Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blekergata 3

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 843

Løpenummer i 1901 matrikkel: 628

Matrikkelnummer: 642

Gårds og bruksnummer: 66/255

 
Foto: SW 16.februar 2003


* 2017

 

* 1990

22. deseber 1990 kunne Halden Arbeiderblad fortelle at Bjørg og Reidar Johansen i Blekergata 3 hadde vunnet halve "Julius".

Hele reportasejn kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1979

 

* 1974

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1954

Utdrag fra panteregister: (følgende er ikke ført inn som tinglyst, men kun som et notat bak skjøtet i 1912)

Uskiftebev. meddelt Julie Anette Nilsen 3/5 1954

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Blekergata 3.

 

* 1944

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1933

 

* 1930

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Magistraten om at disponent Wilh. Klein i 1912 var berettiget til at tegne firmaet Saugbrugsforeningen. Dat 15/3-20 tinglyst 16 mars 1920.

 

* 1919

Sorterer Hans Nilsen

anbefales av formandskapet garanti for et laan i boligbanken paa kr. 300 med pant i Blekergaten 3 med prioritet efter tidligere boligbanklaan tilrest kr. 1807.84

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Saugbrugsforeningen ved disponent W.Klein til sorterer Hans Nilsen for kr. 2300,00, dat. 31/8-12 (Iflg. maalebrev av 17/9-12 indeholder tomten 301 m2) tinglyst 20 septbr. 1912

 

*1910

Ved folketellinga i 1910 er det et våningshus på en etasje og et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 5 kr pr mnd          

Lars Emanuelsen(mann)

1856-01-01

Id

hf g Høvelri arbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Maren Emanuelsen(kvinne)

1860.03@05.30

Sasborg

hm g Husmor

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Georg Emanuelsen(mann)

1890-01-05

Fredrikshald

s ug Brygeri arbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Harald Emanuelsen(mann)

1892-03-30

Fredrikshald

s ug Brygeri arbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Inga Emanuelsen(kvinne)

1894-04-20

Fredrikshald

d ug Arbeids Ledig

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Marie Emanuelsen(kvinne)

1896-03-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Fritiof Emanuelsen(mann)

1898-09-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

1.etg 4 kr pr mnd          

Hans P. Nilsen(mann)

1870-06-01

Fredrikshald

hf g Saugbruksarbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Julie Nilsen(kvinne)

1875-01-10

Sarpsborg

hm g husmor

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Astrid M. Nilsen(kvinne)

1895-03-20

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Helene S. Nilsen(kvinne)

1897-01-13

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Carl August Nilsen(mann)

1899-10-20

Fredrikshald

s ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Ingeborg Nilsen(kvinne)

1901-05-14

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Nils Nilsen(mann)

1903-10-06

Fredrikshald

s ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Saugbrugsforeningen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.000 kr. og en branntakst på 4.260 kr. Som merknad var det notert - arbeiderbolig.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "almindeligt Vaaningshus" på en etasje og en uthusbygning på eiendommen. Det er registrert tre boenheter på eiendommen, alle på kun et rom. Følgende personer bor i de tre rommene.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Merknad
Lars Gunerius Emanuels. m hf g Bordhus Arbeider 01.01.1856 Id Sm n s
Marn Lovis Lars. k hm g Husmoder 30.03.1860 Sasborg Sm n s
Augus Marinus Emanuels. m s ug Losser ved Rænden 08.10.1884 t n s
Oskar Emil Emanuels. m s ug Intet 22.02.1886 t n s
Kristian Robert Emanuels. m s ug Intet 16.12.1888 t n s
Lorns Georg Emanuels. m s ug Intet 05.01.1890 t n s
Harald Emanuels. m s ug Intet 30.03.1892 t n s
Inga Sofie Emanuels. k d ug Intet 29.04.1894 t n s
Marie Lovise Emanuels. k d ug Intet 07.03.1896 t n s
Fritiof Emanuels. m s ug Intet 23.10.1898 t n s
!! Emanuels.* k d ug Intet 09.09.1900 t n s Udøbt

