Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 441

Løpenummer i 1901 matrikkel: 355

Matrikkelnummer: 497

Gårds og bruksnummer: 62/297 i 1982, men dette nummeret har utgått i ettertid.

Foto:

 

* 1978

 

* 1977

 

* 1975

 

* 1969

 

* 1959

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 11.

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 3/9-1940 fra Andrea Josefine Hansen født 1/8-1870 til bordhusarbeider Sverre Amundsen født 14/12 1892 for kr. 12000,00.

 

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i boet efter Anne Sofie Olsen Englekor og før avdøde mann Hans Olsen Englekor til medarvingen frk. Andrea Josefine Hansen for kr. 8500.- Dat. 14/2 1927 Tinglyst 18 februar 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Johan Henry
1896
løsarbeider Nedre Bankegate 11
Andersen Johanen Elisabeth
1854
Enke Nedre Bankegate 11
Hansen Andrea Josefine
1870
gaardeierske Nedre Bankegate 11
Olsen Hilda Alette
1864
hushjelp Nedre Bankegate 11
Pedersen Anton
1851
stuerarbeider Nedre Bankegate 11
Pedersen Bergine Laurentse
1867
g.m. skotøiarbeider Nedre Bankegate 11
Pedersen Kristian  Emil
1873
høvleriarbeider Nedre Bankegate 11
Pedersen Maren Johanne
1860
g.m. høvleriarbeider Nedre Bankegate 11
Pedersen Ragna Lovise
1895
sydame Nedre Bankegate 11

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fem boenheter i Nedre Bankegate 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Pedersen
1
1853-05-03
Rokke Berg - Østf. - hp ug Stuerarbeider
002 Regine Læurensu Pedersen
1
1867-08-21
Fredrikshald - husholderske e Husholderske
 
         
001 Johanne Elisabet Andersen
2
1854-07-12
Asak Berg - hp e p.f. av søn
002 Johan Henry Andersen
2
1896-06-04
Fredrikshald - s ug Cel. Arbeider
 
         
001 Kristian Emil Pedersen
3
1872-10-02
Fredrikshald - hp g Pudser på høvleri
002 Maren Pedersen
3
1860-06-11
Rakkestad - hu g Husmor
003 Ragna Pedersen
3
1895-08-29
Fr.hald - d ug Ingen. Husarbeide hjemme
004 Fritjof Pedersen
3
1900-03-21
Fr.hald - s ug Skotoiarbeider
005 Einar Pedersen
3
1894-09-27
Fr.hald - s ug Matros paa D/S
 
         
001 Sofie Olsen Englekor
4
1832-01-28
Berg - hp e P.f.
002 Hilda Olsen Englekor
4
1864-10-19
Berg - d ug P.f.
 
         
001 Hanna Eriksen
1
1863-04-02
Grue i Sollør - hp e Sortererske av skrap
002 Aksel Syvertsen
1
1870-08-30
Kristiania - l ug Sjauer

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer. Vi finner også en uthusbygning med et værelse i andre etasje.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 11.pr mnd          

Andreas Thøgersen(mann)

1854-12-12

Fredrikshald

hf g Skipstømmermand tilsjøs

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Karoline Thøgersen(kvinne)

1855-08-10

Berg i Smalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Carla Thøgersen(kvinne)

1896-11-18

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Markus Thøgersen(mann)

1882-12-17

Berg i Smaalenene

s ug Mekaniker ved maskinværksted

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Alf Thøgersen(mann)

1887-07-25

Fredrikshald

s ug Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 11 pr mnd          

Johanne Andersen(kvinne)

1854-07-12

Berg i Smaalenene

hm e Enke uten erhverv

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Hartvik Andersen(mann)

1886-08-07

Fredrikshald

s ug Elektriker ved forretn.

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Marta Andersen(kvinne)

1894-05-22

Fredrikshald

d ug arb ved gardinfabr

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Johan Andersen(mann)

1896-06-04

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken har eget hus          

Hans Englekor(mann)

1826-06-21

Id

hf g Fhv gaardbr

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Anne Englekor(kvinne)

1832-01-28

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Hilda Englekor(kvinne)

1864-10-19

Id

d ug Huslige gjøremaal

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Bertha Berg(kvinne)

1856-10-13

Id

hm b e Pensionat

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Arnt Berg(mann)

1891-05-04

Fredrikshald

s b ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Mathilde Hansen(kvinne)

1856-02-13

Fredrikshald

hm e Enke uten erhverv

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Bernhard Hansen(mann)

1892-08-15

Fredrikshald

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Carla Hansen(kvinne)

1894-01-17

Fredrikshald

d ug tjenestepike Doktor Berle

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Bjørn Hansen(mann)

1896-03-04

Fredrikshald

s ug Visergut ved agenturf.

