Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 83

Løpenummer i 1901 matrikkel: 150

Matrikkelnummer: 29b & 30

Gårds og bruksnummer: 160/131 og 160/135

Hjørnehuset er 160/135. Huset på høyre side er 160/131
Foto:

 

* 2017

 

* 2006

 

* 1999

 

* 1996

 

* 1985

 

* 1982

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1955

 

* 1952

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden kommune i 1945 har følgende myndige personer i Borgergata 3:

 

 

* 1941

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 18/4-1941 fra Axel Erntzen født 17/6-1893 og Kjeld Fritzner født 19/3-1893 til Andreas Heggelund Feness f. 23/4 1882 for Kr. 50.000

 

 

* 1937

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Kjell Fritzen til Aksel Erntzen på halvparten av d.e. for Kr. 24.500- dat 25/10 1934

 

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte til verksmester Kjeld Fritzen for Kr. 45.250,- Dat. 30/3-1928

 

* 1927

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra slakter Karl Kristian Olsen til Norbert og Olav Nysterud for Kr. 58500,- dat. 16/1 1926

 

 

 

* 1925

 

 

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Prokura og generalfuldmagt fra Nils Nygaard til Halvor Nygaard til at optre paa førstn. vegne deribl. at sælge og utstede skjøte og pantobligatene paa d.e. dat 4 januar 1919

Skjøte fra Halvor Nygaard iflg. tl. fuldmagt til slagter Karl Kristian Olsen for Kr. 40000,- Dat. 6 mai 1919. (iflg kartf. av 24/11-1901 er tomten 471 m2)

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hansen & Co, Fredrikstad, til skibskaptein Nils Nygaard for kr. 24000 dat. 1/4-11

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 har matrikkelen adresse Kirkegaden, og er registrert med "vaaningshus, Sidebygninger almindelig Uthus. Det er tjuefem personer som er hjemmehørende på eiendommen, men kun tjuefire var hjemme på tellingsidspunktet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 25 pr mnd          

Ludvig Anders(mann)

1868-09-26

Berg Smaalen.

hf g Handelsreisende (Oljetøi)

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Emilie Andersen(kvinne)

1868-08-05

Berg

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Jørgine Andersen(kvinne)

1886-02-09

Fredrikshald

d ug Butikjomfru i Bakerforr.

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Ingerid Andersen(kvinne)

1893-05-15

Fredrikshald

d ug Modedame

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Wilhelm Andersen(mann)

1897-02-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Ragnhild Andersen(kvinne)

1899-04-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr. 20 pr mnd          

Edvard Eriksen(mann)

1863-12-10

Berg Smaalen.

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Albertine Eriksen(kvinne)

1868-10-02

Trankil Wermland

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Oskar Eriksen(mann)

1889-08-09

Berg Smaalen.

s ug Stenhuggerarb

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Dagmar Eriksen(kvinne)

1900-05-11

Berg Smaalen.

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Thora Eriksen(kvinne)

1904-07-02

Berg Smaalen.

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken kr 550          

Paul Sollie(mann)

1852-08-02

Vaale

hf g Overlærer v/ off. Skole

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Dorothea Sollie(kvinne)

1860-11-15

Vestre Slidre

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Helga Sollie(kvinne)

1887-07-18

Aalesund

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Jenny Jensen(kvinne)

1894-11-02

Hvaler

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Forhus 1. etg tre rom og kjøkken Kr 300          

Gulette W. Carlmarck(kvinne)

1861-01-06

Hesnæs, Fjære Sogn

hm e Fæste-kontor

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Trygve Carlmarck(mann)

1888-06-05

Fredrikshald

s ug Kontorist - Trælastf.

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Bjarne Carlmarck(mann)

1895-01-10

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Odveig Carlmarck(kvinne)

1900-04-07

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

John Moen(mann)

1886-04-01

Selby sogn

b ug Anlægs-gartner

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Sidebygning 2.etg tre rom og kjøkken kr 30 pr mnd          

Christian Christiansen(mann)

1843-03-20

Arendal

hf g Boktrykker (eget Trykkeri) S

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Valborg Christiansen(kvinne)

1853-11-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Aage Christiansen(mann)

1884-11-11

Fredrikshald

s ug Boktrykker Typograf

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Helga Elisabeth Christiansen(kvinne)

1890-07-05

Sponviken

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Maren Christiansen(kvinne)

1875-03-14

Arendal

d ug Kontordame Handel

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Augusta Lysell(kvinne)

1865-07-13

Tanum Sverige

hm f Syerske

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

Fritz Andersen(mann)

1891-12-24

Fredrikshald

s ug Møllearbeider

Fredrikshald: Kirkegaten

1910-12-01

 

