Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Elvegata 16

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 192

Løpenummer i 1901 matrikkel: 265f

Matrikkelnummer: 103c

Gårds og bruksnummer: 160/204

Det "nye" bildet er tatt 1.april 2001.

 

 

 

 
  Det gamle bildet er tatt rundt århundreskiftet.
     
   
  Foto: SW 1.april 2001  
   
  Skjermdump fra Google maps  

 

 

* 1999

 

* 1989

 

* 1970

 

* 1966

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 16.

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Lars Haugen til Otto Syversen for 6000 kr. dat. 20 oktober 1916. Tinglyst 21 november 1916

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje - pluss "1 Sidebygning med 2 Værelse og kjøken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sidebygning 14 kr pr mnd          

Birger Solheim(mann)

1901-07-25

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

Wærner Solheim(mann)

1903-07-14

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

Emil Solheim(mann)

1879-11-20

Sverige

hf g Skræddersvend Syr for mester

Fredrikshald: Elvegata

1910

Olga Solheim(kvinne)

1880-05-16

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910

Erik Solheim(mann)

1908-07-17

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

Forhus 1. etg 32 kr pr mnd          

Mina Haugen(kvinne)

1897-02-03

Fredrikshald

d ug Middelskoleelev

Fredrikshald: Elvegata

1910

Enok Haugen(mann)

1848-12-06

Ørkedalen

hf e Banemester ved Smaalendsbane

Fredrikshald: Elvegata

1910

Ole Haugen(mann)

1892-12-23

Fredrikshald

s ug Telegrafistelev

Fredrikshald: Elvegata

1910

Marta Clara Gustava Qværnstrøm(kvinne)

1890-04-27

Fredrikshald

Husholderske ug Husholderske

Fredrikshald: Elvegata

1910

Forhus kvist 10,50 kr pr mnd          

Signe Alette Johansen(kvinne)

1887-01-04

Fredrikshald

el ug Skotøiarbeiderske

Fredrikshald: Elvegata

1910

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Banemester Enok Haugen til sin søn Lars og hans efterkommene paa de paa den av jernbanen leide grund opførte huse matr. nr 103c for en kjøpesum kr 6000, dat 13/1-1907 (I følge maalebrev av 22/12-1910 skal tomten indeholde 735 m2.)

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 står banemester E.Haugen oppført som eier av matrikkelen. Denne lå på "Leiet Grund af Smaalensbanen" og hadde en verdi av 7500 kr. Branntaksten var den gangen på 5800 kr.

 

* 1900

Ved folketellingen i 1900 var følgende personer oppført på eiendommen:
Chr Lars. Rørlægger 08.02.1871 Født: Id Sm
Dora Lars. Husmoder 11.09.1865 Født: Sandefjord JL
Bjarne Marinius Lars. 20.05.1894 Født: Fr.hald
Torleif Arnold Lars. 18.02.1896 Født: Fr.hald
Dagny Kristiane Lars 10.03.1898 Født: Fr.hald
Kristian Storm Lars. 23.01.1900 Født: Fr.hald

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Denne var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor ikke nevnt i tidligere folketellinger.