Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 267

Løpenummer i 1901 matrikkel: 178

Matrikkelnummer: 94

Gårds og bruksnummer: 160/187

 

Foto: SW 9.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps oktober 2019

 
* 2002

 

 

* 1993

 

* 1989

 

* 1979

* 1974

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Elvegata 9.

 

* 1910

Ser vi i folketellinga i 1910 så er det registrert et uthus og et våningshus på en etasje med en leilighet på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

1.etg eier huset selv        

Sven Rosberg(mann)

1880-07-22

Sverge

hf g Stenhugger

1910-12-01

Jenny Rosberg(kvinne)

1877-08-25

Sverge

hm g Hustru

1910-12-01

Asbjørg Rosberg(kvinne)

1904-08-25

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Ingrid Rosberg(kvinne)

1905-10-07

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Gudrund Rosberg(kvinne)

1907-03-17

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Claus Th. Qværnstrøm til stenhugger Sven Rosberg for kr 4500,- dateret 26/9 1903 Iflg maalebrev af 23/8 06 indeholder tomten 307 m2 Thinglæst 2. oktober 1906

 

 

* 1905

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 116 nr.72) så dør gårdeier og enke Eleonore Martine Quärnstrøm i Elvegaten den 20.oktober 1905. Døsårsaken er oppgitt til Debilitas Senilis . I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1822.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var A. Qværnstrøms enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3500 kr. og var branntaksert til 4200 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus". Her bor kun huseiersken og hennes sønn.
Martine Qvernstrøm hm e ingen Har lidt Midler 1822
Th. Qvernstrøm s ug Handelsf. ingen fast Plads har kontorarbeide hos forskjellige Handlende 1851

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor Martine Qværnström alene på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Martine Oværnström(kvinne)

1822

Fredrikshald

Familiens overhode e

1891-01-01

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Testamente i hvilket Nora Martine Qværnstrøm testamterer D.E. til Claus ?? Qværnstrøm paa nærmere angivene betingelser dat 27/9 1889

 

* 1883

Kirkeboka for Fredrikshald, for perioden 1878 til 1889 (side39 nr.100), forteller at Adolf Qverstrøm dør den 26.desember 1883. Dødsårsaken er oppgitt til "mavekræft". I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1820.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kontorbud Adolf Qværnstrøm som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst 3.000 kroner og en branntakst på 3.520 kroner.

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Testamente, gjensidig mellom ægtefællene Adolf Qverstrøm og Nora Martine ifl. hvilket længslevende faar uinskrænket raadighed over det hele bo. dat 22 okt 1872

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det Adolf Qværnstrøm som er oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Adolf Qværnstrøm(mann)

1821

Fredrikshald

hf g Saugbrugsforeningens Kontorbetjent

1875-12-31

Marthine Qværnstrøm(kvinne)

1822

Fredrikshald

Kone g

1875-12-31

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til A. Qværnstrøm paa denne Gaard med Grund og Tomt dateret 28. Juli og thinglæst 4. Aug. 1868

 

* 1865

Ved folketellingen i 1865 er det registrert tre husholdninger i gård nr.94
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Torsten Peders. Husfader Skrædder g 39 m Id
Anne C Gunders. hans Kone g 40 k Fhald
Clausine Johns. deres Pleiedatter %Datter% ug 11 k Fhald
Constanse Johns. deres Pleiedatter ug 10 k Fhald
Thomine Torstens. deres Datter ug 4 k Fhald
Charlette Torstens. deres Datter ug 2 k Fhald


Jens Hans. Husfader Gartnerarbeider g 52 m Id
Marte Ingebretsd. hans Kone g 51 k Ringerike
Knud Jens. deres Søn Tvilling ug 12 m Fhald
Jensine M Jens. deres Datter Tvilling ug 12 k Fhald
Ingebret Jens. deres Søn ug 9 m Fhald
Oleane Jonasd. Husmoder Vaskerkone e 37 k Fhald
Josefine C Jens. hendes Datter ug 6 k Fhald
Elise Jakobsd. Husmoder Fattiglem e 38 k Fhald

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Enken A. C. Johnsen er ved Skiftebeslutning Thl. 8/11 61 Eier af d. Gaard

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Resolution af Smaalenenes Amt, hvorved Brendevinshandler Johnsen settes i Umyndighets Stand, dateret 17 Novbr. Tinglæst 24 Novbr. 1857

 

 

* 1842

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Borgertambour Hans Johnsen paa Huset Nr. 94 med Tomt og Tilliggelser, dateret 6. og Thinglæst 17. Janur. 1842

 

* 1801

I gården som lå her ved folketellinga i 1801 var følgende personer registrert.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Torbiørn Iversen Huusbonde 50 I første ægteskab Piber ved syndenfieldske reg. M
Anne Kirstine Hans kone 48 I første ægteskab K
Jens Peter Lund Logerer 7 Ugifte M
Iver Lund Logerer 48 Ugifte Sergeant ved syndenfieldske reg. M
Thor Nielsen_sørum Logerer 28 Ugifte Sergeant ved syndenfieldske reg. M
Hans Svensen Logerer 24 Ugifte Tambour ved syndenfieldske reg. M
Ole Svensen Logerer 21 Ugifte Soldat ved syndenfieldske reg. M


Sist oppdatert 07.03.2023 21:56