* 1901

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Hansen & Co Fredrikstad, dat 30/9-01 for kjøbesum Kr. 27000.- Eiendommen er 471 m2 ifølge maalebrev af 24/10 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Borgergaden / Kirkegaden Brødrene Hansen 32.000 29.170  

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 forteller om trettifire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken          

Ludvig Anders.(mann)

1862

Bergs sogn Sm

hf g Høvler paa Høvleri

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Emelie Anders.(kvinne)

1857

Bergs sogn Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Jørgine Sofie Anders.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Marta Magdalena Anders.(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Anna Elise Anders.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Ingerid Josefine Anders.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Gunhild Emelie Anders.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Vilhelm Ludvig Anders.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Ragnhild Torine Anders.(kvinne)

1899-04-05

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Sidebygning 1.etg tre rom og kjøkken          

Axel Waldenstrøm(mann)

1864

Næssinge Sverige

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Bolette Waldenstrøm(kvinne)

1860

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Halgjerd Azora Waldenstrøm(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Emmy Margrethe Waldenstrøm(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Sverre Harald Waldenstrøm(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Dagbjørt Bodil Waldenstrøm(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Gjertrud Hedvig Waldenstrøm(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Erik Ragnvald Waldenstrøm(mann)

1899-12-10

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Ivar Leonard Jørns.(mann)

1878

Tønsberg JL

fl ug Montør ved Elektricitetsværket

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Arnt Severin Salves.(mann)

1878

Tromsø Tr

fl ug Montør ved Elektricitetsværket

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

to rom og kjøkken          

Axel Berg(mann)

1870

Berg Sm

hf g Musikkorporal

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Anna Berg(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Emmy Berg(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Ragna Berg(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Thora Berg(kvinne)

1899-06-30

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Sidebygning 2.etg tre rom og kjøkken          

Grethe Thores.(kvinne)

1824

Ide Præstegjæld Sm

hm e Intet Erhverv Underhold af Børnene

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Adolf Thores.(mann)

1867

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kæmner

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Forhus 2.etg syv rom og kjøkken          

Oskar Anders. Dietz(mann)

1845

Fredrikshald

hf g ORSagfører. Journalist

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Brita Laupsa Dietz(kvinne)

1868

Øistesø, Hardanger SB

hm g

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Ingeborg Svendsvold(kvinne)

1867

Klep, Jæderen Sta

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Johanna Dorotea Dietz(kvinne)

1886

Berg pr Frhald Sm

d ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Christian Anders. Dietz(mann)

1888

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Carl Johan Dietz(mann)

1890

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Bjarne Lisling Dietz(mann)

1898

Gøteborg

s ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

Ottar Rustung Dietz(mann)

1900-06-02

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Kirkegaden

1900-12-03

 

* 1899

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Do (Skjøde) fra Kjøbmand P. S. Hansen til Barber Anrt E. Hansen paa d.E. for Kr. 16200,00, dat 22/4 96

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 så finner vi matrikkelen på to skjemaer, det ene oppgir kun matrikkel 29b - her bor følgende personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Christian. Pettersen.(mann)

1853

Kjøbenhavn

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Christina Fredriksen(kvinne)

1867

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Chrestian Westberg(mann)

1841

Skaane, Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Annette Elise Westberg(kvinne)

1829

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Otto Andersen(mann)

1874

Berg. Smaalenene

Læregut. ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karoline. Margrethe. Pettersen.(kvinne)

1878

Christiania

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Emma. Konstansie. Pettersen.(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Samuel. Benjamin. Pettersen.(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hans Malkomsen(mann)

1871

Sverege

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Maja. Kajsa. Pettersen(kvinne)

1846

Sverrige

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karta. Augusta. Pettersen.(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Peder Nygaard(mann)

1874

Fredrekstad

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karen Olsen(kvinne)

1866

Drøbak

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Anders Johansen(mann)

1873

Aremark

Læregut. ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hulda. Marie. Pettersen.(kvinne)

1877

Christiania

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Rut. Lydia. Pettersen.(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Lars Nygaard(mann)

1839

Fredrekstad

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Anna Nygaard(kvinne)

1846

Borge, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Peter Samuel Hansen(mann)

1837

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Darthea Marie Hansen(kvinne)

1837

Hitterø

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Maren Andrea Axelsen(kvinne)

1826

Øvre Romerike

Besøgende e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Caroline Johanne Tollefsen(kvinne)

1867

Porsgrund

Pleiedatter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hildur Darthea Selma Axelsen(kvinne)

1866

Sarpsborg

Besøgende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Det andre skjemaet har ført 30 og 29b som matrikkelnummer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Samuel Hansen(mann)

1837

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Darthea Marie Hansen(kvinne)

1837

Hitterø

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Maren Andrea Axelsen(kvinne)

