Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 88

Løpenummer i 1901 matrikkel: 239

Matrikkelnummer: 31

Gårds og bruksnummer: 160/136

 
 

 

* 1994

9. mai i 1994 har Ivar Bjørndalen en helside om salmedikteren Landstad som ikke bare bodde i Borgergata 8, men han var også eier av denne eiendommen i noen år.

Les hele stykke til Bjørndalen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 15)

 

I forbindelse med en serie om Halden forfattere har Halden Arbiderblad 15. oktober 1994 enda en helside om Landstad.

Hel siden kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 20)

 

 

*1990

20.januar 1990 har Halden Arbeiderblad også en helside om salmedikteren Landstad.

Hel stykket kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 15)

 

 

* 1979

 

* 1977

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

28. august har Halden Arbeiderblad en lengre reportasje om behandlingen i denne saken.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 8)

 

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1955

Utdrag fra panteregister:

Overnskomst dat 20/5 og 2/6 1955 mellom Anton Ellefsen og Julie Ellefsens arvinger om på hvilken måte d.e. skal overdrad på, skifte når Julie Ellefsen er død og om forkjøpsrett m.v. med samtykkepategn. av Julie Ellefsen. Eiendommens skattetakst kr. 60.000,-

 

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Borgergata 8.

 

* 1943

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

 

 

 

 

* 1926

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved A. Ellefsen bortleier til W. Ekeberg hele 2.den etasje , pikeværelser i 3die etasje, loft, vedskur, kjelderbod 2 W.C. samt adgang ?? bryggerhus for årlig leie Kr. 3500,- fra 15/10 1923 til 15/10 1928, Dat. 7/11 1923

 

 

 

* 1922

 

* 1917

 

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonskjøte, dat. 16/10-1937 til sadelmaker Anton Ellefsen i h.t. auksjonsbud kr. 36600,- avgitt på tv.auksjon 7/6-1917, approberet 21/6-1917 Dagbok ført 21/10-1937 Grunnbokført 22/10-1937 (Her tyder alt på at auksjonen og kjøpet foregikk i 1917, men papirene og tinglysning av eiendommen ventet i over tyve år.)

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, hvorved A. A. Dietz bortleier til 1.ste brigades underoffisersskole hele 2den etage og endel av 1 ste for et tidsrum av 4 fire aar regnet fra 15 sept. 1914 for aarlig leie 2000 kr. dat. 21/10 14. I leiekontrakten der også indbefatter nødvendige ydre rum er indtat forskj. bestemmelser om leiers og utleiers pligter.

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Osk. And. Dietz til 1ste Brigades infanteriunderofficerskole paa hele 2den etage og av 1ste etage alle værelser til gaarden, vedrum m.v. for en aarlig leie av 1500 kr. Indeholder nærmere bestemmelser om utleiers og leietagers pligter .Leien er indgaat for et tidsrum av 2 aar fra 15/9-12 men kan av leieren yderligere kræves forlænget med et aar. dat 16/7-12

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "Vaaningshus Delvis under Indredning" pluss et uthus. Huset har to etasjer med to leiligheter. Alt tyder også på at det var både kontor og butikk i huset. I kjelleren var det "1 Restauration".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjeller 300 kr pr år          

Helene Olsen(kvinne)

1861-04-24

Kraakstad

Bestyrerinde e Bestyrerinde av Spiseforretning %Pensionist%

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Knut Olsen(mann)

1897-09-13

Næsodden

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Anna Marie Olsen(kvinne)

1886-02-08

Næsodden

d ug Tjenestepike

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Astri Antonia Kjelsen(kvinne)

1888-02-23

Borge

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

1.etg 15 kr pr mnd          

Gustav Dæhlin(mann)

1878-05-09

Sverige

hf g Skomakermester

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Anna Dæhlin(kvinne)

1882-11-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Birger Reinholdt Dæhlin(mann)

1906-02-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Gustav Dæhlin(mann)

1910-02-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Sigri Dæhlin(kvinne)

1904-08-15

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Karl Magnusen(mann)

1876-04-15

Hedrum

el g Stenhugger

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Aksel Larsen(mann)

