Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvestredet 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 265g

Løpenummer i 1901 matrikkel: 226

Matrikkelnummer: 177

Gårds og bruksnummer: 160/327

Foto: SW 1.februar 2003

 

* 2015

 

* 2011

 

* 1975

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvestredet 5.

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Kontrakt mellom Hovedstyret for Norges Statsbaner og lokomotivfører Olof Gundersen om leie av tomt ved km. 137.1 Østfoldbanen av størrelse ca. 500 kvadratmeter for årlig leie Kr. 25.- inneholdende flere forskjellige bestemmelser bl.a. at leieren ikke uten forut innhentet samtykke fra Jernbanens vedk. må overdrage sine rettigheter efter vedr. kontrakt til andre. Heller ikke helt eller delvis framleie av tomten. Kontrakten gjelder for 6 mndr. fra 1/1-31 med 6 mndr. gjensidig opsigelsesfrist. Dat 31/1-31

 

*1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jens A. Paulsbo til lokomotivfører Olav Gundersen for Kr. 12000.- Dat. 7/9 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Paulsbo Amanda
1866
g.m. banevokter
Karlsen  Ester
1893
g.m. tilskjærer
Paulsbo Helga Malvine
1896
expeditrice
Paulsbo Jens
1862
banevokter
Paulsbo Karla 
1894
g.m. sporskifter
Paulsbo Ole Kr.
1895
sporskifter
Karlsen  William
1892
tilskjærer

 

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 24 nr.31) har banevokter Jens Paulsbo sin hustru Amanda Josefine Paulsbo død den 15.mai 1927. Bosted Elvestrædet 5. Dødsårsaken er av dr. Rambech oppgitt til Myocardit (kron.) - hjertelammelse.

I følge samme kirkebok var hun født i Tøftedal, Sverige 3.juli 1843.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter i ellevestredet 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jens Marthin Paulsbo

01

1862-09-26

Idd

-

hp

g

Banevogter ved Norges Statsbaner

002 Amanda Josefine Paulsbo

01

1866-06-01

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Harald Ingvald Marinus Paulsbo

01

1889-12-26

Idd

-

s

ug

Stationsformand ved Norges Statsbaner

004 Helga Malvine Eugenie Paulsbo

01

1896-07-09

Fredrikshald

-

d

ug

Forretningsdame

005 Gudrun Josefine Paulsbo

01

1898-12-27

Fredrikshald

-

d

ug

Kontordame

006 Elida Marie Paulsbo

01

1900-11-09

Fredrikshald

-

d

ug

Telefonistinde

007 Haakon Arnold Paulsbo

01

1907-10-24

Fredrikshald

-

s

ug

Skolebarn

001 August Marinius Amundsen

02

1866-06-03

Idd

-

hp

g

Ramskjærer ved Saugbrugsforeningen

002 Anne Marie Amundsen

02

1867-08-27

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Inga Amundsen

02

1894-10-29

Fredrikshald

-

d

ug

Gardinstopper (reparerer feik ved gardiner efter fabrikationen

004 Bergljot Amundsen

02

1898-04-15

Fredrikshald

-

d

ug

Gardinstopperske (reparerer feik ved gardiner efter fabrikationen

005 Ragnar Thormod Olsen

02

1915-05-04

Fredrikshald

-

Opfostrings søn

ug

!!

001 Johan William Karlsen

03

1891-03-05

Fredrikshald

-

hp

g

Tilskjærer

002 Esther Konstanse Karlsen

03

1892-06-28

Berg - Østf

-

hu

g

Husmor

003 Arvid Willy Karlsen

03

1910-12-25

Fredrikshald

-

s

!!

!!

004 Rolf Edgard Karlsen

03

1916-01-15

Fredrikshald

-

s

!!

!!

