Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 13

 

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 208

Løpenummer i 1901 matrikkel: 107

Matrikkelnummer: 209

Gårds og bruksnummer: 160/349

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

* 2018

 

* 1994

 

* 1988

 

* 1982

 

* 1976

 

* 1971

 

* 1961

 

* 1955

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 9/12-1950 fra Jacob Ellingsen til John Samuelsen f. 29/9-1909 på d.e. for kr. 27.000,-

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 er disse myndige personene registrert i Festningsgata 13.

 

* 1936

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifterforvalteren i August Olsen Svenningsbøen og gjenlevende hustru Amalies fellesbo til skipskaptein Jacob Ellingsen for Kr. 12000,- dat. 26/1-1934

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Solheim Borghild Othilie
1891
naatlerske Festningsgata 13
Solheim Eilif Birger
1901
telefonarbeider Festningsgata 13
Solheim Gustav Emil
1879
skredder Festningsgata 13
Solheim Olga Marie 
1880
g.m. skredder Festningsgata 13
Strøm Josefine Dortea
1868
enkefrue Festningsgata 13
Strøm Marie Helene
1889
frøken Festningsgata 13
Strøm Sverre Mandrup
1895
expeditør Festningsgata 13
Zachariassen Aksel
1862
banevokter Festningsgata 13
Zachariassen Hedda Sofie
1870
g.m. banevokter Festningsgata 13

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepaategning fra Jac. Ellingsen til bygm. H. Paulsen for Kr. 14000,- dat. 17. februar 1920

 

Skjøte fra bygmester Hans Paulsen til August Olsen Svenningsbøen for Kr. 18000,- Dat-. 12 april 1920 (iflg kartforretning av 20/5-10 er eiendommen 387 m²)

 

Ved folketellinga i 1920 er det fem boenheter i Festnignsgata 13.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Josefine Dorthea Strøm

01

1868-12-01

Asak, Berg

-

-

e

Pensjonist av militæretaten

002 Marie Helene Strøm

01

1889-04-24

Fr.hald

-

d

ug

Husarb hjemme

003 Ingvar Julius Strøm

01

1894-07-13

Fredikshald

-

s

g

Tomtearbeider*

004 Sverre Nandrup Strøm

01

1896-01-02

Fredrikshald

-

s

ug

Expeditør manufaktur detail

005 John Thoralf Strøm

01

1897-12-03

Fredrikshald

-

s

ug

Materialforvalter ved fr.halds Elektrisitetsverks install forretning

001 Gustav Emil Solheim

02

1879-11-20

Sverige

-

hp

g

Skreddersvend

002 Olga Marie Solheim

02

1880-05-16

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Eilif Birger Marinius Solheim

02

1901-07-25

Fredrikshald

-

s

ug

Telefonmontør

004 Erling Konrad Verner Solheim

02

1903-07-14

Fredrikshald

-

s

ug

Skofabrikarbeider

005 Erik Torleif Valter Solheim

02

1908-07-17

Fredrikshald

-

s

ug

-

006 Bjarne Omar Frang Solheim

02

1912-10-06

Fredrikshald

-

s

ug

-

007 Hans Selmer Dahler Solheim

02

1915-04-24

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Axel Zaccariassen

03

1862-08-11

Krokstad Sverige

-

hp

g

Banevokter

002 Hedda Sofie Zaccariassen

03

1870-04-23

Krokstad Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Gunda Konstanse Zaccariassen

03

1898-04-05

Berg Sogn Østfold

-

d

ug

Er nu paa Jelmungen i Berg og er behjelplig med at sy. Syerske

004 John Marius Lomsnes

03

1900-02-16

Lomsnes Aurskog

-

l

ug

Sagmester. Er nu på Nøkleby brug ved Fredrikstad

001 Elisabeth Ekstrøm

04

1872-02-05

Veils?? Eek?? Elsborgslen, Sverige

-

hp

-

Skofabrik arbejderske Haldens skotøifabrik

001 Harald Olsen

05

1901-01-18

Svenningsbølen Idd

-

l

ug

Chaufør

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Martin Jensen til skibskapt. J. Ellingsen for 7400 kr. dat 9/8 1917

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Eugenia Henriette Augusta Carlberg (enke efter skibs capt. H. Pettersen) og Marie Adolfine Carlberg (g.m skibscspt. P. Scheitlie og godkjent af denne) til Hans Brynildsen for kr. 7100 og fra denne igjen til Martin Jensen for kr 6650,00, paategnet Gerh. Bangaars attest om at Eugenia var gift med capt. Pettersen. (I følge maalebrev av 20/5 1910 indeholder tomten 387 m²) tinglyst 9. april 1912

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det registrert et "vaaningshus, Vedskur og Privet" på eiendommen. Huset er på to etasjer og det har fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 15 kr pr. mnd.          

Josefine Dorthea Strøm(kvinne)

1868-12-01

Asak

hm e Pension og søm

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Marie Helene Strøm(kvinne)

1889-04-24

Fredrikshald

d ug Til haande i huset

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Yngvar Julius Strøm(mann)

1894-07-13

Fredrikshald

s ug Tandtekniker

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Sverre Mandrup Strøm(mann)

1896-01-02

Fredrikshald

s ug Visergut v/ Brændev. samlag

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

John Thorolf Strøm(mann)

1897-12-03

Fredrikshald

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Randi Strøm(kvinne)

1899-10-08

Fredrikshald

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

1.etg 13 kr pr. mnd          

Hansine Kristine Jensen(kvinne)

1867-05-11

Hvaler

hm e sømmerske

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Karl Harry Jensen(mann)

1897-01-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

2.etg 276 kr pr. år          

Leif Tjersland(mann)

1884-07-07

Christiania

el ug cand.jur, edsv. fuldmægtig

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Johan Getz(mann)

1885-11-22

Værdalen

el ug cand.jur, edsv. fuldmægtig

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Mina Olsen(kvinne)

1843-02-13

Fredrikshald

hm e Værtinde for Logerende

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

2.etg 15 kr pr. mnd.          

