Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 25

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 277

Løpenummer i 1901 matrikkel: 191

Matrikkelnummer: 105b

Gårds og bruksnummer: 160/208

 
Foto: SW 9.februar 2003

 

* 1994

 

* 1991

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 3/6 1952, fra Viggo Knudsen, f. 22/2-1909 til Helge Hansen, f. 5/5 1904 for kr. 4500,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 25.

 

*1934

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra o.R.sakfører Jon Gudbrandsen som testamentfullbyrder i Bolette Jensens dødsbo til Vigo Knudsen for Kr 2000,- påført attest for at fru Bolette Jensen døde 21/10 33. Dat 19/6 1934

 

* 1933

 

 

* 1928

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt med fortegnelse og testamente mellom Karl Ludvig Jensen og hustru Bolette hvorved fullstendig sæeie oprettes og hustruen bl.a overtar eiendom matr.nr. 105b. Den lengstlevende blir den førsteavdødes eneste universale arving, samt bestemmelser om hvem som skal arve lengstlevende. Dat 22/11-22

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med to leiligheter på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr.180          

Johannes Svendsen(mann)

1901-12-24

Fredrikshald

Fostersøn ug Fostersøn

Fredrikshald: Elvegata

1910

Carl Ludvik Jensen(mann)

1848-05-03

Fredrikshald

hf g Smører paa Høvleriet

Fredrikshald: Elvegata

1910

Carla Jensen(kvinne)

1895-02-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Elvegata

1910

Bolette Jensen(kvinne)

1860-09-28

Grimerød Skjeberg

hm g Hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910

Forhus 1.etg et rom og kjøkken kr. 6 pr mnd          

Emil Olaf Haakensen(mann)

1897-09-10

Fredrikshald

s ug Visergut i slagterforretning

Fredrikshald: Elvegata

1910

Karoline Nilsen(kvinne)

1864-12-17

Næsmarken Sverige

hm ug Vask og rengjøring

Fredrikshald: Elvegata

1910

Alf Georg Haakensen(mann)

1902-05-04

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

!! Haakensen*(mann)

1910-09-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole P. Christensens dødsbo til stenhugger Magnus Larsen ved skifteforvalteren for 2000 kroner dat 27/1 1909 (iflg Maalebrev 28/?? har Tomten 261 m2)

 

Skjøte fra Magnus Larsen til smører Karl Ludvig Jensen for 1500 Kroner, dat 15/5 1909

 

* 1903

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Opsynsmand Ole P. Kristensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på1.500 kr. og en branntakst på 2.020 kr.

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anne Olsen v/ smed J. Andersen til opsynsmand Ole Peter Kristensen paa d. eiend. dat 17/4 D.a for Kr 1100,00 Thinglyst 19. April 1895

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter August Fredriksen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

Marie Fredriksen(kvinne)

1864

Christiania

Besøgende, Sønnekone g

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

Fredrikke Fredriksen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

Olava Nielsen(kvinne)

1815

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

Chr. Fredriksen(mann)

1877

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

Augusta Fredriksen(kvinne)

1840

Lommelandn, Sverige

Familiens overhode e

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

Johan Martin Fredriksen(mann)

1869

Fredrikshald

Søn, Besøgende g

Fredrikshald: Elvgaden Lbr 29

1891

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Anne Olsen til smedmester J. Andersen til at ordne med hendes affærer her i landet, dat 15/7 88

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi K. Olsens enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Andersen(mann)

1835

Sverige

Murer

Fredrikshald: !!

1885

Anne Olsen(kvinne)

1823

Bohuslen Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Marie Karoline Olsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Olav Andrine Nilsdatter(kvinne)

1815

Fr.hald

Enke

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Halvor, August og Johanne Nielsen paa et Tomtestyrkke af Mtr. 105 til Matros Carl Gabriel Olsen for 108 Kr dateret 20 November 1878

 

 

I følge kirkebok for Fredriksahld for perioden 1878 - 1889 (side 3 nr. 39) dør båtsmann Carl Gabriel Olsen i Elvegata av lungebetennelse 18.juni 1878. (det kan derfor ikke stemme at han skrev under skjøte på eiendommen 20 November 1878)

 

 

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Karl Olsens enke Anne Olsen til at sidde i uskifte, dat 2.august 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Baadsmand Carl Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.000 kr og har en branntakst på 1.040 kr.


Sist oppdatert: 25.11.2021 15:20