Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 694

Løpenummer i 1901 matrikkel: 492

Matrikkelnummer: 354 & 849a

Gårds og bruksnummer: 66/114

Foto: SW 20.mars 2005
  Busterudgata 7 er andre hus på venstre side.
  Foto: 1948

 

* 1997

 

* 1993

Halden arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine sider.

 

* 1992

 

* 1989

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 25/3-1949 fra arvingene efter Johanne Johansen død 19/1-1949: 1) Jenny Johansen f. 10/2 1899, 2) Anny Andreassen f. 15/5 01, 3) Alf Johansen f. og 4) Trygve Johansen f. 17/12-1904 forsåvidt angår d.e. til en verdi kr. 22.000,-

 

* 1945

Mantallet for Halden i 1945 hadde disse myndige personene i Busterudgata 7:

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 20/6-1938 fra Alfred Ekstrand til Johanne Johansen på en 4 m. bred strimmel av matr.nr. 849b for Kr. 1000,00. Kjøperen besørger gjerde opsatt. Senere vedlikehold av gjerdet bæres av både Kjøper og selger. - Stykket skal tillegges d.e., grbf. 10/2-39 Kartforretning avh. 7/7-1919 med påtegn. av 29/12-37 viser at stykket inneholder 84 m2 og er tillagt d.e.

 

* 1930

 

* 1927

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra bankchef B.With paa vegne av arvingene i boet efter avdøde fru Dagny Frølich til stenhugger Adolf Johansen for Kr 30000,- Dat. 30 mars 1922 (iflg maalebrev av 7/7 1919 er eindommen 609 m2)

Skifteattest for at enke Dagny Frølich er død og om hvem der er hendes eneste myndige arvinger samt at der fra disse foreligger fuldmagt til bankchef B. Withj Kr.ania til at ordne alt vedrørende boet. Dat 24/11 1921 Tinglyst 31 mars 1922

 

 

* 1921

 

 

* 1918

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for skibsfører Fredrik Nicolay Frølich hustru Dagny til at sitte i uskiftet bo. dat 7/6 1918

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og uthus Bryggerhus" på matrikkelen. Det er hele seks boenheter på eiendommen. To av disse er kvistleiligheter og en ser ut til å være i bryggerhuset.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Frølich(mann)

1832-07-01

Trondhjem

hf g Forhenv. skibsfører

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Dagny Frølich(kvinne)

1845-10-21

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Jens Olsen(mann)

1834-02-27

Aremark

hf g Pensionist

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Nora Sofie Olsen(kvinne)

1837-03-27

Bohuslen

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Ulrikke Josefine Schølberg(kvinne)

1857-07-08

Trondhjem

el ug Lærerinde Folkeskolen

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Karoline Olsen(kvinne)

1863-01-07

Berg sogn Smaalen.

el ug Sypike

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Evine Nikoline Andreasen(kvinne)

1854-02-03

Hvaler

hm e Sykepleierske

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Klara Pedersen(kvinne)

1869-03-01

Dalsland Sverige

el ug Fabrikpike v/ Skotøifabrik

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Arbeiderstrædet Skibskaptein Frølich 10.000 11.620  

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 har Fredrik Nicolay Frølich oppført som eier av matrikkelen. Det er da registrert fire leiligheter, hvor av to som kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Frederik Nikolai Frølich(mann)

1832

Trondhjem ST

hf g forhenværende skibsfører

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Dagny Frølich(kvinne)

1845

Bereby Id Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Bodil Frølich(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Sofie Frølich(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Anna Dorothea Palm(kvinne)

1847

Fredrikshald kjøpstad

el ug Lærerinde

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Ole Ols.(mann)

1826

Sverige

hf g Stuer

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Marte Dortea Olsd.(kvinne)

1833

Aremark Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Hans Olaf Ols.(mann)

1872

F

s ug Høvleriearbeider

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Marie Ols.(kvinne)

1879

Fredrikshald kjøpstad

d ug Arbeiderske ved luefabrikken

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Anna Constance Johannes.(kvinne)

