Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 17

Er i dag igjen slått sammen med Gamle Sørhaugen 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 164

Løpenummer i 1901 matrikkel: 12

Matrikkelnummer: 312b & 313b

Gårds og bruksnummer: 160/471

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 1990

I forbindelse med byggeskikkprisenfor 1990 fikk renoveringen av Gamle Sørhaugen 17 og 19 hederlig omtale.

Les hele saken på nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1976

 

* 1959

 

* 1935

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteretten i Petra Marie Iversens dødsbo til stuer Ole Nygaard for Kr.4000,- på d.e. og matr 312a & 313a - påført skifteattes for at Bærta Sofie Iversen er død og at Johan Linnert Iversen er død efterlatende sig som selvskiftende arving Petra Marie Iversen. Dat 28/10-35. (iflg kartforretning av 7/12-07 er begge eiendommene 227 m²)

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibst. Johan Linnert Iversen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 500 kr. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Tomt".

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det ikke registrert beboelse på denne matrikkelen.

 

* 1898

Utdrag fra pantereigister:

Skjøde fra Berthe Sofie Iversen i uskiftet bo hensittende enke efter Lauritz Iversen til sønnen Skibstømmermand Johan Linnert Iversen paa d.e. og mno 312a og 313a for kr 2000,00 og mot forpligtelse for sønnen at saalenge moderen lever at yde hende kost og fri bolig i gaarden. dat 23-7-98

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi matrikkelen med L.M. Iversen som eier. Det bor da elleve personer fordelt på to etasjer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 B. Ivers. 1825 K Fredrikshald Barna Forsørger Hende
1 Johan L. Ivers. 1856 M Fredrikshald Sømand. Tømmerman
1 Petra M. Ivers. 1859 K Fredrikshald Søm
1 Ludvig B. Martinsen 1862 M Fredrikshald Sømand. Matros
1 Ana Elise Olsen 1880 K Christiania
2 Halfdan JoHans. 1858 M Fredrikshald Sømand. Styrmand
2 Otilde JoHans. 1858 K Drammen
2 Johan E. JoHans. 1876 M Sanderød
2 Karen S. Kristiansen 1831 K Holland
2 Kristian A. Kristiansen 1870 M Fredrikshald Sømand
2 Julie K. Kristiansen 1872 K Fredrikshald

* 1878

Ved matrikkelen for Fredrikshald i 1878 tyder alt på at eiendommen er bebygd. Eier er da Tømmermand Lauritz M. Iversen og skattetaksten er satt til 2.000 kroner. Det er også ført en branntakst på kroner 2.880.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har regitrert fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petra Marie Iversen(kvinne)

1859

Frhald.

d ug Af Moderen

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Ludvig Bernhardt Iversen(mann)

1862

Frhald.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Barte Soffie Pedersen(mann)

1825

Frhald.

hf e Huseierinde og Bagerske

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Else Marie Haarbye(kvinne)

1803

Frhald.

tj ug Forsørges af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Johan Linnert Iversen(mann)

1855

Frhald.

s ug Sømand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det mye som tyder på at Matrikkel 312b og 313b er registrert som 312, mens 312a og 313a er registrert som 313. Det ser også ut som om Martin Iversen er ført som Martin Madsen. Både Martin og en matros Niels Hendrik Olsen har da hver sin gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Barte Sophie Madsen*(kvinne)

1826

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Laura Bolette Martinsdatter*(kvinne)

1854

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Anne Olsdatter(kvinne)

1802

Marker Sogn

Konens Moder e

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Ole J. Christensen(mann)

1810

Frederikshald

e Skibstømmermand

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Petra Marie Martinsdatter*(kvinne)

1859

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Ludvig Bernhard Martinsen*(mann)

1862

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Niels Hendrik Olsen(mann)

1828

Frederikshald

g Matros

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Karen Marie Olsen*(kvinne)

1834

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Martin Madsen(mann)

1821

Frederikshald

g Skibstømmermand

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Mathilde Sophie Martinsdatter*(kvinne)

1850

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Johan Linert Martinsen*(mann)

1856

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Olof Gunerius Nielsen*(mann)

1858

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

 

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sofie og Petronelle Sørensen til Skibstømmermand Lauritz Martin Iversen paa nordre Del av Huset Matr. N 312 & 313, hvilken Del har faaet Matr 312b & 313b, medens den tilbageværende Del har Matr 312a & 312b, indeholdende at Kjøberen og Sælgeren i Fælleskab benytter det paa sidst nævnte Andel Gaardgrund staaende Gaards Lokum. Dateret 26 februar og 25 Marts 1856

 

Sist oppdatert 01.03.2023 14:39