Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 611

Løpenummer i 1901 matrikkel: 490

Matrikkelnummer: 353a1

Gårds og bruksnummer: 62/117

Foto: Skjermdump fra Google maps

 

 

* 1994

 

* 1984

3.september i 1984 har Halden Arbeiderblad en reportasje om et nytt senter for helseterapi i Busterudgata 4.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 2)

 

 

* 1961

 

* 1956

 

* 1948

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Busterudgata 4.

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat 21/2-1939 fra Halden Metodistmenighet v/ Josef Hansen om at d.e. og matr.nr.353a2 må bli sammenføiet til en eiendom, vedlagt beslutning av 25/6-1938 i Halden bygningsråd om at det intet er til hinder for sammenføiningen, og at samtykke fra pantehaverne, Hypotekeren og Petra Jensen.

I henhold hertil sammenføies d.e. og matr.nr.353a2 til en eiendom som i grunnboken får betegnelsen: Matr.nr. 353a2

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bangor Gerhard
1862
inkassator Busterudgata 4
Bangor Ruth
1894
motedame Busterudgata 4
Bangor Valborg
1864
g.m. inkassator Busterudgata 4
Fogth Antonie
1846
rentier Busterudgata 4
Fogth Laura Henriette
1844
rentier Busterudgata 4

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gerh. Bangor til Fredrikshald Methodistmenighet på d.e. for kr. 35000,- Dat 16/5-23. Selgeren forbeholder sig rett til å bebo 2den etage med ??rum i 5 år. (Iflg. kartforetning mtr 353a1 avh. 7/11 1917 utgjør tomten 322m²)

 

* 1921

 

* 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Buserudgata 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Laura Henriette Fogth

01

1844-03-27

Fredrikshald

-

hp

ug

Pensjon.

002 Antonine Josefine Bergitte Fogth

01

1846-04-08

Fredrikshald

-

patient søster

ug

-

001 Paul Gerhardt Bangor

02

1861-11-01

Fredrikshald

-

hp

g

Eiendomsmægler.

002 Lovise Karolina Valborg Bangor

02

1858-12-02

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Ruth Bangor

02

1894-06-05

Frhald

-

d

ug

Modedame Sømmerske og Expeditricer i nedennævnte Forretning.

004 Elise Kristense Hansen

02

1874-10-07

Fr: hald

-

l

ug

Mode forretning (Inde haver).

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus på to etasjer med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Paul Gerhard Bangor(mann)

1861-11-01

Fredrikshald

hf g Inkassator

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Paul Gerhard Bangor(mann)

1905-06-04

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Caroline Andrine Martine Pedersen(kvinne)

1830-12-11

Fredrikshald

hm e Lever af sine Midler

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Ruth Bangor(kvinne)

1894-06-05

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Lovise Karoline Valborg Bangor(kvinne)

1864-12-02

Fredrikshald

hm g Inkassator Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Gudrun Bangor(kvinne)

1896-03-05

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Hjørdis Bangor(kvinne)

1900-01-25

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Maren Helvine Olsen(kvinne)

1888-07-28

Vestby Rakkestad

tj ug Tjenestepige v/ Husgjerning

Fredrikshald: Busterudgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bangor Gerhard
1862
Inkassator
Bangor Valborg
1864
g.m. inkassator
Eriksen Bolette
1820
rentenist

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Gerh. Bangor 8.000 10.350  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våninghus på to etasjer med tre boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hjørdis Bangor(kvinne)

1900-01-25

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Mina Amanda Andres.(kvinne)

1879

Id Herred Sm

tj ug sysselsat med Husgjerning

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Paul Gerhardt Bangor(mann)

1861

Fredrikshald kjøpstad

hf g Inkassator

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Lovise Caroline Valborg Bangor(kvinne)

1864

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Gudrun Bangor(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Bolette Marie Eriks.(kvinne)

1821

Bergs Herred Sm

hm ug Livrente

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Ruth Bangor(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

Herman Mathias Simens.(mann)

1869

Fredrikshald kjøpstad

hf ug Fuldmægtig ved Manufakturforr.

Fredrikshald: Busterudgd - Storgaden

1900

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (Carlmar Kristiansen) til Gerhard Bangor paa d.E. for Kr 10000, datert 14/5-98 og thinglæst 17 Mai 1898

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra T.C.Lund til Kjøbmand Carlmar Kristiansen, dat 16/1-92 for Kr 7500,00 thinglæst 22 April 1892

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Lund oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Amanda Marie Olausen Gaarder(kvinne)

1864

Fredrikshald

Datter Modepynt og Skræddersøm

Fredrikshald: !!

