Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 4

 

Gammelt løpenummer i 1901 matrikkel: 265c

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 223

Matrikkelnummer: 103a4

Gårds og bruksnummer: 160/200

 
Foto: SW 9.februar 2003

 
Snekker Johannes Gudmunsson var født i Åstorp i Skåne i Sverige 15.mars 1845. Han kom til Halden for å utvandre til Amerika. Dette ble det aldri noe av. Han giftet seg og ble i Halden til han dør den 26.mai 1916. Bygningen her i Elvegata ble solgt til baker Frode Olsen i 1912. (Kilde: 800 Halden profiler av Edvin Haug)

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Snedker Johs. Gudmundsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10.000 kroner og var branntaksert til 9.230 kroner. Matrikkelen var da ført opp med adresse Elvestrædet.

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med syv beboelser.
To rom og kjøkken i 1.etg
Fredrik Ole Kristian Ols. hf g Konduktør 1863 Christiania
Lovise Emilie Ols. hm g Husmoder 1865 Christiania
Matilde Sofie Ols. d Barn 1884 Christiania
Fredrik Laurist Ols. s Barn 1886
Olaf Kristian Ols. s Barn 1890
Henderiete Marie Ols. s!! Barn 1896
Olga Fredrike Ols. d 02.05.1900 E: Fødselsdato tilføyd av andre

Et rom og kjøkken i 1.etg
Johan Herman Jakobs. hf g Tømmermand 1867
Louise Jakobs. hm g 1878 Berg Sm
Alvhilde Jakobs. 1896
Henry Jakobs. 02.06.1898

Et rom og kjøkken i 1.etg
Gustav Jans. hf g Fabrikarbeider Halvorsens Skofabrik 28.03.1862 Skollerud Sverrige Svensk Kristi menighed
Augusta Jans. hm g Husmoder 08.06.1865 Skollerud Sverrige Svensk Kristi menighed
Agda Jans. d Barn 08.11.1888 Skollerud Sverrige S Kristi menighed
Nora Jans. d Barn 31.08.1890 Skollerud Sverrige S Kristi menighed
Enok Jans. s Barn 28.04.1899

Et rom og kjøkken i 1.etg
Julie Kjelgren k b ug Notlerske hos O Dahl 1864 Sverrige Svensk Baptist

Kvistleilighet med tre rom og kjøkken
Carl Johan Andersson Lindqvist hf g Stenhugger paa Hov 1859 Sverige
Ida Mathilde Pettersson Lindquist hm g Husmoder 1850 Sverige
Ernst Lindquist s ug Barn 1890
Elna Maria Lindquist d ug Barn 1893 Id Sm

Et rom og kjøkken i 1.etg
Aron Pers. s ug Regningsbud Bladet "Haldens" 1866 Dalsland Sverig Kristimenighed
Helene Jansd. Mor e Stæller Huset 1834 Dalsland Sverige Kristimenighed

Kvistleilighet med to rom og kjøkken
Johannes Gudmunds. hf g Bygningssnedker hos Jens Olsen 1845 Sverrige Kristi menighed
Hanna Gudmunds. hm g Husmoder 1859 Id Sm Kristi menighed
Gulette Gudmunds. d Barn 1886 Kristi menighed
Marie Gudmunds. d Barn 1890 Kristi menighed
Johannes Gudmunds. s Barn 1889 Asak Sm Kristi menighed

* 1894

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Matrikkel 103 var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor ikke nevnt i tidligere folketellinger.

 


Sist oppdatert 13.11.2021 14:45