredrikshald

d ug Guvernante

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

2.etg 350 kr egen gård          

Karl Johan Jacobsen Bakke(mann)

1866-01-01

Id

hf g Bankkasserer v/ Privatbank

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Hanna Lovise Bakke(kvinne)

1872-03-13

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Marthe Kirstine Bakke(kvinne)

1893-04-20

Id

d ug kontordame v/ Sakførerkontor

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

John Kristian Bakke(mann)

1897-01-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Astrid Bakke(kvinne)

1900-06-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Karen Hagar Bakke(kvinne)

1902-07-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Signe Helene Bakke(kvinne)

1904-07-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Karl Bjarne Haakon Bakke(mann)

1906-02-16

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

3.etg 450 kr          

Hans Gundersen(mann)

1878-10-24

Solum

hf g postexpeditør

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Borgny Gundersen(kvinne)

1876-09-23

Kristiansand S

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

3.etg 18 kr pr mnd          

Jens Åsekjær(mann)

1851-05-13

Berg

hf g Musikkorpral

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Laura Åsekjær(kvinne)

1853-05-15

Ingedal

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Gunhild Åsekjær(kvinne)

1877-01-26

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Marta Åsekjær(kvinne)

1891-03-26

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Ivar Åsekjær(mann)

1894-02-23

Fredrikshald

s ug Barbersvend

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Kvistleilighet 6 kr pr mnd          

Hanna Sofia Sandell(kvinne)

1886-12-26

Sverige

ug Sømmörska

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

*


 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedkerm. Chr. Westberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 34.000 kr. og var branntaksert til 35.450 kr. Matrikkelen var i 1901 også registrert med grense mot Skomagerstrædet.

I folketellinga i 1900 er matrikkel 29e ikke registrert.

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 29e ikke utskilt som egen matrikkel.

 

Sist oppdatert 04.10.2021 19:47