1826

Øvre Romerike

Besøgende e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Caroline Johanne Tollefsen(kvinne)

1867

Porsgrund

Pleiedatter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hildur Darthea Selma Axelsen(kvinne)

1866

Sarpsborg

Besøgende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at eier er Olsen og at det bor tjuefem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Samuel Hansen(mann)

1837

Fredrikshald

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dorthea Marie Hansen(kvinne)

1837

Hitterø

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peder Tobias Tollefsen(mann)

1864

Porsgrund

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Johanna Tollefsen(kvinne)

1867

Porsgrund

Pleiedatter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Adolf Christiansen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

N.N. Olsen(ukjent kjønn)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Olsen(mann)

1846

Skrædermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Olsen(kvinne)

1845

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Tehodora Olsen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Olsen(mann)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Olsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Olsen(mann)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rolf Olsen(mann)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Olsen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helmine Olsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Hansen(kvinne)

1826

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Andersen(mann)

1867

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elof Bergkvist(mann)

1857

Sverige

Skomagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Bergkvist(kvinne)

1842

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Bergkvist(kvinne)

1880

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elof Bergkvist(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Bergkvist(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Christiansen(mann)

1860

Fredrikshald

Fragtemand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christine Christiansen(kvinne)

1861

Skjeberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inger Hauge(kvinne)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Olsen(mann)

1860

Kongsvinger

Kontorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Olsen(kvinne)

1861

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alfred Olsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Jensen(kvinne)

1867

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Corpslæge Corpslæge G. Rasch til Kjøbmand P. S. Hansen paa d. E. dat 14. og Thinglæst 16 April 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Frerikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Doktor G. Rasch 12.000 Ikke oppgitt  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Kompagnichirurg Rasch som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jonas Gottfried Rasch(mann)

1831

Fredrikshald

hf g Læge

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anna Sofie Severine Rasch(kvinne)

1835

Kristiania

Kone g

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Sofie Margrete Fredrikke Rasch(kvinne)

1859

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Margrete Rasch(kvinne)

1860

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Fredrikke Henriette Rasch(kvinne)

1863

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Anna Rasch(kvinne)

1867

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Karoline Sofie Eriksen(kvinne)

1854

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

Marie Bolette Eleonore Gløersen(kvinne)

1857

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875-12-31

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi følgende personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jonas Gotfried Rasch(mann)

1831*

Frederikshald

Husfader g Compagni chirurg

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

Anna Sophie Severine Rasch(kvinne)

1835*

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

Sophie Margrethe Frederikke Rasch(kvinne)

1859*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

Margrethe Rasch(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

Frederikke Henriette Rasch(kvinne)

1863*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

Marie Gutje(kvinne)

1844*

Borre Sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

Anne Lena Brynteson(kvinne)

1841*

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borger- & Kirkegaden

1865-12-31

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Compagnichirurg A Paasche til Cand. med. Gothfried Rasch paa 531 kvadrat Alen af Hauge n. 29, hvilken Andel har faaet Mn. 29b og er tillagt N. 30, dateret 22. Mai og Thinglæst 27. Juni 1862

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Fru K. Rasch til Compagnichirurg A Paasche paa Hauge N. 29. dateret 26. Febr. og Thinglæst 15. Marts 1859

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Compagnichirurg P. Gilhus til Cand. Med Godtfreid Rasch paa Gaard N. 30, Grund og Tomt, dateret 20. og Thinglæst 30 Juni 1857

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Organist J?? Holm til Compagnichirurg Peder Gilhus paa Gaard N. 30 med Tomt, dateret 9. og Thinglæst 18. Janr. 1847

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er det kun matrikkel 30 i Borger Gaden det er beboelse på.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peder Nielsen Bodesen(mann)

1773

Huusbonde I 1ste ægteskab Drejer af profesion

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Anne Maria Kiernes(kvinne)

1760

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Johanne Maria Pedersdatter*(kvinne)

1796

Deres datter Ugift

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Petro Hansdatter(kvinne)

1777

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Anne Vilhelmine Valentinsen(kvinne)

1774

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Cathrine Margrethe Petersdatter*(kvinne)

1797

Deres datter Ugift

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Mette Kirstine Pedersdatter*(kvinne)

1794

Deres datter Ugift

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Anne Maria Petronelle Pedersdatter*(kvinne)

1800

Deres datter Ugift

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Peter Eurenius(mann)

1765

Logerende I 1ste ægteskab Coffardie styrmand

Friderichshald: Borger Gaden

1801

Johanne Sophia Petersdatter*(kvinne)

1799

Deres datter Ugift

Friderichshald: Borger Gaden

1801

 

Sist oppdatert 09.12.2021 22:55  

 


Sist oppdatert: December 9, 2021