Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 265a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 185

Matrikkelnummer: 103 b

Gårds og bruksnummer: 160/203

 
Foto: SW 9.februar 2003

 

* 2013

 

* 2000

 

* 1993

 

* 1980

 

* 1968

 

* 1961

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 10.

 

* 1940

 

* 1929

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med seks boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Severin Samuelsen(mann)

1878-12-30

Sverige

hf g Skofabrikarbejder

Fredrikshald: Elvegata

1910

Ingeborg Marie Samuelsen(kvinne)

1908-03-13

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Elvegata

1910

Anders Gustav Johannesen(mann)

1857-06-08

Sverige

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Elvegata

1910

Jenny Elisabeth Johannesen(kvinne)

1885-04-15

Fredrikshald

d ug Kassererske i kolonialforr

Fredrikshald: Elvegata

1910

Marie Danielsen(kvinne)

1875-02-18

Sverige

el ug Naatlerske paa Skofabrik

Fredrikshald: Elvegata

1910

Anders Holm(mann)

1844-10-07

Sverige

hf g Brøddrager

Fredrikshald: Elvegata

1910

John Vilhelm Samuelsen(mann)

1909-11-28

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

Hanna Eriksen(kvinne)

1863-08-17

Sverige

d ug husgjerning

Fredrikshald: Elvegata

1910

Laura Christine Johannesen(kvinne)

1854-09-05

Sverige

hm g husmor

Fredrikshald: Elvegata

1910

Fritz Rudolf Johannesen(mann)

1889-11-12

Fredrikshald

s ug hnd.betj. i Jernvareforretning

Fredrikshald: Elvegata

1910

Bertha Karoline Andersen(kvinne)

1869-04-06

Sverige

fl ug Naatlerske paa Skofabrik

Fredrikshald: Elvegata

1910

Wilhelmina Johannesen(kvinne)

1853-04-06

Sverige

el ug Sypige kjolsøm i husene og hjemme

Fredrikshald: Elvegata

1910

Marie Samuelsen(kvinne)

1878-12-29

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910

Karoline Eriksen(kvinne)

1836-12-28

Sverige

hm e Jordemoder

Fredrikshald: Elvegata

1910

Kaisa Holm(kvinne)

1848-07-24

Sverige

hm g husmor

Fredrikshald: Elvegata

1910

Frits Eugen Samuelsen(mann)

1905-05-17

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

Karl Ragnvald Samuelsen(mann)

1907-01-19

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er handelsmann Julius Dahl oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8.000 kr. og en branntakst på 8.020 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med en "leiebolig" i to etasjer og med syv boenheter.
Et rom og kjøkken
Karl Lars. hf g Bryggearbeider Foreningsbryggeri 1842 Sverige
Elise Lars. hm g Husmoder 1839 Sverige
Magdalene Lars. d ug Butikjomfru hos Justin Gundersen 1878 Berg Sm
Karla Lars. d ug Butikjomfru hos Bager Hendriksen 1880 Berg Sm

To rom og kjøkken
Kristian Nils. hf g Fyrstikarbeider 1863 Aremark Sm
Anna Nils. hm g Husmoder 1863 Enebak Ak
Albert Nils. s ug Barn 1894

To rom og kjøkken i 2.etg
Carl Hedenstrøm hf g Skoarbeider hos Dahl %Halvorsen% 1871 Sverige Babtist
Alfride Hedenstrøm hm g Husmoder 1869 Sverige Babtist
Ester Hedenstrøm d ug Barn 1897 Babtist
Aksel Hedenstrøm s ug Barn 28.08.1900 Babtist

To rom og kjøkken
Carl Lars. hf g Skoarbeider hos Halvors. 1869 Sverige Baptist
Hilda Lars. hm g Husmoder 1875 Sverige Baptist
x Alfred Sether el ug Skomagerarbeider i Hjemmet 1880 Sverige Baptist

Et rom og kjøkken i kjeller
Marie Daniels. ug Skoarbeiderske hos Halvorsen 1876 Sverige Baptist

To rom og kjøkken
Karl Sverd hf g Skoarbeider hos Dahl 1873 Sverige Babtist
Kaja Sverd hm g 1870 Moss Baptist
Normand Lier Fostersøn ug 08.05.1899 Id Baptist

To rom og kjøkken
Konrad Karls. hf g Politikonstabel 1857 Tune Sm
Sofie Karls. hm g Husmoder 1856 Sverige
Konstanse Karls. d ug Butikjomfru hos Bager O Kleine 1885
Asta Karls. d ug 1886
Einar Karls. s ug 1888
Asora Karls. d ug 1893
Astrid Karls. d ug 1894
Elin Karls. d ug 1896

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi hele trettiåtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Fredriksen(mann)

1855

Rokke

Familiens overhode g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Amalie Fredriksen(kvinne)

1851

Aremark

Hustru g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Martin Fredriksen(mann)

1887

Rokke

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Olena Jacobsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Wilhelmine Olsen(kvinne)

1845

Hökedalen, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Else Aberdeen(kvinne)

1889 sept.

Fredrikshald

Pleiedtr, Logerende hørende til Familien

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Johan Fredriksen(mann)

1880

Berg (Smaal.)

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Karl Larsen(mann)

1842

Torskog, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Marie Larsen(kvinne)

1839

Torskog, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Carla Larsen(kvinne)

1881

Berg (Sml.)

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Oskar Larsen(mann)

1877

Torskag, Sverige

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Sofie Korlsen(kvinne)

1857

Krogstad Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Constanse Korlsen(kvinne)

1885

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Korl Korlsen(mann)

1890 april

Fr.hald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Oline Jacobsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

August Jacobsen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Nils Jacobsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Karla Olsen(kvinne)

1884

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Signe Olsen(kvinne)

1876

Høkedalen, Sverige

Datter ug

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Jørgine Fredriksen(kvinne)

1877

Berg (Sm.)

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Jørgen Ellingsen(mann)

1833

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Betty Ellingsen(kvinne)

1850

Selbu, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Hanna Ellingsen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Conrad Kalsen(mann)

1857

Tune

Familiens overhode g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Ejnor Korlsen(mann)

1888

Fr.hald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Åsta Korlsen(kvinne)

1886

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Karl Johan Jacobsen(mann)

1869

Fredrikshald

Søn, Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Jenni Olsen(kvinne)

1877

Bjonnebÿ Sverge

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Rut Olsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Karl Fredriksen(mann)

1876

Berg (Smaal.)

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Jørgen Fredriksen(mann)

1885

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Anders Fredriksen(mann)

1889 juli

Rokke

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Karl Ellingsen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Hermand Ellingsen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Magdalena Larsen(kvinne)

1878

Berg (Sml)

Datter

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Karl Jacobsen(mann)

1842

Kadle, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Rudolf Olsen(mann)

1883

Hökedalen, Sverige

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

Sigurd Olsen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden Lbr 265b

1891

 

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Matrikkel 103 var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1.200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor heller ikke nevnt i tidligere folketellinger.

 

Sist oppdatert 27.10.2021 16:40