Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 24

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 670

Løpenummer i 1901 matrikkel: 517

Matrikkelnummer: 373 & 376b2

Gårds og bruksnummer:

 

 

 

 

 

* 1957

 

* 1946

Utdrag fra panteregisterfor for matrikkel 373:

Skjøte, dat. 5/8-1946 fra Petrine Josefine Eriksen til Halden kommune på d.e. og matr.nr. 376b2 for kr. 14.500,-. Rett til beboelse vederlagsfritt i 2 år for selgersken og datter.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Busterudgata 24.

 

* 1942

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1929

 

* 1915

Utdrag fra panteregisterfor for matrikkel 373:

Testamente efter slagter Jørgen Eriksen hvoreft. denne eiend. og m.no. 376b2 skal tilfalde sønnen Harald Eriksen dat. 5. novbr. 1915 Tinglyst 26 novbr. 1915

 

* 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert at det er "vaaningshus, slagteri og udhus" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom + tre kvistværelser. Eget hus (Det er også registrert tre kjøkken, men detter er vel noe tvilsomt.)          

Mathilde Emelie Eriksen(kvinne)

1845-05-23

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Ragna Eriksen(kvinne)

1885-01-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Wilhelm Eriksen(mann)

1888-12-30

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent Kolonial

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Harald Eriksen(mann)

1879-01-17

Fredrikshald

s ug Slagtersvend

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Agnes Andersen(kvinne)

1893-06-04

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Jørgen Emanuel Eriksen(mann)

1842-07-11

Fredrikshald

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Carl Eriksen(mann)

1839-06-22

Fredrikshald

tj g Slagtersvend

Fredrikshald: Busterudgate

1910

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Slagter Jørgen Eriksen 6.500 8.090  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner "vaaningshus, Slagter-bod og Fjøs" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og to kjøkken + tre kvistværelser          

Vilhelm Sigurd Eriks.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Jørgen Emanuel Eriks.(mann)

1842

Fredrikshald kjøpstad

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Caroline Johansson(kvinne)

1879

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Mathilde Emilie Eriks.(kvinne)

1844

Berg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Carl Fredrik Eriks.(mann)

1839

Fredrikshald kjøpstad

L. F. g Slagtersvend

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Harald Jacob Eriks.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Ragna Vihelmine Eriks.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

 

 

* 1896

En stue med kjøkken er straks eller fra april flyttetid tilleie hos slagter Jørgen Eriksen Busterud.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det det tretten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mathilde Eriksen(kvinne)

1844

Fr.hald

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Valborg Eriksen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Harald Jakob Eriksen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Carl Eriksen(mann)

1839

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Ragna Wilhelmine Eriksen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Anna Sopfie Nilsen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Jorgen Emanuel Eriksen(mann)

1842

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Wilhelm Sigurd Eriksen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Olof Johan Nilsen(mann)

1857

Nössemark Sverige

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Olga Christine Nilsen(kvinne)

1890 april

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Thorvald Johan Eriksen(mann)

1864

Fredrikshald

Søn ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Caroline Andersen(kvinne)

1862

Jesæther Pastorat Jesæther Dalsland Sverige

Tjenestetyende ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Annette Christine Nilsen(kvinne)

1866

Borge, Smaalenene

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir J.Eriksen som eier av en matrikkel hvor det da bor fjorten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thorvald Eriksen(mann)

1864

Fr.hald

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Christian Christiansen(mann)

1858

Asak

Slagter

Fredrikshald: !!

1885

Jorgen E. Eriksen(mann)

1842

Fr.hald

Slagter

Fredrikshald: !!

1885

Harald Eriksen(mann)

1878

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Christian Haraldsen(mann)

1826

Berg

Skräddermeter

Fredrikshald: !!

1885

Emilie Andersen(kvinne)

1856

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Margrethe Andersen(kvinne)

1876

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Inga Andersen(kvinne)

1883

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Eriksen(kvinne)

1845

Berg

Fredrikshald: !!