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Lillie Hansen(kvinne)

1898-02-24

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Bakbygning 2.etg ett rom kr 4 pr mnd          

Marie Nykvist(kvinne)

1855-06-03

Sverige

ug klædesvævning

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Hans
1851
Skipper
Andersen Johanne Elisabet
1854
G.m. skipper
Bergqvist Gustav Adolf
20/6 1877
sadelmager
Englekor Anne Sofie
1832
g.m. gaardeier
Englekor Hanna Sofie
1874
syerske
Englekor Hans Olsen
1826
Gaardeier
Englekor Hilda Alette
1865
kokke
Jensen David
1874
brusfabrikarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Hans Olsen Englekor 7.000 9.640  

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Chr. Gløersen til Hans Olsen Englekor, dat 11/9 1900 for købesum kr. 6600,00. Eiendommen er 190 m2. Se maalebrev af 2/11 1900 Tinglyst 4 december 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 så finner vi et våningshus på to etasjer hvor det er to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Harrald Anders.(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

Sømand ug dæksmand

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Petrus Anders.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Johan Anders.(mann)

1892!!

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hartvig Anders.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Dagny Anders.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hans Anders.(mann)

1851

Enningedalen Sm

hf g Dampskibsfører

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hanna Anders.(kvinne)

1854

Berg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Martha Anders.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken          

Hilde Ols.(kvinne)

1865

Enningdalen Sm

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hans Ols.(mann)

1826

Enningdalen Sm

hf g gaardeier

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Sofie Ols.(kvinne)

1832

Enningdalen Sm

Hustru g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hanna Ols.(kvinne)

1874

Berg sogn Sm

d ug Lærer linsøm

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Gustav Adolf Halmqvist(mann)

1877

Gøteborg

el ug fabrikarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1888

 

Utdrag fra panteregister:

Mortifikasjonsstevning fra C. Gløersen angaaende Obligasjon til Th.Stang m.fl og Erik Anonsen thinglæst 27/4 58 og 25/10 59, dat. 28/5 88

Dom af 13 September 1888, hvorved Obligasjon til Th.Stang m.fl stor Spd 100, thl 27/4 58 og Obligasjon til E.Anonsen stor 355 Spd, thl 25/10 59 mortificeres. Thinglæst 25. Septbr. 1888

Auktionsskjøde til Fuldmægtig Chr.D. Gløersen paa d.E. for Kr. 4500 dat 9/10 88. Thinglæst 12 Oktober 1888.

 

* 1886

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er E.Anonsen oppgitt som eier av denne og matrikkel 495. Personene på begge matriklene er ført opp på samme skjema.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Anonsen(mann)

1830

Bergs Sogn

Skibshandler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Anonsen(kvinne)

1835

Fhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Anonsen(kvinne)

1864

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Anonsen(kvinne)

1867

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erik Anonsen(mann)

1868

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Anonsen(mann)

1872

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jensine Jacobsen(kvinne)

1853

Fhald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Martinsen(kvinne)

1868

Lyngøer

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Chr. Flemming(ukjent kjønn)

1861

Fredrikstad

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

P. Svendsen(ukjent kjønn)

1838

Sverige

Formand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Svendsen(kvinne)

1828

Glemminge Sogn Frstad

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petrine Svendsen(kvinne)

1866

Græsvig (anex)

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Svendsen(kvinne)

1864

Fhald

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alfred Giltvedt(mann)

1882

Glemminge

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emil Halvorsen(mann)

1847

Bergs Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nora Halvorsen(kvinne)

1852

Fhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Margarethe Halvorsen(kvinne)

1878

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erik Nielsen(mann)

1840

Bergs Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gunhild Nielsen(kvinne)

1825

Id Sogn

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Nielsen(mann)

1867

Bergs Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Dampskibsfører Erik Anonsen 7.000 9.000  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 står Erik Anonsen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sophie Carlsen(kvinne)

1854

Fr.hald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Erik Anonsen(mann)

1829

Fr.hald

hf g Dampskibsfører

Fredrikshald: Strandgade

1875

Robert Anonsen(mann)

1860

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

Inga Anonsen(kvinne)

1865

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anna Anonsen(kvinne)

1868

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Oscar Anonsen(mann)

1872

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elise Anonsen(kvinne)

1836

Fr.hald

hm g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Axel Anonsen(mann)

1857

Fr.hald

Erik Anonsens s ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hulda Anonsen(kvinne)

1858

Fr.hald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Strandgade

1875

Erik Anonsen(mann)

1870

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Sophie Olsen(kvinne)

1856

Fr.hald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibscapitain Erik Anonsen paa Gaard Matr.497 med Grund og Tomt, dat 10. April og Thinglæst 25. Juli 1865.

 

Matrikkelen finnes ikke i folketellinga i 1865

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Skibsfører Hans Anonsens Enke Maren Christine til at hensidde i uskiftet Bo. dateret 13. Februar og Thinglæst 27. April 1858

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Hansen Sørle til Skibscapitain Hans Anonsen paa Gaard Matr 497 Thinglæst 20. Juni 1836

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oliana Maria Hansdatter(kvinne)

1790

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johanne Hansdatter(kvinne)

1793

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Mari Olsdatter(kvinne)

1752

Hans kone Gift 2dn gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anders Hansen(mann)

1796

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Hans Olsen Sørle(mann)

1761

Huusbonde Gift 1te gang Muurmester

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ole Christian Olsen(mann)

1793

Beslægtet

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.03.2023 14:20