Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 26

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 671

Løpenummer i 1901 matrikkel: 522

Matrikkelnummer: 376a & 376b1

Gårds og bruksnummer: 62/131 og 61/132

 

Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2021

 

* 2017

 

* 2005

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1954

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat. 12/1-1954 fra myndige arvinger etter Alf Hansen og h. Marie, nemlig Torjus Hansen, f. 26/11-1899, Sofie Hansen, f. 15/5-1902, Olav Hansen, f. 19/4-1903, Alf Hansen f. 31/8-1907 og Asluag Hansen, f. 14/11-1907 til d.e. og matr.nr. 376b1, verdi kr. 21000,-

Skjøte, dat. 12/1-1954 fra ovennevnte arvinger til bror Alf Hansen, på 4/5 av d.e. og matr.nr. 376b1 for kr. 16800,-

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på det som da hadde adresse Busterudgata 26.

 

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

13/1-37 Forevist testamente (gjensidig) mellem M.G.Syvderud og hustru Thomine Anette Syvderud påført attestasjon for hustruens død den 26/10-1930

13/1-37 Forevist testamente fra M.G.Syvderud til frk. Helga Marie Kjør påført attestasjon om Syvderuds død dem 13/12-1931. Grundbokshjemmel til d.e. har således Helga Marie Kjær.

Skjøde, dat. 15/10-1937 fra Helga Rishovd, f. Kjør, f. 22/8-1906 til conditor Alf Hansen, f. 21/2-1872 for Kr. 14000,00 A.II. Skjøtet omfatter også matr.nr. 376b1

 

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skøte fra slagtermester Christian M.Arnesen og hustrus arvinger: Hanna Kristine Kjær g.m. A. Kjær og Tomine Anette Syvderud g.m. M.G.Syvderud til medarvingen fanejunker G.M.Syvderud for kr. 7500,00 - Dat 29-2-1912 paaført L.J.Baalstad og Jørgen Eriksens attest om at foranstaaende Hanna Kristine og Tomine Anette er eneste og myndige arvinger efter slagterm. Christian Arnesen og hustru Helene (Ifl. Maalebrev av 20/1 1912 et tomten 479 m2) Tinglyst 15 mars 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med tre boenheter. Som sidebygninger er det ført opp "Uthus med Stald, Latrine, Vedskur, Bryggerhus samt et mindre indeholdende 2 vedskur og Matbod"

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg et rom og kjøkken eier husel selv          

Helene Arnesen(kvinne)

1842-08-08

Skjeberg

hm e Lever av sine Midler

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 240 pr år          

Martin Syvderud??(mann)

1860-11-17

Hof i Solør

hf g Fanejunker

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Thomine Anette Syvderud??(kvinne)

1868-03-26

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Forhus kvistleilighed et rom og kjøkken kr 84 pr år          

Ole Pedersen(mann)

1849-12-29

Vang pr Hamar

hf g bødker arbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Christiane Pedersen(kvinne)

1854-04-11

Modum

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Slagter Arnesen 6.000 7.140  

 

 

* 1900

Går vi til folektellinga i 1900 finner vi også da et våningshus på en etasje med tre boenheter. som sidebygninger finner vi "Fjøs, Stald, Lokum, Vedskjul, Slagteri, (et udhus), 2 Vedskjul, 1 Opbevaringsrum (Sidebygning til førstnævnte udhus)"

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Christian Marenius Arnes.(mann)

1841%09.01.%

Fredrikshald kjøpstad

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

Helene Arnes.(kvinne)

1842%08.08.%

Skjeberg Sm

hm g

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

Forhus 1.etg et rom og kjøkken          

Anette Appelskog(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

Karl Appelskog(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g Høvleri arbeider

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

Amalie Karoline Appelskog(kvinne)

1854

Aremark Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

Forhus et kvistværelse og kjøkken        

Karoline Hans.(kvinne)

1878

hm

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

Hans F Hans.(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Bustrudgaden

1900

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ni personer på eiendommen,

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sofie Eliassen(kvinne)

1860

Id

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Helene Arnesen(kvinne)

1842

Skjeberg

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Tomine Anette Arnesen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Edvart Theodor Berg(mann)

1849

søndre Odalen

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Sigur Eliassen(mann)

1890 des.