1885

Valborg Eriksen(kvinne)

1876

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Olga Emilie Haraldsen(kvinne)

1866

Asak

Barnepige

Fredrikshald: !!

1885

Bertha Andersen(kvinne)

1877

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Ragna Eriksen(kvinne)

1885

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Anders Andersen(mann)

1853

Wermeland Sverige

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1875

I folketelling i 1875 finner vi Jørgen Eriksen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jørgen Eriksen(mann)

1843

F.hald %X.ania%

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Anne Hansen(kvinne)

1837

Enningdalen

Konen g Konen til Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Anna Hansen(kvinne)

1857

F.hald

d ug Datter til Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Jenny Hansen(kvinne)

1875

F.hald

d ug Datter til Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Mathilde Emilie Eriksen(kvinne)

1845??

F.hald %X.ania%

hm g Konen til Slagtermester

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Thorvald Johan Eriksen(mann)

1864

F.hald %X.ania%

s ug Søn til Slagtermester

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Stina Marie Andersdatter(kvinne)

1853

Tøftedalen

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Edvard Hansen(mann)

1827

F.hald

Leier g Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Hagbard Marinius Hansen(mann)

1861

F.hald

s ug Søn til Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Marie Hansen(kvinne)

1864

F.hald

d ug Datter til Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Hanna Hansen(kvinne)

1867

F.hald

d ug Datter til Arbeidsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Slagter Jørgen Eriksen 2.000 3.080 Rokkebjerget

 

* 1873

Utdrag fra panteregisterfor for matrikkel 373:

Skjøde fra Ole Bærentzen Sannerød til Slagter Jørgen Eriksen paa Gaard MatrN. 373 med Grund etz, Dat 26. og thinglæst 30 Mai 1873

 

 

* 1867

Utdrag fra panteregisterfor for matrikkel 373:

Presteattest om at Ole Berntzen Sannerød den 13. Juni 1862 blev ægteviet med J.H.F.Nelles Enke, Elisabetn Halvorsdatter. Thinglæst 22. Marts 1867

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det tolv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hagebarth Marinius Edvardsen*(mann)

1861

Frederikshald

vores Søn ug

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Nils Larsen(mann)

1832

Hurums Prgj.

Huusfader g Graastenarbeider

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Jørgine Engebredsen(kvinne)

1839

Ide Prgj.

Husmoder g

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Anette Karoline Edvardsdatter*(kvinne)

1857

Frederikshald

vores Datter ug

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Lorns Edevin Nilsen*(mann)

1863

Ide Prgj.

vores Søn ug

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Anne Larsdatter(kvinne)

1806

Ide Prgj.

Husmoder e Bagerkone

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Trine Emelie(kvinne)

1847

Bergs Prgj.

hendes Datter ug

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Karen Marie Edvardsdatter*(kvinne)

1865

Frederikshald

vores Datter ug

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Lovise Emelie Nilsdatter*(kvinne)

1861

Ide Prgj.

vores Datter ug

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Edvard Brynildsen(mann)

1827

Frederikshald

Huusfader g Tomtearbeider

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Hanna Hansdatter(kvinne)

1837

Ide Prgj.

Husmoder g

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

Amalie Halvorsdatter(kvinne)

1836

Ide Prgj.

ug Sypige

Fredrikshald: Busrød Gaden

1865

 

* 1854

Utdrag fra panteregister for matrikkel 373:

Skjøde fra Anders Eliaseen til Skreddersvend J.H.F. Nelle paa Huset MaN 373 med Hauge, dateret 8.December 1853 og thinglæst 26 Septbr. 1854

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Olsdatter(kvinne)

1792

Deres datter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Ole Jensen Rokke(mann)

1743

Huusbonde Gift 1te gang Arbejdsmand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Anne Halvorsdatter(kvinne)

1745

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Margrete Halvorsdatter(kvinne)

1749

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Eli Svensdatter(kvinne)

1745

Hans kone Gift 2. gang

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 28.03.2022 17:32