Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 18

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 965

Løpenummer i 1901 matrikkel: 737

Matrikkelnummer: 799a23

Gårds og bruksnummer: 66/325

Foto: SW 16. februar 2003
 
  Foto: Skjermdump Google maps 2019

 

* 1969

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 18.

 

* 1926

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer og et uthus på matrikkelen. Det er seks boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg kr.480 aarlig          

Olga Alvilde Næss(kvinne)

1872-07-28

Sandefjord

hm g Colonialhandlende

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Asborg Solveig Næss(kvinne)

1896-01-25

Larvig

d ug Behjælpelig i Ftn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Ester Magdalene Næss(kvinne)

1898-09-12

Larvig

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Inger Maria Næss(kvinne)

1902-10-14

Larvig

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

1.etg kr. 180 aarlig          

Mathilde Eliassen(kvinne)

1848-08-26

Berg Smaal.

hm e Offentlig understøttelse

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Selma Mathilde Eliassen(kvinne)

1883-03-16

Fredrikshald

hm ug Kaapesømmerske for Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Mary Bianka Espelund(kvinne)

1906-07-19

Fredrikshald

Datterdatter ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Johannes Herman Espelund(mann)

1877-12-03

Aremark

Logerende ug Bagersvend

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

2.etg 9 kr pr mnd          

Mathilde Amundsen(kvinne)

1849-08-09

Sverige

hm e Fyrstikarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Leonthine Neeb(kvinne)

1885-01-16

Id sogn

d ug Fyrstikarbeiderske

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Astrid Andersen(kvinne)

1891-03-14

Id sogn

d ug Fyrstikarbeiderske

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

2,etg kr.120 aarlig          

Marie Andersen(kvinne)

1866-12-07

Sverige

hm ug Vask og Rengjøring samt off. understøttelse

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Vendla Theodora Johansen(kvinne)

1892-08-21

Id

d ug Skotøiarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Rakel Eugenie Johansen(kvinne)

1898-08-18

Fredrikshald

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Karl Johan Johansen(mann)

1890-09-01

Id

s ug Sjømand Fyrbøder

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

2.etg 9 kr pr mnd          

John Albin Andersen(mann)

1884-05-12

Grinstad Sverige

hf g Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Alida Andersen(kvinne)

1888-10-20

Frommestad Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Dagmar Konstanse Andersen(kvinne)

1909-11-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Karl Hallbäck(mann)

1886-08-01

Frommestad Sverige

fl ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Matilde Hallbäck(kvinne)

1891-09-17

Frommestad Sverige

fl ug Skotøiarbeider

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

2.etg kr.108 aarlig          

Haldor Kristiansen(mann)

1886-08-17

Fredrikshald

hf g Jordarbeider

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Mathilde Kristiansen(kvinne)

1887-03-26

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

 

*1902

 

*1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Damstrædet Arbeider Elias Eliassen 8.000 11.410 1ste Række paa Nordsiden af Gaden

 

* 1900

Går i til folketellinga i 1900 har den registrert et våningshus på en etasje og et uthus. Det er da syv boenheter registrert og fire av disse er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Elias Eliass.(mann)

1840

Berg Smaal.

hf g Kjører & Vagtmand paa Kirkegaarden

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Mathilde Eliass.(kvinne)

1848

Berg Smaal.

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Agnes Eliass.(kvinne)

1877

Fredrikshald kjøpstad

d ug intet Erhverv

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Selma Mathilde Eliass.(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug Butikjomfru

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Arnt Eliass.(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kjørergut

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

2.etg          

Berhart Hans.(mann)

1852

F

hf g Arbeider paa Høvleriet

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Mathilde Hans.(kvinne)

1858

Aabo Finland

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Hanna Hans.(kvinne)

1878

F

d ug fabrek pige Gardinfabrikken

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Toinie Hans.(kvinne)

1884

F

d ug fabrek pige paa Gardinfabrikken

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Frans Hans.(mann)

1887

F

s ug Skoledecipel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Hartvig Hans.(mann)

1894

F

s ug Skoledecipel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

2.etg          

J. R. Søderstrøm(mann)

1873

Gefle

hf g Stuert

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Elise Søderstrøm(kvinne)

1877

Borge Sm

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

1.etg          

Johannes Espelund(mann)

1877

Aremark Sm

el ug Bagermester

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

1.etg          

Alfred Svens.(mann)

1849

Fredrikshald

hf g Løs Arbeider

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Johane Svens.(kvinne)

1844

Ødemark Sm

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Vilhelm Svens.(mann)

1882

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

2.etg          

Karl Tørgess.(mann)

1867

Fredrikshald kjøpstad

hf g murer i en andens Tjeneste

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Mathilde Tørgess.(kvinne)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Hanna Tørgess.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skoledecipel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Olga Tørgess.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skoledecipel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

2,etg          

Karl Ols.(mann)

1871

Ertmerk S.

hf g Løs-arbeider

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Reka Ols.(kvinne)

1867

Frendefor S.

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Olga Ols.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er eier oppgitt til Arb. Venner. Det bor da førtito personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Olsen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aagaat C. Bye(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Olsen(mann)

1836

Bergs pr

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Olsen(kvinne)

1847

Hvalerøerne

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Mathilde Olsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Bergenie Olsen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Ludvig Olsen(mann)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jeni Helvine Olsen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Thorgersen(mann)

1836

Borge Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrine Thorgersen(kvinne)

1831

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl A. Thorgersen(mann)

1867

Frhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jeanette Thorgersen(kvinne)

1869

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Thorgersen(kvinne)

1873

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hjalmar Thorgersen(mann)

1875

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Andersen(mann)

1803?

Marker

Sadelmagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lars Larsen(mann)

1831

Berg

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Larsen(kvinne)

1838

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan E. Larsen(mann)

1864

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura O. Larsen(kvinne)

1867

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise M. Larsen(kvinne)

1874

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna H. Larsen(kvinne)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elis Bye(mann)

1839

Sverige

Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Bye(kvinne)

1851

Thune

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Bye(mann)

1875

Thune

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Bye(kvinne)

1878

Frstad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Chlara Bye(kvinne)

1879

Frstad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Amundsen(mann)

1826

Aremark

Skomager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Amundsen(kvinne)

1831

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thea S. Amundsen(kvinne)

1861

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einar G. Amundsen(mann)

1864

Aremark

Musikelev

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline A. Amundsen(kvinne)

1872

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga M. Amundsen(kvinne)

1875

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nicolaij Carlsen(mann)

1832

Rakkestad

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Carlsen(kvinne)

1834

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Carlsen(mann)

1869

Frhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einar Carlsen(mann)

1872

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Georg Johansen(mann)

1852

Id

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mari Johansen(kvinne)

1845

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Johansen(kvinne)

1875

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sophie Johansen(kvinne)

1871

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Foss(mann)

1860

Id

Bagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hansen(mann)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
NNordre Fredrikshald Damhougen Bolaget "Arbeidernes Venner" 4.000 2.480  

 

*

Ved tidligere folketellinger var matrikkelen ikke fradelt.

 

Sist oppdatert 14.04.2022 11:19