Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Busterudgata 27

Knekkebrødfabrikken

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 681, 682

Løpenummer i 1901 matrikkel: 513

Matrikkelnummer: 369 & 368b

Gårds og bruksnummer: 66/126

Foto: SW 20.mars 2005

* 2000

 

 

* 1999

 

Halden arbeiderblad sin reportasje om dette kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 3)

 

* 1981

 

* 1951

Utdrag fra panteregister for matr. 369:

Leiekontrakt, dat 28/2-1951 fra Harald Petersen til C. Jacobsens skofabrikk a/s på lokaler i d.e. (700 m2) i 5 år fra 1/3-1951 mot årlig leie kr. 5000,- inneh. best. om at hvis kontrakten overdras til 3dje mann, trer denne inn i kontrakten med samme forpliktelser og rettigheter m. fl. best.

 

* 1945

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1932

Utdrag fra panteregister for matr. 369 (tilsvarende på matrikkel 368b):

Andragende fra grosserer Harald Petersen som eier av d.e. og matrnr. 367a, 368a, 368b, 382b. og 392 om å få disse sammenføiet ttil ett Matrnr. Der vedligger erklæring om at eiendommene støter umiddelbart til hinanden samt fra Kommune om samtykke til sammenføiningen, Dat. 8/12-24 og 16/8-32. Likesa samtykke fra pnathaverne. Ih. hertil er disse eiendommene sammenføiet til et matrnr nemlig matrnr 369 d.e. Tinglyst 5. september 1932

 

* 1931

 

* 1926

 

* 1924

Utdrag fra panteregister for matr. 369 (tilsvarende på matrikkel 368b):

Makeskifteskjøte mellem Fr.halds kommune og grosserer Harald Petersen hvorved kommunen overdrar til Petersen den prang som danner forlengelsen av Nils Stubs gate. Iflg. kartforretning av 6/6-24 utgjør arealet 184 m2. hvorav 24 m2 tillegges matrnr. 368a og 160 m2 tillegges matrnr. 369 & 368b. Adkomsten fra nord til matrnr. 382 må ikke stenges uten overnskomst med eieren. Skjøtet indeh. bestemmelse om gjærde, brandmur m.v. Harald Petersen avstår av matrnr. 367a 202 m2 hvorav foreløbig 125m2 utlegges til gate mens 77 m2 indtil videre kan disponeres av Petersen, indheh. at det siste areal ikke må bebygges samt forskjellige andre bestemmelser. Grunnen makeskiftes efter en pris av Kr. 6,- pr. m2. Dat. 4.novbr 1924 - Tinglyst 21 november 1924

 

* 1923

Utdrag fra panteregister for matr. 369:

 

Erklæring fra Harald Petersen om at han forplikter sig og senere eiere av d.e. til nårsomhelst og med 1 måneds varsel på forlangende av reguleringskommisjonen å fjerne den bølgeblikgarsje som er tilladt opført.

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det registrert "1 1/2 Etages Stenhus" og en sidebygning med Knækkebrødfabrik Bryggerhus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg kr 600 eget hus          

Margrethe Sofie Petersen(kvinne)

1880-04-04

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Harald Petersen(mann)

1876-08-28

Fredrikshald

hf g Colonial Kjøbmand & Disponent for Knækkebrødfabrk.

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Hjørdis Petersen(kvinne)

1903-02-10

Fredrikshald

Barn ug Barn

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Harald Ludvig Petersen(mann)

1904-11-26

Fredrikshald

Barn ug Barn

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Anna Margarethe Petersen(kvinne)

1906-04-27

Fredrikshald

Barn ug Barn

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Sverre Petersen(mann)

1908-01-06

Fredrikshald

Barn ug Barn

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Ragnfried Petersen*(kvinne)

1909-11-06

Fredrikshald

Barn ug Barn

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Alma Josefine Andresen(kvinne)

1889-12-04

Christiania

Pige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Elin Augusta Støth(kvinne)

1894-03-04

Strømstad Sverige

Pige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Kvistleilighet 275kr pr aar          

Katharina Weise(kvinne)

1879-08-30

Algier

ug Lærerinde ved folkeskole

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Sigrid Weise(kvinne)