1885

Marie Pedersen(kvinne)

1837

Næsinge Sverige

Sygepleierske

Fredrikshald: !!

1885

Olaus Hansen Gaarder(mann)

1836

Hovind anex til Ullensager

Inspectionsunderofficer

Fredrikshald: !!

1885

Brithe Marie Olsdatter Gaarder(kvinne)

1844

Naasinge Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Hans Sigvart Olausen Gaarder(mann)

1867

Fredrikshald

Søn Postbud

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Dorthea Olausen Gaarder(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter Skolearbeide

Fredrikshald: !!

1885

Anne Katrine !!(kvinne)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Ragna Otalie Olausen Gaarder(kvinne)

1869

Fredrikshald

Datter Modepynt og Skræddersøm

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved Leverandør Lund til Fredrikstens Festnings Kommandantskap bortleier d.G. for 3 Aar fra Paaske Flyttetid 1891 mot 1200 Kr aarlig Leie, dat 8. og 11 Marts 1881.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Leverandør Lund 10.000 10.320  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved Leverandør Lund bortleier til Fredrikstens Festnings Commandantskab Gaard MatrN. 353a1 for et Tidsrom af 5 Aar med en aarlig Leie af 300 Kr, dateret 13 Desemb. 1875 og 7.Januar 1876

 

* 1875

Folketellinga i oppgir Leverandør Lund som eier av matrikkelen. Carl Arnoldus Carlsen holder da gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Arnoldus Carlsen(mann)

1838

Frederiksværn

hf g Contorfuldmægtig

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Aasta Carlsen(kvinne)

1868

Christiania

d

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Erling Carlsen(mann)

1870

Frederikshd.

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Marie Hanna Hansen(kvinne)

1849

Fredrikshal

d ug Moderen

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Martine Hansen(kvinne)

1853

Fredrikshal

d ug Moderen

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Julie Eriksen(kvinne)

1856

Fossocken i Sverrige

tj Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Clara Marie Johnsen(kvinne)

1858

Fredrikshal

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Julie Carlsen(kvinne)

1841

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Rolf Carlsen(mann)

1875

Frederikshd.

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Sina Carlsen(kvinne)

1809

Laurvig

Tilreisende e

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Maren Chatrine Hansen(kvinne)

1816

Drammen

hm e Capitalistinde

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Arne Carlsen(mann)

1865

Christiania

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Sigurd Carlsen(mann)

1867

Christiania

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Thorstein Carlsen(mann)

1872

Frederikshd.

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Olava Andersen(kvinne)

1851

Hvaløerne

tj ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Sofie Hansen(kvinne)

1851

Fredrikshal

d ug Moderen

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskøde til Sergeant T.Lund paa Gaard Mtr 353a1 med tilhørende Tomt, dateret 3 og thinglæst 7 Febr 1865

 

Ved folketellinga i 1865 bor det sytten personer på det som da var matrikkel 353a.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Sofie Preus %Berg% Schjelderup(kvinne)

1831

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Kristian Schjelderup(mann)

1854

Christiania

Søn ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Markus Schjelderup(mann)

1856

Vang Hedemarken

Søn ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Johanne Kristine %Sofie% Schjelderup(kvinne)

1861

Løiten Hedemarken

Datter ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Regine Olsen(kvinne)

1843

Løiten Hedemarken

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Othilie Hendriette Hansen(kvinne)

1852

Thune Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Malla Hansdatter(kvinne)

1837

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Hjalmar Schjelderup(mann)

1858

Løiten Hedemarken

Søn ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Marthe Andersen(kvinne)

1840

Sverrige

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Elen Marie Hansen(kvinne)

1828

Frederiksstad

Kone g

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Emma Hansen(kvinne)

1863

Porsgrund

Datter ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Kristian Bernhard Koren Schjelderup(mann)

1819

Ullensager

Husfader g Offiseer Kapitain

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Martin Hansen(mann)

1827

Frederiksstad

Husfader g Missionær

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Emilie Hansen(kvinne)

1857

Thune Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Torgeir Schjelderup(mann)

1853

Christiania

Søn ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Theodor Hansen(mann)

1860

Sarpsborg

Søn ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

Julie Hansen(kvinne)

1865

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrudgaden

1865

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 var matrikkel 353 ikke delt.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Friderich Joachim Schuster(mann)

1723

Huusbonde Enkemand 1ste gang Boghandler

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Berthe Christine Larsdatter(kvinne)

1761

Tienestepiger Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Anne Cathrine Jacobsdatter(kvinne)

1771

Tienestepiger Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

 

Sist oppdatert 05.03.2023 19:51