Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Elvegata 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 272 og 273

Løpenummer i 1901 matrikkel: 188

Matrikkelnummer: 102a og 102b

Gårds og bruksnummer: 160/196 og 197

 

Matrikkel 102b var den venstre delen av bygningen på bildet. Den nedre delen var 102a.

 

 

Foto: SW 9.februar 2003

 

* 1997

 

* 1995

* 1990

14.februar 1990 skriver Halden Arbeiderbald om tre forslag til planløsning i området ved Elvegata. Alle forslagene ville medføre at hus måtte rives. I et av forslagen måtte også Elvegata 19 rives.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 13)

 

 

* 1984

 

* 1973

 

* 1969

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1948

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 19.

 

* 1943

Utdrag fra panteregister for matr. 102b:

Skjøte til Wilhelmine og Gudrun Engebretsen f. 8/3-94 og 9/3-96 på d.e. og nr. 102a for kr. 11.000,- Dbf 12/1-43 Gbf 13/1-43

 

* 1932

 

* 1912

Utdrag fra panteregister for matr. 102b:

Skifte efter avdøde Martin Andersen og hustru hvorved d.e. og ;.no. 102a er utlagt datteren frk Elise Andersen for kr.5000 mat at tilsvare som skifteutlæg til de øvrige arvinger 1) fru Ragna Engebretsen kr 1144,60 2) August Andersen kr. 224,60 3) Lydia 4) Wilhelmine og 5) Gudrun Engebretsen hver kr 424, 52, altsaa et samlet skifteretsutlæg av kr. 3642,82. Panteretsutæggene har like prioritet dat 21/10-12 (Ifølge maalebrev av 21/11-12 indeholder tomten 522m2) i forb. med 102a

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er Andersen som eier denne matrikklen hvor det er et uthus og et vaåningshus på to etasjer med tre leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to værelse og kjøkken 14 kr pr mnd          

Olga Mathisen(kvinne)

1874-11-27

Fredrikshald

el ug Skræddersyerske S Eget verksted

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Antonette Nilsen(kvinne)

1877-05-17

Bergen

el ug Skræddersyerske S Eget verksted

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Forhus 1.etg et værelse og kjøkken 9 kr pr mnd          

Gullette Oline Johnsen(kvinne)

1853-09-01

Fredrikshald

hm e Søm og hjelp av Barna

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Julie Oline Johnsen(kvinne)

1886-09-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Godtfred Julius Johnsen(mann)

1888-06-22

Fredrikshald

s ug Elektrikker

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Ludvig Marinius Johnsen(mann)

1892-11-28

Fredrikshald

s ug Tellefonarbeider

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Forhus 2.etg fem værelser og kjøkken 23 kr pr mnd          

Martin Andersen(mann)

1832-12-23

Eningdalen

hf e Fhv. bytjener

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Elise Andersen(kvinne)

1869-11-19

Fredrikshald

d ug Husholderske

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bytjener M. Andersen oppført som eier av disse matriklene. Eiendommene var oppført med en skattetakst på 5500 kr. og var branntaksert til 8090 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matriklene registrert sammen og oppført med kun et "Vaaningshus". Det er tre leiligheter i huset og alle er ført opp i 2.etasje.
Et rom og kjøkken
Edvard Conrad Meyer hf g Steenhuger - Idefjorden 1868 Tyskland intet Samfund
Hilda Meyer hm g Husmor 1875 Sverige
Karl Johannes. s Barn 1896 Norge
!! m s 28.04.1900 Sverige udøbet intet Navn
Alexander Nyberg Logerende ug Steenhuger - Idefjorden 1863 Sverige intet Samfund

To rom og kjøkken
Jens Lindroth m b hf g Skræddersvend hos W Johannesen 1840 Sverige n s
Johanne Mathilde Lindroth k b hm g Hm 1841 Sverige n s
Karl Lindroth m b s ug Handelsbetjent hos Grøn 1881 t n s
Artur Lindroth m b s ug Barberlærling hos Vagenknegt 1883

Fire rom og to kjøkken
Carl Martin Anders. hf g Bytjener 1832 Id
Sara Marie Anders. hm g 1826 Ed Sogn Sverige
Elise Sofie Anders. d ug Butiksjomfru hos Førlie 1869
Emilie Engebrets. b ug 1855 (vanlivis bosatt Christiania)

 

* 1895

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Martin Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Martin Andersen(mann)