Martin Anders. m hf Tomtearbeider 1849 t Frhald n s
Josefine Anders. k hm 1854 t Frhald n s
Marie Anders. k d Fabrikarbeider Fyrstikfabr hersteds 1886 t Frhald n s
Anna Anders. k d 1887 t Frhald n s
Adolf Anders. m s 1889 t Frhald n s
Sevrin Anders. m s 1895 t Frhald n s
Jenny Anders. k d 1897 t Frhald n s

Petter Olaus Jons. m hf e Brygearbeider 1838 Torpedalen Berg i Sm. A n s


* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueen personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Andreassen(mann)

1860

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Josefeni Andreassen(kvinne)

1861

Fr.hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Bernhard Andreassen(mann)

1882

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Vilhelm Andreassen(mann)

1886

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karla Andreassen(kvinne)

1888

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Petter Johnsen(mann)

1837

Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anne Johnsen(kvinne)

1822

Skjeberg

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karl Andersen(mann)

1834

Sverege

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Maren Andersen(kvinne)

1835

Høland

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Bollette Andersen(kvinne)

1864

Berg Smaalenene

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karoleni Andersen(kvinne)

1870

Fr:hald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Kristean Andersen(mann)

1873

Fr:hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johan Andersen(mann)

1876

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Ole Ingvald Andersen(mann)

1879

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Omar Andersen(mann)

1883

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Fredrik Necolaysen(mann)

1885

Frhard

Pleiebarn (Dattersøn)

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johan Olsen(mann)

1857

Fr.hald

Besøgende g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johanne Amalei Olsen(kvinne)

1858

Rakkestad

Besøgende g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Julei Olsen(kvinne)

1880

Fredreksstad

Besøgende

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Robert Olsen(mann)

1886

Moss

Besøgende

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Rudolf Olsen(mann)

1890 febr.

Moss

Besøgende

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Saugbrugsforeningen som eier av matrikkelen. Det er ikke registrert noen som oppholdt seg på eiendommen ved tellingstidspunktet, men det er skrevet følgende merknad på skjemaet: "Beboes egentlig af Gina Jonsen, men da hu er Vaagekone og ikke har været at se hjemme i længre Tid, Antages at hun føres et andet Sted her i Byen."

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Saugbrugsforeningen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 2.500 kr og en branntakst på 4.640 kr.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi kun to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Regine Werner(kvinne)

1833

Fr.hald

Enke e Vaakekone

Fredrikshald: Pilestrædet

1875-12-31

Carl Werner(mann)

1867

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Pilestrædet

1875-12-31

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Saugbrugsforeningen i Fredrikshald paa d.G. (Auct. afholdt 4. Januar 1867) med Grund og Tomt dat 19 og thinglæst 22. Novbr. 1872.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er det også registrert tre boenheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Iver Anders. Husfader Tomtearbeider g 65 m Marker
Kjirsten Anders. Hans Kone g 60 k Frhald
Johane Ols. Logerende e 47 k Marker

Johanes Heniks. Husfader Tomtearbeider g 63 m Sverige
Elen Marie Henriks. Hans Kone g 63 k Frhald
Edeuart Johans. Sønne Søn ug 5 m Frhald

Johanes Johans. Husfader Tomtearbeider g 30 m Sverige
Oline Ols. Hans Kone g 45 k Sverige
Ole Johans. Deres Søn ug 13 m Frhald
Carl Johans. Deres Søn ug 9 m Frhald
Marthe Johans. Deres Datter ug 7 k Frhald
Josephine Johans. Deres Datter ug 3 k Frhald

 

* 1801


Ved folketellinga i 1801 er det registrert følgende personer i det som da var gård nr.642
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lars Andersen Huusbonde 56 I 2dt ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Andersdtr Hans kone 43 I 2dt ægteskab K
Anders Larsen Deres søn 1 M
Marthe Rasmusdtr Logerer 38 Ugift Almisselem K
Maren Maria Ellingsdtr Hendes datter 3 K
Amund Tønnesen Logerer 49 Ugift Arbeidsmand M


Sist oppdatert 13.07.2022 17:53