1884-02-12

Sverige

el g Stenhugger

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

* 1902

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredriksahld Borgergaden / Kirkegaden Overretssagfører O. A. Dietz 30.000 35.780  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det oppgitt et foretningslokale med flere foretnigner. Det er også en "Sidebygning med Bageri, Bageributik samt Beboelsesværelser". Det er også oppgitt at det er to foretningslokaler i kjelleren.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning 2.et og kjeller          

Ole Laupsa(mann)

1873

Vikør i Hardanger SB

Enslig Boende ug Spisevært

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Alma Syvers.(kvinne)

1873

Aremark Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Augusta Andres.(kvinne)

1884

Aremark Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Rakel Hans.(kvinne)

1884

Asak Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Eugenie Josefine Anders.(kvinne)

1855

Næssinge Bohuslen

hm g Hustru Logi & Spiseforretning

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Gustav Anders.(mann)

1840

Stenby Dalsland

hf g Stenhuggerarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Emanuel Nils.(mann)

1881

Næssinge Bohuslen

s ug Fisker

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Elisabet Anders.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter Husholdningbehj.

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Johan Anders.(mann)

1878

Elsborgs Len

s ug Stenhuggerarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Gerhard Kristinius Ols.(mann)

1871

Stavanger

el ug Bogbinder

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Per August Viberg(mann)

1860

Kalmer Län

el ug Snedker

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Karl Gustaf Nilss.(mann)

1880

Blekkinelän

el ug Stenhuggare

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Frits Albert Blomquist(mann)

1877

Bohuslän

el ug Stenhuggare

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

John Edvard Svensson(mann)

1865

Blekingelän

hf g Stenhuggare

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Bakbygning 2.etg          

Thorleif Blom(mann)

1900-05-11

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Karl Blom(mann)

1872

Nøssemarken

hf g Bagermester

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Josefine Blom(kvinne)

1875

Sponvigen Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Lilli Blom(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Bjarne Blom(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Mathilde Johans.(kvinne)

1861

Krokstrand

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Gustaf Blomberg(mann)

1876

Nøssemarken

fl ug Snedkersvend

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

 

* 1894

 

* 1893

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi elve personer på matrikkel 31

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Mathesen(mann)

1847

Borregaard i Tune

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Augusta Mathisen(kvinne)

1852

Svelvik

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Dagny Olea Mathisen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Peter Rudolf Mathisen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Vilhelm Mathias Mathisen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Olaus Lie(mann)

1866

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Johan Hansen(mann)

1861

Sverige, Lommeland Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Amanda Nielsen(kvinne)

1871

Sverege, Skollerud Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Iver Iversen(mann)

1826

Berg Sogn Smaalene

Familiens overhode e-mand

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Hilleborg Larsen(kvinne)

1847

Aremark

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Caroline Betsy Pedersen(kvinne)

1858

Sverige, Töftedals Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

 

 

 

* 1891

 

* 1890

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er A. Christensen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Udøpt Christensen*(mann)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Karlsen(kvinne)

1867

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elisabet Berentzen(kvinne)

1836

Tune i Smaalenene

E Forstanderske af en Kafe

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kirsten Berentzen(kvinne)

1867

Id

Jomfru ved en Kafe

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anthon Christensen(mann)

1826

Drammen

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olava Christensen(kvinne)

1857

Kongsberg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

John Christensen(mann)

1879

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thrine Christensen(kvinne)

1883

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Hofgaard jr.(mann)

1841

Drammen

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jan Skaar(mann)

1859

Vikør Hardanger

Journalist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Mathisen(mann)

1847

Sarpsborg

Bagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Mathisen(kvinne)

1852

Svelvik

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Mathisen(kvinne)

1876

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Mathisen(mann)

1880

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Vilhelm Mathisen(mann)

1882

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Næss(kvinne)

1861

??

Butikkjomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Olsen(kvinne)

1863

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Botner(mann)

1854

Ødemark

Bagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Andersson(mann)

1864

Sverige

Bagerlærling

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aron Carlson Strand(mann)

1864

Nøssemark Sverige

Dreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christine Andreasen(kvinne)

1869

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Overretssagfører Oscar Andersen Dietz for Kr. 15884,00, dat 12/12-84 Thinglæst 12. December 1884

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Kjøbm. Anton Christensen 18.000 32.800  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er Anthon Christensen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anthon Christensen(mann)

1826

Drammen

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Petronelle Christensen(kvinne)

1816

Svelvig

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Ragnhild Christensen(kvinne)

