Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Damhauggata 21

Willerups gate 3 , 5 , 7 og 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1007

Løpenummer i 1901 matrikkel: 731

Matrikkelnummer: 799o1d

Gårds og bruksnummer: 66/391

Foto: SW 2.mars 2021
   
 
  Foto: SW 2.mars 2021

I dag er adressen Damhauggata 21 forsvunnet. Et nytt bygg er reist på tomta, men det fikk adresse Willerups gate 3, 5, 7 og 9.

 

* 2002

 

* 1999

 

 

* 1997

 

 

* 1992

 

Bildet er publisert av HA 13. mars 1992 med følgende tekst: Damhauggata 21 står tom og heslig og skjemmer ut området. Nå spør Velforeningen om ikke kommunen kan medvirke til at denne skampletten forsvinner.

 

* 1986

 

Publisert av Halden Arbiederbald 25. oktober 1986 med følgende tekst: Fridheim A/S hadde kjøpt tre eiendommer i Halden. Selskapets formål var kjøp, salg, rehabilitering og drift av fast eiendom. De eiendommene som ble kjøpt var Fridheim Gård, Damhauggata 21 (bildet) og Willerupsgate 4. Fridheim Gård ble tatt i bruk av Prosjekt Fridheim som hadde som mål å gi et tilbud til sosialt funksjonshemmede personer, og planen var å etablere prosjektet som en stiftelse.

Ikke mye som tyder på at det ble noe av rehabliteringen av dette bygget

 

* 1984

 

Teksten til dette bildedet når det ble publisert 20.september 1984 var: Damhauggata 21 er i så dårlig hygienisk forfatning at den må betegnes som helsefarlig. Den må dermed kondemneres, sier kommunelege Aina Walbom. Det er Halden helseråds vedtak, og i klartekst betyr det at bygningen tømmes og får ikke leies ut på ny.

 

* 1945

 

I 1945 var følgende personer registrert i Damhauggata 21 i manntallet for Halden.

 

* 1927

 

 

 

* 1925

 

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med en sidebygning. Det er syv leiligheter på eiendommen - hvor det bor tjuetre personer.I tillegg er støperimester Karl Fram midlertidig på matrikkelen ved tellingstidspunktet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Sevrin Pedersen(mann)

1857-01-10

Id

hf g Ølsamlagsforstander

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Johanne Pedersen(kvinne)

1856-01-02

Øier

hm g Bestyrerinde i Barnekrybben

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Elisabet Nilsen(kvinne)

1862-12-02

Berg Sml.

hm e Renjøringskone

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Anna Nilsen(kvinne)

1889-12-25

Berg Sml.

d ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Hans Nilsen(mann)

1894-10-30

Berg Sml.

s ug Skoarbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Vilhelm Nilsen(mann)

1897-03-23

Berg Sml.

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Ragnhild Sanmann(kvinne)

1910-07-28

Berg Sml.

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Oskar Johannesen(mann)

1887-06-13

Fredrikshald

hf g Celulosearbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Borghild Johannesen(kvinne)

1886-09-24

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Solveig Johannesen(kvinne)

1908-10-15

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Erling Johannesen(mann)

1909-09-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Karen Sofie Knudsen(kvinne)

1834-06-23

Fredrikshald

el ug Livrente

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Malene Pedersen(kvinne)

1833-04-20

Berg

hm e Husgjerningstilling

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Carl Johan Pedersen(mann)

1872-01-24

Fredrikshald

s ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Olaus Johannesen(mann)

1852-09-19

Fredrikshald

hf g Selulossearbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Annette Johannesen(kvinne)

1845-01-01

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Martin Spartvet(mann)

1881-08-25

Skjol

hf g Stenarbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Jenny Spartvet(kvinne)

1869-06-17

Bergen Song

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Klaus Laumann(mann)

1890??.03.27

Fredrikshald

s ug Bygnings Tømmermand

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Rolf Johansen(mann)

1899-02-07

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Aasta Johansen(kvinne)

1901-07-21

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Aslak Johansen(mann)

1903-12-07

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Borghild Spartvet(kvinne)

1908-04-22

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Karl Fram(mann)

1876

Sverike

el g Støperimester

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Nygade fra Damstrædet til Tistedalsgaden Handelsm. H. S. Pedersen 9.500 12.900  