1832

Id Prgjeld

Bytjener

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Sara Andersen(kvinne)

1826

Ed sogn Sverige

Hustru

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Alma Konstance Andersen(kvinne)

1863

Frhald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Elise Sofie Andersen(kvinne)

1869

Frhald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

August Emil Andersen(mann)

1865

Frhald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Johan Anton Andersen(mann)

1855

Rakkestad

Sadelmagersvend

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Ragna Marie Andersen(kvinne)

1861

Frhald

Hustru

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Ole Jakobsen(mann)

1834

Sverige

Skibstømmermand

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Johan Hermand Jakobsen(mann)

1867

Frhald

Søn

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Amanda Olivia Jakobsen(kvinne)

1868

Frhald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Valborg Bolette Jakobsen(kvinne)

1870

Frhald

Datter

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Amanda Olivia Olsen(kvinne)

1873

Sverige

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Karl August Andersen(mann)

1858

Berg sogn

Styrmand

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Julie Marie Andersen(kvinne)

1860

Frhald

Hustru

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Jørgen Bernt Mathisen(mann)

1868

Frhald

Bagelærling

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Frantz Oskar Bergman(mann)

1825

Sverige

Handelsmand

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Helene Karoline Bergman(kvinne)

1829

Sverige

Hustru

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Hjalmar Bergman(mann)

1867

Sverige

Søn Papirskjærer

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

Johan Alfred Sanne(mann)

1860

Sverige

Bagersvend

Fredrikshald: Elvegaden

1885-12-31

 

 

* 1880

Tvangsauktion

Fredag dem 24de September førstkommende Kl. 10 1/2 Formiddag afholdes efter Reqvisition af Pokurator Lyche paa Norges Banks Vegne Tvangsauktion i Raadhuset herstedts over Gaard Matr.=No. 104 a 102 b, pantsat ved Marie Andersens Obligation fra 19de Aug. f. A.

Fredrikshals Byfogedembede 26de August 1880

J.L.Rasch

Utdrag fra panteregister for matr. 102b:

Skjøde fra Marie Andersen til Bytjener Martin Andersen for Kr 1300, dat 23. og Thinglæst 24 September 1880

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 forteller at 102a og 102b da var to adskilte matrikler. Matrikkel 102a var den delen nærmest kirken og denne har oppført Stevnevidne Martin Andersen som eier. Skattetaksten var her på 2400 kroner og branntaksten var på 3230 kroner. Matrikkel 102b var branntaksert sammen med matrikkelnummer 104a og eier av disse matriklene var Arb. Aasmund Andersens Enke. Skattetaksten var på kroner 600 og den felles branntaksten med 104a var på kroner 3080.

 

* 1876

Utdrag fra panteregister for matr. 102b:

Skifteattest indeholdende at Enken efter Arbeidsmand Aasmund Andersen Marie Andersen i Medehold Lov af 30 Juli 1851 §2 hensidder i uskiftet Bo dateret 19. Feb. og Thinglæst 11. Februar 1876

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Martin Andersen som eier av 102a.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ragna Marie Carlsdatter*(kvinne)

1861

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Elise Sophie Carlsdatter*(kvinne)

1869

Frederikshald

u ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anders Jensen(mann)

1823

Aremark Sogn

hf g Musik Sergeant

Fredrikshald: Elvegade

1875

Jens Martin Andersen*(mann)

1858

Frederikshald

s ug Contorist

Fredrikshald: Elvegade

1875

Marie Jorgine Andersen*(kvinne)

1861

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Sara Svendsdatter(kvinne)

1826

Eds Sogn

Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

August Emil Carlsen*(mann)

1865

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Jørgine Andersen(kvinne)

1823

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Carl Andreas Andersen*(mann)

1866

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

Carl Martin Andersen(mann)

1832

Ide Sogn

hf g Stevnevidne

Fredrikshald: Elvegade

1875

Alma Constanse Carlsdatter*(kvinne)

1863

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Elvegade

1875

102b er det Aasmund Andersens Enke som står oppført som eier av.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Christian Pedersen(mann)

1870

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Josef Pedersen(mann)

1875

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Olava Marie Pedersen(kvinne)

1868

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Marie Aasmundsen(kvinne)

1822

Berg S. og Prgl.

hm e Modtager Logerende

Fredrikshald: Elvegade

1875

Carl Ludvig Aasmundsen(mann)

