Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 989

Løpenummer i 1901 matrikkel: 749

Matrikkelnummer: 799b1a

Gårds og bruksnummer: 66/350

Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump Google maps november 2020

 

 

* 2008

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1994

 

* 1993

 

* 1987

 

* 1975

 

* 1972

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1961

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Damhauggata 7

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 28/7-1939 fra Karl Halvorsen født 23/12-1899 til Nils Halvorsen født 7/7-1888 for kr. 15.500,00- Dbf: 5/8 1939 Grbf: 7/8 1939

 

* 1936

 

* 1931

 

* 1929

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Halvorsen til Karl Johan Halvorsen for Kr. 18000,- dat. 10/10 29 (iflg kartforretning av 22/5 1902 er eiendommen 356 m²) tinglyst 4 november 1929

 

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aronsen Kristen
1849
fhv. bryggeriarbeider Damhauggata 7
Aronsen Hanna Karoline
1860
g.m. fhv. bryggeriarbeider Damhauggata 7
Aronsen Aagot
1895
papirarbeider Damhauggata 7
Halvorsen Karoline
1862
g.m. gaardeier Damhauggata 7
Halvorsen Johan
1863
gaardeier Damhauggata 7
Hansen Hans Petter L. 
1897
papirarbeider Damhauggata 7
Johannesen, / Johansen Anna
1875
sydame Damhauggata 7
Kristoffersen Anna Helene
1887
g.m. cellulosearbeider Damhauggata 7
Kristoffersen Øivind
1891
cellulosearbeider Damhauggata 7
Pedersen Rebekka
1874
enke Damhauggata 7
Petersen / Pettersen Severin Olaf
1893
cellulosearbeider Damhauggata 7
Petersen / Pettersen Astrid Kristine
1902
g.m. cellulosearbeider Damhauggata 7

 

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra August J. Hoel til gårdbruker Johan Halvorsen for Kr. 15.000,- Dat. 31 Januar 1925 tinglyst 3 februar 1925

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra Ole Johannesens arvinger Julie Evensen, Petra Moe, Henry Evensen, Karl V. Johannesen, Arnt O. Johannesen til assistent K. Stenrød til på deres vegne å selge og undertegne skjøte på d.e. Dat. 29/8 1921 tinglyst 12 juni 1923.

Skjøte fra K. Stenrød iflg. fullmakt til August J. Hoel på d.e. for kr. 12000,- Dat. 9/6 1923 Tinglyst 12 jumo 1923.

 

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra fattigassistent K. Stenrød om at murer Ole Johannesen døde dem 23/8-1921 og at hans eneste og myndige arvinger er 1) murer Karl Viktor Johannesen, 2) murer Arnt O. Johannesen, 3) Julie Evensen g.m. murer Henry Evensen og 4) enkefru Petra Moe. Dat 13/10-22 tinglyst 20 oktober 1922.

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det registrert tre boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Kristen Aronsen
1
1849-05-02
Aremark Norge - hp g Penionist
002 Hanna Karoline Emelie Aronsen
1
1860-10-29
Fr. hald - hu g husmor
003 Aagot Aronsen
1
1895-03-18
Fr. hald - d ug Papirarbeiderske
 
         
001 Klara Sofie Johannesen
2
1841-10-15
Sverige - hp e Husmor, Pensionist
002 Anna Sofie Johannesen
2
1875-03-31
Fredrikshald - d ug Syerske s.a.
003 Hanna Matilde Svendsen
2
1878-12-23
Fredrikshald - d s Stopperske
004 Randi Svendsen
2
1908-09-19
Fredrikshald - datterdatter - Skoleelev
 
         
001 Henry Sigvart Andersen
3
1897-04-09
Fredrikshald - hp g %Løsarbeider for Tilfeldet% Sjømand, Seilsyer
002 Ragna Fredrikke Rodin Andersen
3
1897-06-07
Fredrikshald - hu g Mæloplæggerske
003 Asbjørn Ragnar Andersen
3
1919-09-18
Fredrikshald - s - -
004 Ragnhild Georgine Rodin
3
1914-02-25
Fredrikshald - d - -
005 Ruth Ingerid Rodin
3
1915-08-19
Sarpsborg - d - -
006 Signe Eleonore Andersen
3
1895-07-02
Fredrikshald - tj ug Husbestyrerinde hos slektning

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en og enhalv etasje - pluss en sidebygning.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

to rom og kjøkken 1.etg kr 10 pr mnd
         
001 Zakarias Johansen
1
1845-01-11
Sverige b hf g Kommunearbeider
002 Klara Sofie Johansen
1
1841-10-15
Sverige b hm g Hustru
003 Anna Sofie Johansen
1
1875-03-31
Fredrikshald b d ug Kaabesyerske
004 Julius Palander Johansen
1
1880-06-16
Fredrikshald b s ug Arbeids Vognmand
Forhus 3 rom og kjøkken 1.etg kr 13 pr mnd
         