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 er agent Hans Severin Pedersen registrert som bruker av matrikkelen - som består av vånigshus og foretningslokale. Her er det tre leiligheter hvor hele trettiseks personer har tilhold. Hans Severin Pedersen har også ei hoppe som er meloom fem til seksten år gammel.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Sevrin Peders.(mann)

1857

Id Smaalene

hf g Agent

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Johanne Peders.(kvinne)

1856

Øier Gudbransdalen Krs

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Jenny Golden(kvinne)

1881

Id Smaalene

Tjenestepige ug Husgjerning

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Marthe Lars.(kvinne)

1859

Id Sm

hm e Vaskerkone

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Mads Lars.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s Tømmermand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Kaia Lars.(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

d Arbeider p† tændstikfabrik

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Olga Lars.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d Husgjerning

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Hans Lars.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s Visergut hos handlende

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Einar Lars.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Anna Lars.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Erik Lars.(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Berthe Petters.(kvinne)

1854

Enningdalen Smaalenene

hm e Handlende

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Petter Rudolf Petters.(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Signe Borghild Petters.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Hanna Hans. Kitterød(kvinne)

1881

Enningdalen Id Smaalenene

fl ug Expeditrise i butik

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Olava Emilie Ivers.(kvinne)

1881

Enningdalen Id Smaalenene

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Carl Aug. Christians.(mann)

1860

F

hf g Styrmand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Christine Christians.(kvinne)

1861

Berg Sm†lenne

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Adolf Marenius Christians.(mann)

1885

F

s g!! Søn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Margit Christians.(kvinne)

1887

F

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Carl Trygve Christians.(mann)

1889

F

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Elisabeth Natalie Christians.(kvinne)

1892

F

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Gudrun Elise Christians.(kvinne)

1894

F

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Rut Christine Christians.(kvinne)

1896

F

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Omar Asbjørn Christians.(mann)

1899-07-00

F

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Karen Sofie Knuds.(kvinne)

1834

Fredrikshald kjøpstad

Enslig ug Livrente

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Harald Robert Johanness.(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

hf g Arbeider ved høvleri

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Jenni Vilhelmine Johanness.(kvinne)

1869

Berg Sm†lenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Claus Johanness.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Rolf Johanness.(mann)

1899-02-07

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Karl Lindahl(mann)

1821

Sverige

hf g Løsarbeider, intet bestemt

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Julie Lindahl(kvinne)

1842

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Otto Lindahl(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

s ug Løsarbeider; intet bestemt

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Agnes Lindahl(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug Arbeider p† tændstikfabrik

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Johan Lindahl(mann)

1866

Sverrige

s e Arbeider ved sagbrug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Jenny Lindahl(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

Sønnedatter ug barn

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 forteller at det er J.Johnsen som eier denne matrikkelen, hvor det da bor tjuesyv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Haldor Larsen(mann)

1885

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan E. Johansen(mann)

1885

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johann@Johanes Johnsen(mann)

1850

Ed Sogn Sverige

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Ottersen(kvinne)

1854

Ide præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magnus Larsen(mann)

1850

Nøsemarken Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marte Larsen(kvinne)

1859

Ide præstegæl

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mas Larsen(mann)

1879

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caija Alæti Larsen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Larsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Andersen(mann)

1833

Onsøe Sogn

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Nielsen(kvinne)

1848

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenny E. Andersen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie S Andersen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnes H. Andersen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Halvar J. Andersen(mann)

1877

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans O. Andersen(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthin Johansen(mann)

1858

Rølan Sogn Sverige

Arbeidsman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Danielsen(kvinne)

1859

Trankil Sogn Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl M. Johansen(mann)

1883

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Østby(mann)

1826

Fredrikshald

Slakter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrik Østby(mann)

1853

!!

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Syvertsen(mann)

1847

Ide sogn

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marta Toresen(kvinne)

1852

Ide sogn

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Syvertsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Tomas Syvertsen(mann)

1879

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Syvertsen(mann)

1883

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

G. Bærgersen(ukjent kjønn)

1840

Trøksta sogn

Bestyrer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Hansen(kvinne)

1857

Aremark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Hansen Berg(mann)

1867

Ide præste.

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

I matrikkelen for 1878 er denne matrikkelen ikke fraskilt.

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021