1857

Id S. og Prgl.

s ug Skibsdreng

Fredrikshald: Elvegade

1875

Marte Pedersen(kvinne)

1836

Frederikshald

Hans Kone g

Fredrikshald: Elvegade

1875

Johan Jonasen(mann)

1864

Frederikshald

s

Fredrikshald: Elvegade

1875

Mathilde Pedersen(kvinne)

1875

Frederikshald

d

Fredrikshald: Elvegade

1875

Petter Edevin Aasmundsen(mann)

1859

Id S. og Prgl.

s Arbeider paa Haldens Bryggeri

Fredrikshald: Elvegade

1875

Anders Pedersen(mann)

1805

Aremark S. og Prgl.

hf g Snedker ved Pasnæs Mølle

Fredrikshald: Elvegade

1875

Hans Jonasen(mann)

1860

Frederikshald

s ug Murerdreng

Fredrikshald: Elvegade

1875

Eriks Olsen(mann)

1815

Valøerne

Tilreisende e Los

Fredrikshald: Elvegade

1875

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister for matr. 102a:

Auctionsskjøde til Martin Andersen paa Matr. 102a, dteret 26. og Thinglæst 27. Novbr. 1866

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert gård nr.102. Det var da fire boenheter registrert på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Andreas Lars. Husfader Maskinist e 51 m Rygge
Ingeborg Lars. hans Datter ug 28 k Fhald
Hans Lars. hans Søn ug 25 m Fhald
Martin Lars. hans Søn ug 20 m Fhald
Hanna Lars. hans Datter ug 17 k Fhald
Julie Lars. hans Datter ug 10 k Fhald
Andrea Lars. hans Datter ug 7 k Fhald
Isak H Lars. hans Søn ug 4 m Fhald
Julius P Hans. Pleiesøn ug 8 m Fhald
Victor %Udøbt% Thorvalds. Pleiesøn ug 1 m Fhald

Nils Knuds. Husfader Skrædder g 60 m Stange Hedem
Elen Olsd. hans Kone g 62 k Id
Eilert Nils. deres Søn ug 23 m Fhald
Thea Nilsd. deres Datter ug 17 k Fhald
Hans P. Nils. deres Søn ug 13 m Fhald
Nore Hansd. Pleiedatter ug 5 k Fhald

Jonas Johannes. Husfader Løsarbeider g 55 m Sverige
Caisa Larsd. hans Kone g 48 k Sverige
Jan Jonas. deres Søn ug 17 m Sverige
Caroline Jonasd. deres Datter ug 13 k Sverige
Helene Jonasd. deres Datter ug 7 k Sverige

Clara Arnes. Husmoder Fattiglem e 42 k Sverige
Martine hendes Datter ug 8 k Fhald
Laura C hendes Datter ug 6 k Fhald
Anne M hendes Datter ug 3 k Fhald
Lovise Anders. Logerende Kurvpige ug 37 k Id

 

* 1864

Utdrag fra panteregister for matr. 102b:

Skjøde fra Skomgermester P.O.Lind og Baadsmand Carl Olsen til Aasmund Andersen paa et under Mtr. 102 hørende Vaaningshus med den Grund hvorpaa det staar med den foran Huset til gaden liggende Del af Tomten, hvilket Vaaningshus med Tilhørende har faaet Matr. 102b, dateret 10 og Thinglæst 18 Octbr 1864

 

* 1857

Utdrag fra panteregister for matr. 102b:

Auctionsskjøde til Skomager P.O.Lind og Baadsmand Carl Olsen paa Gaard Mtr. 102. Thinglæst 20 Octbr 1857

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i gård nr.102
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Amund Svensen Huusbonde 66 I første ægteskab Saugmæster ved søndre porsnes M
Anne Kirstine Olsdtr Hans kone 48 I første ægteskab K
Ole Amundsen Deres søn 25 Ugift M
Sven Amundsen Deres søn 13 Ugift M
Berthe Pedersdtr Tienestepige 20 Ugift K
Inger Baltzersdtr Logerende 77 Ugift Fattiglem K
Torjus Engebretsen Huusbonde 53 I første ægteskab Grenader ved syndensieldske reg. M
Anne Katrina Hans kone 54 I første ægteskab K
Sidsel Torjusdtr Deres datter 14 Ugift K
Arndj Torjusdtr Deres datter 5 Ugift K

Sist oppdatert 28.11.2021 13:00