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Oliane Iversen(kvinne)

1811

Id

Selv Hovedperson, enslig Logerende e

Fhald.: Busterud Gd

1891

Hans Marinius Eliassen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Kristian Marenius Arnesen.(mann)

1841

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Georg Marinius Eliassen(mann)

1862

Glemminge

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

 

 

* 1885

Folektellinga i 1885 har registrert Slagter Arnesen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kristian Arnesen(mann)

1841

Fredrikshald

Slagter

Fredrikshald: !!

1885

Helene Arnesen(kvinne)

1842

Skjeberg

Fredrikshald: !!

1885

Ole Hansen(mann)

1857

Berg

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Thomine Arnesen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Edvart Theodor Berg(mann)

1849

Søndre Odalen

Sergeant

Fredrikshald: !!

1885

Hilda Hansen(kvinne)

1859

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Oleanna Larsen(kvinne)

1811

Id

Enke Underholdes af Sorenskriver Krebs

Fredrikshald: !!

1885

Anna Marie Hansen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Slagter Arnesen til Kjører Anton Larsen paa en Del af MaN 376, hvilken Del har faaet MaN 376b, (Bok No.2 p 396) dat 11. Juni 1880. Sælgerens tilbagehavende Del har faaet MaN 376a. Thinglæst 6. Juli 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Slagter Arnesen 4.000 5.040  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Chr. Arnesen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Tomine Anette Arnesen(kvinne)

1867

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Hanna Christine Arnesen(kvinne)

1865

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Olianna Andersen(kvinne)

1810

Frederikshald

Logerende e Næringsvei ingen

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Christian M. Andersen(mann)

1841

Frederikshald

hf g Slagtermester

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Helene Arnesen(kvinne)

1842

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Christian Andersen paa egne Vegne og Søsters, Christiane Hansen - som eneste og myndige Arvinger efter ders fader, Anders Hansen - til Slagtermester Christian Arnesen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Indretninger, dat 3. og thinglæst 7. Decbr. 1869

Fuldmagt, hvorved Christiane Hansen bemyndiger sin Broder, Ole Christian Hansne til at varetage hendes Tarv med Hensyn til Faderen Anders Hansens efterladenskaber, dateret 19. Juni 1865 og thinglæst 7. Decbr. 1869

Præsteattest hvoraf fremgaar at aføde Ægtefolk Anders Hansen og Johanne Olsdatters nu levende Børn er Ole Christian Andersen og Christiane Andersdatter, dateret 6. og thinglæst 10 .Decbr. 1869

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har oppført seks personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Nilsen(mann)

1816

Raake Prgj.

Husfader g Tømmermand

Fredrikshald: Budsterudgaden

1865

Ole Christian Andersen(mann)

1835

Frederikshald

Deres Logerende ug

Fredrikshald: Budsterudgaden

1865

Beathe Eriksen(kvinne)

1824

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: Budsterudgaden

1865

Christine Hansen(kvinne)

1810

Bergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: Budsterudgaden

1865

Johane Emilie Olsen(kvinne)

1859

Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: Budsterudgaden

1865

Ole Nilsen(mann)

1827

Idd Prgj.

Husfader g Arbeidsmand

Fredrikshald: Budsterudgaden

1865

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johannes Andersen Langerød til Anders Hansen paa denne Gaard ----Thinglæst 5.Novbr. 1838

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi syv personer på matrikkel 376 i Busterud Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Langerød(mann)

1743

Huusbonde Gift 2dn gang Vognmand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Sisilia Emerence Ludvigsdatter(kvinne)

1751

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Thor Andersen(mann)

1793

Søn

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Anne Helvig Andersdatter(kvinne)

1783

Datter Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Gunder Svensen(mann)

1781

Gaardsdreng Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Johan Andersen(mann)

1782

Deres søn Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Hans Andersen(mann)

1788

Søn

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 17.03.2022 18:59