Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 32

Hundregården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 84

Løpenummer i 1901 matrikkel: 240

Matrikkelnummer: 32

Gårds og bruksnummer: 160/137

Matrikkel 32, hundregården, var bygning nummer tre.
 
  Markøren viser hvor matrikkel 32 lå.

 

Eiendommen led felles skjebne med mange gamle hus i dette området i forbindelse med bygging av ny bybro og firefelts vei fra bybroa til Kongens brygge. Det gikk med mye gammel bebyggelse i forbindelse med dette prosjektet. De fleste av bygningene var nok i dårlig forfatning.

Bygget ble opprinnelg reist i en etasje i 1837 som borgerskole. På 1850 tallet ble det påbygd en etasje til og bygningen ble overtatt av almueskolen. De siste årene ble det omgjort til beboelseshus.

 

* 1995

 

* 1991

 

* 1964

 

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning avh. 15/10 1947 hvorved fra d.e. fragår et areal stort 184,7 kvm, og fra Kirkegatens fortau et areal stort 71,8 kvm, alt overlatt Haldens Klubb. grbf 6/9 1948 AXI

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Adelgata 4.

 

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1925

 

* 1923

 

 

* 1922

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at dette er en folkeskolebygning med privetbygning. Det bor kun en dame i bygningen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Grete Oline Olsen(kvinne)

1849-08-22

Prestengen Rokke

oppasserske ug oppasserske v/ Folkeskole

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert en "Skole & Contorbygning" på to etasjer og en "Sidebygning hvor Beboelsesværelse og Kjøkken".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Andreass.(mann)

1842

Berg Smaalenene

hf g Vagtmester paa Folkeskole

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

Johan Bernhard Andreass.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s ug Fyrbøder paa Damskib

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

Augusta Andreass.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

Kristine Andreass.(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

Helene Andreass.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerningen

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

Johanne Andreass.(kvinne)

1849

Skelefta Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

Marie Andreass.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerningen

Fredrikshald: Borgergaden Kirkegaden

1900

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Frerikshald Borgergaden Kommunen   33.040 Skolebygning

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fire personer på eiendommen

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Olsen(mann)

1816

Skjeberg

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Anna Olsen(kvinne)

1838

Toftedal Sogn, Sverige

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Augusta Mathilde Andersen(kvinne)

1882

Toftedal Sogn Sverige

Pleiedatter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Sofie Andersen(kvinne)

1863

Toftedals Sogn Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

* 1886

 

* 1880

En tjenestepige,

der forstaar vaskog strygning og har gode attester, kan faa plads hos skolebestyrer Kjennerud.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Kommunen   35.640 Almueskole

 

* 1876

 

* 1875

 

Folketellinga i 1875 forteller at dette er en Almueskole og at her bor skolebestyrer Kjennerud med hele sin familie.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Aagot Reichborn Kjennerud*(kvinne)

1867

Hamar

d

Fredrikshald: Borgergade

1875

Ragna Kjennerud*(kvinne)

1871

Hamar

d

Fredrikshald: Borgergade

1875

Hans Konrad Kjennerud*(mann)

1873

Hamar

s

Fredrikshald: Borgergade

1875

Hans Konrad Kjennerud(mann)

1837

Kongsberg

hf g Skolebestyrer (Almueskolen)

Fredrikshald: Borgergade

1875

Hermana Kjennerud*(kvinne)

1846

Ringsager

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875

Ingjald Reichborn Kjennerud*(mann)

1865

Hamar

s

Fredrikshald: Borgergade

1875

Herman Kjennerud*(mann)

1869

Hamar

s

Fredrikshald: Borgergade

1875

Pauline Kjennerud(kvinne)

1848

Kongsberg

Tilrejsende ug Telegrafistinde

Fredrikshald: Borgergade

1875

Alfhild Kjennerud*(kvinne)

1875

Fr.hald

d

Fredrikshald: Borgergade

1875

Thonette Jevanord(kvinne)

1855

Vang Hedemarken

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi ikke stort mer av opplysnigner enn at her bor følgende åtte personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Colbjørnsen Buchholz(kvinne)

1822

Grans Sogn paa Hadeland

ug Lærerinde ved Almueskolen

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Petrine Prøis(kvinne)

1835

Fredrikshald

ug Lægdslem

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Johan Martin Preus(mann)

1855

Moss

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Anette Marie Andreasdatter(kvinne)

1859

Frederikshald

ug Leiebarn

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Emilie Severine Samuelsen(kvinne)

1859

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Anne Sophie Nilsdatter(kvinne)

1823

Berg Sogn

e Opvarterske ved Almueskolen

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Hans Oskar Samuelsen(mann)

1856

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1865

Mariane Preus(kvinne)

1831

Grytten Prgj. i Romsdalen

e Lærerinde ved Almueskolen

Fredrikshald: Borgergaden

1865

 

* 1839

Utdrag fra panteregister:

Amtets approbation paa Borgerskabets Bestlutning af 14. Marts 1835, hvorefter Tomt MatrN. 32 overlades Borgersskabsbestyrelsen til Bebyggelse for sin Borgerskole. Thinglæst 22. April 1939

 

* 1837

Utdrag fra panteregister:

Naadigste Resolution, hvorefter Tomten tilhører Fredrikshalds By Thinglæst 4. Decbr 1837

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elen Giøthesdatter(kvinne)

1723

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Malene Nielsdatter(kvinne)

1770

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Catharina Riis f Wærn(kvinne)

1726

Huusmoder Enke efter 1te giftermaal Enke efter cancellieraad og byefoged riis, lever af egne midler og pension

Friderichshald: Borger Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 08.12.2021 12:58