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og med fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

1.etg 12 kr pr mnd        

Jens A. Paulsbo(mann)

1862-09-26

Id

hf g banevogter

1910-12-01

Amanda Josefine Paulsbo*(kvinne)

1866-06-01

Sverige

hm g Hustru

1910-12-01

Jens Aimar Paulsbo*(mann)

1888-07-21

Id

s ug skuespiller

1910-12-01

Harald Ingvald Paulsbo*(mann)

1889-12-26

Id

s ug stationsbetjent

1910-12-01

Ole Kristian Paulsbo*(mann)

1895-01-19

Fredrikshald

s ug skofabrikarbeider

1910-12-01

Helga Eugenie Paulsbo*(kvinne)

1896-07-09

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Gudrun Josefine Paulsbo*(kvinne)

1898-12-27

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Elida Marie Paulsbo*(kvinne)

1900-11-09

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Haakon Arnold Paulsbo*(mann)

1906-10-24

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Astrid Andersen(kvinne)

1892-04-29

Id

b ug Gaardmandsdatter

1910-12-01

1.etg 10 kr pr mnd        

August Marinius Amundsen(mann)

1866-06-03

Id

hf g Ramskjærer Sagbr

1910-12-01

Anna Marie Amundsen(kvinne)

1867-08-26

Fredrikshald

hm g Hustru

1910-12-01

Margit Antonie Amundsen(kvinne)

1893-03-10

Fredrikshald

d ug

1910-12-01

Inga Amundsen(kvinne)

1894-10-29

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Bergliot Amundsen(kvinne)

1898-04-15

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Yngvar Vilhjam Amundsen(mann)

1903-04-06

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

2.etg 14 kr pr mnd        

Olav Castello(mann)

1874-05-31

Sverige

hf g Skomakersvend Skofabrik

1910-12-01

Frida Castello(kvinne)

1888-12-18

Sverige

hm g Hustru

1910-12-01

Mai Gunhild Castello(kvinne)

1910-05-04

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Vitalis Andersen(mann)

1886-05-01

Sverige

el ug Skræddersvend arb hos Svahn

1910-12-01

2.etg 10 kr pr mnd        

Kristian Nilsen(mann)

1863-02-03

Aremark

hf g Tændstikfabrikarb

1910-12-01

Anna Nilsen(kvinne)

1862-11-19

Enebak

hm g Hustru

1910-12-01

Albert Nilsen(mann)

1894-09-15

Kristiania

s ug Søn

1910-12-01

Jenny Konstance Nilsen(kvinne)

1902-05-14

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Halvorsen Louise
1835
frøken
Johnsen Karen 
1860
g.m. konduktør
Johnsen Marius
1860
konduktør
Paulsbo Amanda
1866
g.m. banevogter
Paulsbo Jens
1862
banevogter
Rør Hans
1867
skiftekonduktør
Sæthre Hans
1869
skoarbeider
Sæthre Hilda
1870
g.m. skoarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Elvestrædet Banevogter Jens Paulsbo 6.000 6.000  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med fire boenheter over to etasjer. I tillegg var det et skur på eiendommen.
To rom og kjøkken i 1.etg
Jens A Paulsbo hf g Banevogter 1862 Id Sm
Amanda Paulsbo hm g Husmoder 1866 Sverige
Jens Aimar Paulsbo s Barn 1888 Id Sm
Harald Ingvald Paulsbo s Barn 1889 Id Sm
Olle Kristian Paulsbo s Barn 1895
Helga Eugenie Paulsbo d Barn 1896
Gudrun Josefine Paulsbo d Barn 28.12.1898
!! Paulsbo* d Barn 09.11.1900 t n Udøbt Pige
Marie Jonas. Svigermor e 1827 Sverige (midlertidig bosted Sverige)

ett rom og kjøkken i 1.etg
Gustav A. Hendriks. hf g Skomager Tilskjærer hos Halvorsen 1873 Sverige Babtist
Hulda Hendriks. hm g Husmoder 1875 Sarpsborg Sm Metodist
Elin Alvilde Hendriks. d Barn 17.08.1898 Fredrikshald Metodist
Rut Kristine Hendriks. d Barn 15.09.1900 Fredrikshald Metodist

To rom og kjøkken i 2.etg
Marius Johns. hf g Sporskifter Jernbanen 1860 Næs, Romerike Ak
Karen Johns. hm g Husmoder 1860 Vinger Hed

ett rom og kjøkken i 2.etg
Hans Marthin Johns. hf g Oppinder paa Halvorsens Skotøjsfabrik 1869 Id Sogn Sm n s
Hilda W. Ols. hm g Husmoder 1870 t n s
John Henry Hans. s Barn 27.01.1899

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 177 ikke nevnt.

Gård nr.177 er ikke nevnt i tidligere folketellinger.