1855

Fredrikshald kjøpstad

ug privat understøttelse

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Caroline Ols.(kvinne)

1852

Berg Sogn Sm

el ug Søm

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i O.P.O.Bodahls Bo til Fredrik Frølich for 7000 Kr. dat 31 Januar 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er Frølich oppgitt som eier av en matrikkel hvor det bor fjorten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Nikolai Frølich(mann)

1832

Trondhjem

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Frølich f Wiel(kvinne)

1845

Id præstegjæld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Frølich(mann)

1867

Sverige (Wærmeland)

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Frølich(kvinne)

1869

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Katrine Frølich(kvinne)

1870

Sverige (Wærmeland)

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Frølich(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Frølich(kvinne)

1878

Sverige (Wærmeland)

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Frølich(kvinne)

1882

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorine Heide(kvinne)

1864

Hvaløerne præstegjæld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dorthea Bigum(kvinne)

1814

Fredrikshald

Pensioneret

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lars Eriksen(mann)

1826

Skjeberg præstegjæld

Graastenmurer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Eriksen(kvinne)

1810

Sverige (Wærmeland)

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Larsen(kvinne)

1854

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Stue(kvinne)

1882

Kristiania

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

I mai 1884 selger Bodahl 400 kvadratalen av matrikkel 849 til S.Ridderpeng for 6000 kroner. Den solgt delen blir da matrikkel 849b og Bodahl sin resternede del 849a.

Slagter Olsen Bodals Dødsboes Gaard Matr.No. 354 i Busterudgaden er for 7000 Kr. solgt til Skibsfører Frølich. Brandtaxt 10,000 Kr.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Matrikkel 849 var i 1978 ikke delt. Den var da oppgitt som egen matrikkel.

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Slagter Ole P. Olsen Bodal 8.000 10.000 Matrikkel 354
  Arbeiderstrædet Slagter Ole P. O. Bodal 3.000   Matrikkel 849. En løkke

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert Ole P. Olsen Bodal som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Petter Olsen Bodahl(mann)

1833

Fr.hald

hf g Slagter

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Martine Josefine Augusta Olsen(kvinne)

1835

Fr.hald

hm g

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Marie Frederikke Olsen(kvinne)

1863

Fr.hald

d ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Niels Petter Olsen(mann)

1866

Fr.hald

s ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Agnes Mariane Sophie Olsen(kvinne)

1869

Fr.hald

d ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Olga Vilhelmine Olsen(kvinne)

1872

Fr.hald

d ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Carl Frederik Hansen(mann)

1835

Edsberg

Logerende ug Skolelærer ved Latinskolen

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Konstanse Ottersen(kvinne)

1856

Fr.hald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Sara Marie Andersen(kvinne)

1852

Mosogn Sver.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Høker Niels Hansen til Slagter Ole Peter Olsen Bodahl paa Gaard Mtr 354 og Løkken Mtr 849, dateret 24 og 25 August 1871

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi handelsmann Nils Hansen som eier av matrikkelen. Det bor da fire personer på eiendommen. Nils Hansen har en ku og han har som utsed oppgitt både hvete, rug og poteter. Det er følgende anmerkning til dette: Hostegnede Udsæd er i 1865 udsaaet paa den Huset tilstødende Løkke.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Hansen(mann)

1803*

Aremarks Prgj.

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Anne Cathrine Hansen(kvinne)

1802*

Frederikshald

Førstnævntes Hustru g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Johanne Hansdatter(kvinne)

1843*

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

August Hansen(mann)

1842*

Frederikshald

Logerende ug Cand. jur. Edsvoren Fuldmægtig ved Ide og Marker Sorenskriveri

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skiftekomminsjonen i Stadskapitain Mammens Opbudsbo til Niels Hansen paa Løkken mtr 849 med paastaaende Ladebygning. 24 april 1843

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Auctionskjøde til Høker Niels Hansen paa Gaard Mtr 354 24 Mai 1836

 


Sist oppdatert: April 5, 2022