1881-01-26

Arendal

ug Lærerinde ved folkeskole

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Kristine Andersen(kvinne)

1869-02-15

Kr.sand S

ug Lærerinde ved folkeskole

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister for matr. 369 (tilsvarende på matrikkel 368b):

Testament, gjensidigt mellem ægtefolkene farver Johannes Nilsen og Almine Emilie iflg. hvilket det hele bo skal tilfalde længstlevende, ogsaa indheold. bestem. for delingen efter længstlevendes død. dat 12/12 1889 (anm. ogsaa m.nr. 368b) tinglyst 23 februar 1906

Skjøte fra Almine Nielsen til Harald Petersen paa d.E. og m.nr. 368 dat 19/2 06 for Kr. 12000,- Tinglyst 23 februar 1906

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Nils Stubs Gade Farver Johs. Nielsen 15.000 22.600  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et "Vaaningshus Farveri" på matrikkeln. Hus er oppgitt på en etasje. Det er tre boenheter og den ene er i andre etasje. Dette er nok en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Johannes Niels.(mann)

1827

Fredrikshald kjøpstad

hf g Farvermester

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Almine Niels.(kvinne)

1851

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Reinhardt Julus Torjus.(mann)

1848

Fredrikshald kjøpstad

fl ug Forhenværende Skipper

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

1.etg          

Wilhelm Julius Lyche(mann)

1823

Drammen Bu

hf e Komunens Tjeneste fhv Skibskaptein, Tilsynsmand ved kommunens Tomter og paa Mølen

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

2.etg          

Anna Sofie Lund f Grenager(kvinne)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Isak Lund(mann)

1863

Holmestrand JL

hf g Forretningsfører i Sm†lenenes Amtstidendes Trykkeri

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

* 1893

Utdrag fra panteregister for matr. 369:

Takstforrettning av 15/11-1893 hvorefter til udvidelse av Nils Stubs gate av denne eiendom og matrnr. 381 expropieres 210 m2.

 

* 1889

* 1887

Utdrag fra panteregister for matr. 369:

Præsteattest for at G.Hansen er ægteviet med Elise Marie Kristiansen dat 14/2 87 Thinglæst 15 Febr 1887

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Farver Nielsen oppgitt som eier av matiklene 369 og 368b. Disse er også da oppgitt på samme skjema.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Nielsen(mann)

1827

Fredrikshald

Farver

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Linus Henriksen(mann)

1840

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Kristine Henriksen(kvinne)

1847

Moss

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Almine Emilie Nielsen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelmine Engebrethsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eurine?? Senstrøm(kvinne)

1861

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Utdrag fra panteregister for matr. 368b:

Auctionsskjøde til Farver J.Nilsen paa denne Gaard med Grund og Tomt for Kr. 3280, dateret 19 Juli 1878 thinglæst 30 Juli 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Farver Johannes Nielsen

8.000

3.000

3.000

1.200

Matrikkel 369

Matrikkel 368b

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er matriklene registrert som to matrikler. Matrikkel 368b eies av Karen Arvesen og matrikkel 369 av Farver Johs Nielsen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Matrikkel 368b          

Karen Andrine Arvesen(kvinne)

1826

Fr.hald

hm ug Ingen

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Anders Hansen(mann)

1829

Ide Pr.

Logerende g Husmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Marie Vahlstrøm(kvinne)

1802

Sverrige

hm e Ingen

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Jenvil Foss(kvinne)

1863

Fr.hald

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Amanda Martinsen(kvinne)

1866

Fr.hald

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Matrikkel 369            

Johannes Nielsen(mann)

1827

Frederikhd.

hf ug Farver

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

Julie Nielsen(kvinne)

1844

Fr.hald

Husbestyr. ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

Wilhelmine Ingbrethsen(kvinne)

1868

Fr.hald

Pleiedatter

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

Geørgine Ekmann(kvinne)

1852

Fr.hald

Tjenestepige ug Tjener

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

Trine Christiansen(kvinne)

1857

Id

Tjenestepige ug Tjener

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

Henrik Flitz(mann)