1860

Frhald

Pleiedatter ug Fors af Pleiefaderen

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Josefine Halvorsen(kvinne)

1857

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anders Mathiesen(mann)

1847

Sarpsborg

hf g Bager

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Augusta Mathiesen(kvinne)

1852

Svelvig

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Daniel Helgesen(mann)

1853

Silbodahl Sverige

tj ug Bagersvend

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Andreas Hansen(mann)

1831

Lie Socken Sverige

hf g Slagter og Spisevært

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Berthe Hansen(kvinne)

1835

Värmeland Sverige

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Ludvig Hansen(mann)

1863

Næssinge Sverige

Pleiesøn Fors. Af Pleieforældrene

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Marie Nielsen(kvinne)

1855

Gjestad Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Laura Nielsen(kvinne)

1859

Bergs Sogn

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anders Frank(mann)

1840

Edsocken Sverige

Logerende ug Farversvend

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Niels Nielsen(mann)

1851

Arendal

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Carl Veyner(mann)

1851

Carlstad Sverige

Logerende ug Sadelmager

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Carl Christensen(mann)

1860

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Elise Christiansen(kvinne)

1863

Frhald

d

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anders Christiansen(mann)

1839

Rakkestad

hf, Louise Christiansens Mand g Sømand

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Louise Christiansen(kvinne)

1826

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Proost Landstad til Handelsmand Anthon Christensen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Tilliggelser, dateret 13. og Thinglæst 23. Mai 1865.

 

Folketellinga i 1865 har tyve personer på matrikkel 31.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anthon Christensen(mann)

1826*

Drammen

Husfader g Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Petronelle Christensen(kvinne)

1817*

Svelvig

Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ragnild Christensen(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Frithof Næss(mann)

1850*

Svelvig

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1865-12-31

John Pehrsen(mann)

1815*

Ide Prgj.

ug Gaarsdreng

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Sophie Andreasdatter(kvinne)

1844*

Moss

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Paul Knap(mann)

1828*

Frederikshald

ug Verftseier

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marinius Larsen(mann)

1836*

Frederikshald

ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Christiane Hansen(kvinne)

1832*

Frederikshald

Madamme e Modehandlerinde

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Harald Hansen(mann)

1861*

Frederikshald

hendes Søn Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Andreas Caspersen(mann)

1817*

Drammen

Husfader g Bogtrykker

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Emma Caspersen(kvinne)

1831*

Christiania

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Elise Caspersen(kvinne)

1853*

Drammen

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Helga Caspersen(kvinne)

1854*

Christiania

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Wilborg Caspersen(kvinne)

1856*

Christiania

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Emma Caspersen(kvinne)

1863*

Frederikshald

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Olaf Caspersen(mann)

1864*

Frederikshald

deres Søn Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Thora Olsen(kvinne)

1838*

Frederikstad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Julie Olsen(kvinne)

1847*

Ide Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

I. Bentsen(mann)

1833*

Christiania

Logerende ug Capt. Skibsreder & Fører

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Proost Landstad paa Gaard 31, dateret 5. og Thinglæst 8. April 1864

 

* 1801

I folketellinga i 1801 er det fjorten personer registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Herman Henrich Ziegler(mann)

1748*

Huusbonde Begge i 1ste ægteskab Cancellieraad , bye og raadstueskriver

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Dorthea Maria Blix Heiberg(kvinne)

1768*

Hans kone Begge i 1ste ægteskab

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Jens Gregorius Ziegler(mann)

1791*

Deres søn

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Ulrich Reinholt Ziegler(mann)

1793*

Deres søn

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Lars Ziegler(mann)

1799*

Deres søn

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Jensine Christiana Ziegler(kvinne)

1787*

Deres datter

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Jacobine Maria Ziegler(kvinne)

1789*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Catharine Laurentze Friderica Ziegler(kvinne)

1794*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Hermanna Henritte Ziegler(kvinne)

1796*

Deres datter

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Annichen Ulrica Petronelle Ziegler(kvinne)

1798*

Deres datter

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Sara Margrethe(kvinne)

1751*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Johanne Magdalene Møller(kvinne)

1764*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Louvisa Wennerdahl(kvinne)

1775*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Anders Haagensen(mann)

1775*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

 

 

 

Sist oppdatert 18.07.2022 23:28