001 Kristen Aronsen
2
1849-05-02
Aremark b hf g Bryggearbeider
002 Hanna Aronsen
2
1860-10-29
Fredrikshald b hm g -
003 Alf Aronsen
2
1883-11-21
Fredrikshald b s ug Sjømand
004 Hans Aronsen
2
1891-03-08
Fredrikshald b s ug Løsarbeider
005 Eilert Aronsen
2
1893-02-11
Fredrikshald b s ug Snekkerlæregut
006 Aagot Aronsen
2
1895-03-18
Fredrikshald b d ug Maanedspike i Barnekrubbe
007 Kristian Aronsen
2
1898-04-20
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 5 pr mnd
         
001 Dorthea Svendsen
3
1852-06-12
Fredrikshald f hm e vaskekone
Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 5 pr mnd
         
001 Alexander Gilbert
4
1854-03-09
Sverige f hf g Fyrbøder m/ Dampskib
002 Lovise Gilbert
4
1858-04-02
Fredrikshald b hm g Hustru Cellulosearb
Mellembygning 1 rom og kjøkken 1.etg kr 7 pr mnd
         
001 Johane Olsen
5
1831-07-25
Sverige b hm e Huslig Gjerning Forsørges av Børn
002 Josefine Olsen
5
1871-05-16
Fredrikshald b d ug Gardinarb
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg kr 7 pr mnd
         
001 Ole Johannesen
6
1836-09-06
Sverige b hf e Huseier fhv Murermester
Bakbygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 7 pr mnd
         
001 Christen Christiansen
7
1832-09-03
Østerdalen b - e fhv Snekker Opholdes av barn
002 Anna Roth
7
1886-10-03
Sverge b el fl ug Cellulosearb
Mellembygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 7 pr mnd
         
001 Kristian Svendsen
8
1884-08-24
Fredrikshald b hf g Fabrikarbeider Liktøifabrik
002 Margrethe Svendsen
8
1884-12-21
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Ingeborg Svendsen
8
1907-07-24
Fredrikshald b d ug Datter

 

 

 

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Johannesen til Josef Svendsen paa en parsel af denne eiendom, hvilken parsel indeholder 789 m² ifl maalebrev af 22/5 05 for kr 750,00 dateret 2 marts 1886 tinglyst 27 oktober 1905. Parsellen har faat mno. 799b1b Matr.no 799b1a, Ole Johannesens eiendom.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden Murer Ole Johannesen 8.000 10.820  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 oppgir et våningshus med sidebygninger på en etasje.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Karl Johans.
1
1873
Fredrikshald kjøpstad* f hf g Sømand Stuert
002 Karen Johans.
1
1872
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Selmer Johans.
1
24-08-00
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
004 Tideman Skoman
1
1889
Fredrikshald kjøpstad* b fl ug Fostersøn
005 Petra Skoman
1
1880
Fredrikshald kjøpstad* b fl ug Fyrstikarbejderske
006 Hartvig Skoman
1
1883
Fredrikshald kjøpstad* b fl ug Høvleriarbejder
Forhus sidebygning 2 rom 1.etg
         
001 Ole Johans.
2
1836
Sverige b hf e Murer
002 Helga Johans.
2
1878
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
003 Karl Johans.
2
1874
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Murer
004 Arnt Johans.
2
1880
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Murer
Forhus 1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Sofie Magnus.
3
1843
Rokke Sm b hm f Væverske
Forhus 2 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Kristen Arons.
4
1848
Aremark Sm b hf g Brygeriarbejder
002 Hanna Arons.
4
1860
Fredrikshald kjøpstad* f hm g Hustru
003 Hulda Arons.
4
1882
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Alf Arons.
4
1883
Fredrikshald kjøpstad* f s ug Sømand
005 Karl Arons.
4
1889
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
006 Hans Arons.
4
1891
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
007 Ejlert Arons.
4
1893
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
008 Aagaat Arons.
4
1895
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
009 Kristian Arons.
4
1898
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
Bakbygning 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Klara Sopfie Johannes.
5
1841
Sverige b hm g Husgjerning
002 Anna Johannes.
5
1875
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Syerske
003 Hanna Johannes.
5
1877
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Syerske
004 Zakarias Johannes.
5
1845
Sverige b hf g Høvleriarbeider
005 Haldor Johannes.
5
1873
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Murersvend
006 Julius Johannes.
5
1881
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Kjørergut
1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Christian Christians.
6
1832
Ørskog Rom b hf g Snedker
002 Severine Christians.
6
1835
Bergsoken Sm†lenene Sm b hm g Hustru
003 Alette Christians.
6
1871
Id Sm b d ug Sypige
Forhus 1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Nekoline Jens.
7
1856
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Ofentlig understøttelse
002 Johane Jens.
7
1853
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Ofentlig understøttelse
003 Kristin Jens.
7
1820
Ganerød Id Sm b hm e Ofentlig understøttelse
Sidebygning 1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Karl Stenbek
8
1862
Sverige f hf g Bogbinder
002 Karolin Stenbek
8
1858
Sverige b hm g Hustru
003 Hanna Stenbek
8
1893
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Edvart Stenbek
8
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
005 Karn Stenbek
8
1896
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
006 Tyra Stenbek
8
1898
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueen personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Johannesen