1835

Stocholm

Svend ug Farversvend

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har matriklene 368a og b registrert sammen, mens 369 er på eget skjema.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Matrikkel 368a og 368b          

Helene Arvidsen(kvinne)

1793*

Frederikshald

Husmoder e

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Karin A. Arvidsen(kvinne)

1826*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Bolette Emauelsen(kvinne)

1852*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Anders Eriksen(mann)

1828*

Sverige

Husfader g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Lena Eriksen(kvinne)

1823*

Sverige

Kone g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Christian Larsen(mann)

1814*

Frederikshald

Husfader ug Hjulmager

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Matrikkel 369          

Johannes Nielsen(mann)

1827*

Frederikshald

Husfader ug Farver

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Julie Nielsen(kvinne)

1844*

Frederikshald

ug Husjomfru

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Hans Dyrendahl(mann)

1846*

Frederikshald

ug Farverdreng

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Ole Petter Olsen Bodahl(mann)

1833*

Fredrikshald

Husfader g Slagter

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Martine Josefine Augusta Bodahl*(kvinne)

1835*

Frederikshald

Konen g

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Marie Fredrieke Augusta Bodahl*(kvinne)

1863*

Frederikshald

Datteren ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Anelisa Jonasdatter(kvinne)

1841*

Aamaal i Sverige

ug Tjenestepiege

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Selma M. Klyvert(kvinne)

1798*

Tronshjems Stift

Husmoder e Pensjonist

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

 

* 1862

Utdrag fra panteregister for matr. 369:

Skjøde fra Kristine Syverstad, Enke efter Lars Nielsen Syversted, til Johannes Nielsen paa Gaard MaN 369, dateret 27. og thinglæst 28. Marts 1862

 

Attest af Sorenskriveren i Ide og Marker om at Kristine Hansdatter Syverstad hensidder i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand Lars Nielsen Syverstad ifølge Bevilling af 22 Juni 1857. Thinglæst 1. April 1862

 

* 1857

Utdrag fra panteregister for matr. 369:

Auctionsskjøde til Lars Nielsen Syverstad paa Gaard Matr Nr 369 thinglæst 1. septbr 1857

Utdrag fra panteregister for matr. 368b:

Testamente af Sofhie Lind, hvorefter Pigen Karen Andrine Andersen skal arve Alt, hvad nævnte Sophie Lind efterlader sig, dateret 17. Juni og thinglæst 21. Juli 1857

 

* 1843

Utdrag fra panteregister for matr. 368b:

Skjøde fra Christian August Langerød til Sofhie Lind paa en Halvpart af Huset MaN 368 - hvilken Halvpart er givet MaN 368b - med dertil hørende Udhuse og Gaardsrum thinglæst 18. April 1843

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi ti personer på matrikkel 368 og sek spersoner på matrikkel 369.

Navn

Fødselsdato

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Matrikkel 368        

Jørgen Nielsen(mann)

1747*

Huusbonde Begge i 2dt ægteskab Slagter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Johanne Henriksdatter(kvinne)

1750*

Hans kone Begge i 2dt ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Niels Jørgensen(mann)

1782*

Deres søn Ugift Matros

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Marthe Jørgensdatter(kvinne)

1788*

Deres datter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Christen Jørgensen(mann)

1792*

Deres søn

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Elen Jørgensdatter(kvinne)

1794*

Deres datter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Niels Andersen(mann)

1798*

Beslægted

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Jørgen Svensen(mann)

1761*

Huusbonde I 1te ægteskab Matros

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Anne Siversdatter(kvinne)

1760*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Sven Jørgensen(mann)

1789*

Deres søn

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Maatrikkel 369        

Thore Larsen(mann)

1775*

Huusbonde I 1te ægteskab Landsoldat tømmermand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Marthe Nielsdatter(kvinne)

1775*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Hans Christophersen(mann)

1750*

Huusbonde I 1te ægteskab Tømmermand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Kirstine Davidsdatter(kvinne)

1769*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

David Christian Hansen(mann)

1793*

Deres søn

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Carl Hansen(mann)

1797*

Deres søn

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

 

Sist oppdatert 26.03.2022 18:58