Olaf Marman Madsen

Fotograf

Olaf M. Madsen var født i Kristiansand i 1843, men kom til Fredrikshald allerede som fireåring. Hans far Peder Madsen startet da eget bakeri og konditori i Fredrikshald. Olaf startet først med å gå i farens fotspor for å bli konditor, men fikk tidlig interessen for fotografering. Allerede i 1861 startet han sin egen fotoforretning. I 1875 kjøper han et eget fotoatelier i Peder Coldbjørnsens gate. Her driver han sin virksomhet frem til 1910, da han leier bort sitt atelier. Madsen fortsatte som fotograf også etter dette, for i 1911 feirer han 50 årsjubileum som fotograf. Han blir da betegnet som landets eldste praktiserende fotograf.

Olaf Madsen hadde mange interesser, han satt i bystyret for Venstre i perioden 1890 - 1896. Han var med i styret i Håndverkerforeningen, han var med å stiftet Fredrikshalds Arbeidersamfund og han var med i styret i Fredrikshalds Sangforening flere ganger.


Kilde: 800 Halden profiler av Edvin Haug

 

 

De fleste Haldensere har nok liggende et eller flere bilder som er tatt av Olaf M.Madsen. Bilder på tykke papplater som i dag er over hundre år, men like fine som nye. Ofte er baksiden av slike bilder like oppstaset som personen på framsiden.

Dette er bare et eksempel på en slik bakside av et fotografi fra Madsen. De finnes i mange varianter.