1

1836

Sverige

-

Familiens overhode

e-mand

-

002 Petra Marie Johannesen

000

1872

Fhald

-

Datter

ug

-

003 Carl Johannesen.

000

1874

Fhald

-

Søn

ug

-

004 Helga Johannesen

000

1878

Fhald

-

Datter

-

-

005 Arnt Olof Johannesen

000

1880

Fhald

-

Søn

-

-

006 Marthe Eriksen

000

1822

Berg Samaalenene

-

Familiens overhode

e

-

007 Carl Kristoffersen

000

1816

Kristiania

-

Familiens overhode

g

-

008 Helene Kristoffersen

000

1825

Ed Sverige

-

Hustru

g

-

009 Karl Johan Kristoffersen

000

1867

Fhald

-

Søn

ug

-

010 Gustav Svensen.

000

1838

Ed Sverige

-

Familiens overhode

g

-

011 Mathilde Svensen

000

1834

Stenby Sverige

-

Hustru

g

-

012 Lydia Svensen

000

1874

Sverige

-

Datter

ug

-

013 Efraim Svensen

000

1877

Id

-

Søn

-

-

014 Anthon Hansen

000

1858

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

015 Johanne Hansen

000

1863

Sverige

-

Hustru

g

-

016 Amalie Hansen

000

1887

Sverige

-

Datter

-

-

017 Hansine Hansen

000

1890 juni

Fhald

-

Datter

-

-

018 Anna Hansen

000

1885

Fhald

-

Datter

-

-

019 Anders Hansen

000

1826

Skeberg

-

Familiens overhode

ug

-

020 Carl Fredrik Lind

000

1851

Fhald

-

Familiens overhode

g

-

021 Marie Elise Lind

000

1841

Nössemark, Sverige

-

Hustru

g

-

 

 

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Johannesen til Smedmester Ole Peter Falk paa en Parcel stor 656 kvadratalen for Kr. 1150 med Forpligtelse for Kjøberen til at anbringe Tagrende paa sine imod Sælgerens Eiendom vendende Huse. dat 2/3 1886 thinglæst 9 Marts 1886. Denne Parcel har faaet MNo. 799b2 se fol 424.

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi murer Ole Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Johannesen

1836

Sverge

-

-

-

Murer

002 Pettra Johannesen

1872

F.hald

-

-

-

-

003 Carl Victor Johannesen

1874

F.hald

-

-

-

-

004 Olga Johannesen

1876

F.hald

-

-

-

-

005 Helga Johannesen

1878

F.hald

-

-

-

-

006 Arnt Olof Johannesen

1880

F.hald

-

-

-

-

007 Helene Hansen

1838

F.hald

-

-

-

-

008 Hans Karlsen

1864

F.hald

-

-

-

Sømand

009 Axel Jensen

1871

Berg

-

-

-

-

010 Matilde Johannesen

1835

Sverige

-

-

-

-

011 Marie Johannesen

1872

F.hald

-

-

-

-

012 Hana Johannesen

1874

F.hald

-

-

-

-

013 Johan Johannesen

1876

F.hald

-

-

-

-

014 Anne Wingaard

1819

Raade

-

-

-

-

015 Andreas Olsen

182?

Varte

-

-

-

Fatigkasen

016 Oliane Mathisen

1797

F.hald

-

-

Enke

Fatigkasen

017 Karl Edvart Torvalsen

1867

Drammen

-

-

-

Sømand

018 Anders Hansen

1826

Berg

-

-

-

Skomager

019 Marte Eriksen

1823

Berg

-

-

-

-

020 Carl Christoffersen

1816

Christiania

-

-

-

Murer

021 Helene Kristofersen

1825

Ed Sverge

-

-

-

-

022 Carl Johan Christoffersen

1867

Fredrikshald

-

Søn

-

-

023 Hans Olsen

1853

Sverige

f

-

-

Arbeidsmand

024 Hilda Olsen

1859

Sverige

f

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Ole Johannesen      

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Auktions-Skjøde til Leverandør Ole Johannesen paa Gaard Matr No 799b med Grund og Tomt dateret 22 Mai 1874 (Auktionen afholdt 9 septb 1869 thinglæst 12 Juni 1874

 

Sist oppdatert 13.08.2023 17:03