Beathe Abrahamsen(kvinne)

1842-08-05

Vermland Sverige

hm e Rengjøringskone

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Knut Fredrik Kristiansen(mann)

1875-10-29

Kristiania

el ug Snedkersvend

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Maren
1832
enke
Berg  Gunhild
1835
enke
Berg  Thorvald O.
1868
konorist
Beyer Anton Edvin
1855
provisor
Carlberg Thrine
1820
enke
Froklund Louise
1852
g.m. stenhugger
Froklund Magnus 
1858
stenhugger
Mauland  Andreas
1/5 1877
Farmaceut
Olsen Mina
1844
enke
Wahlin Anne Marie
1864
g.m. skrædder
Wahlin Karl Osc. Rob.
1852
skrædder
Waldenstrøm Emil
1860
formand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Carlbergs Døtre oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 8.500 kroner og var branntaksert til 12.370 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det fem leiligheter i det som var registrert som et "Vaaningshus" på to etasjer på eiendommen. Følgende personer var registrert i disse:
To rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Fam.stilling Siv.status Yrke Født Fødested Nasjonalitet Trossamfund
Nestor Nils. hf g Skiftekontuktør ved Statsbanerne 1860 Næs paa Romerike Ak
Maren Nils. hm g Hustru 1859 Eidsberg Sm
Anna Gunhilde Nils. d ug Datter 1893 Spydeberg Sm
Nils Johannes Nils. s ug Søn 1897
!! Nils.* s ug Søn 04.11.1900 Udøbt Gut
Albert Hans. Rosenberg m b el ug Telegrafist v/ Statsbanerne 1874 Aamot i Østerdalen Hed

To rom og kjøkken i 1.etg
Thor Henry Norbom hf g Artellericonstabel 1876 Fr.stad Sm
Valborg Marie Norbom hm g Hustru 1878 Borge Sm
!! Norbom* d ug Datter 03.10.1900

ett rom og delt kjøkken i 2.etg
Gunhild Marie Berg hm e Strygeforretning 1835 Høland Ak
Thorvald Osc. Berg s ug Contorist hos Skibsreder 1868

ett rom og delt kjøkken i 2.etg
Maren Anders. e Fattigunderstøtelse og Væver 1832 Ødemark Sm

Tre rom og kjøkken i 2.etg
Thrine Calberg hm e Næring af Midler Gaardejer 1820 t n s
Wilhelmine Ols. . e Fæstekontor 1843 t n s
A. E. Beyer l ug Proviser, Apothek 1855 Bergen n s
B. Hanson ug Cand. pharm 1863 Egersund Sta

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har disse personene på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Alexander Bretterille Jetlitz(mann)

1852

moss

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Yensine Eriksen(kvinne)

1868

Skjeberg

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Trine Karlberg(kvinne)

1820

Fredrekshald

Selv Hovedperson, Erer af Gaarden e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Harriet Ellefsen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Erlig Emil Wænnr Ellefsen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Amalie Jonine Wænnr(kvinne)

1810

Fredrikshald

Hovedpersonens Moder e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Ragnar Carlmark.(mann)

1890 jan.

Fredrekshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Signe Pettersen(kvinne)

1878

Frshald

Besøgende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Morette Constance Henriette Ellefsen(kvinne)

1849

Fredrekshald

Selv Hovedperson, (Leieboer) g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Arnljot Billman Carlmark.(mann)

1887

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Wilhelmne Fredikke Olsen(kvinne)

1845

Fredrikshald

Datter, Logerende hørende til Familien e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Juliane Hansen(kvinne)

1831

Id

Selv Hovedperson, enslig Logerende, (Leieboende) e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Charlodte Dalgren(kvinne)

1834

Dyne Hodals Sogn Sverge

Selv Hovedperson, Leieboer e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Martin Julius Hansen(mann)

1868

Chresteanea

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Gulette Welhelmine Carlmark.(kvinne)

1863

Fjære Gremstad

Selv Hovedperson, Leieboer g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

Erik Trygve Carlmark.(mann)

1888

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Carlbergs Døtre registrert som eiere av matrikkelen. Vi finner da femten personer oppført med denne matrikkelen som sitt faste bosted.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Petter Anton Scheitlle 1838 M Horten Sømand (Fraværende)
2 Marie Adolphine Scheitlie f:Carlberg 1852 K Fredrikshald
2 Martha An?? D?? Scheitlie 1879 K Fredrikshald
2 Anna Kathrine Carlberg f:Lars. 1822 K Fredrikshald E (Fraværende)
2 Wilhelmine Fredrikke Ols. f:Carlberg 1843 K Fredrikshald E
1 Alfred Ols. 1846 M Tune Præstegjeld Handelsmand
1 Ragna Mathilde Ols. 1850 K Kristiania Hustru
1 Kristian Emil Ols. 1874 M Finland Barn
1 Lagertha Ols. 1884 K Mos Barn
1 Elna Magnus. 1859 K ?? Sverige Tjenestepige
1 Valdbor Anders. 1868 K Frhald Tjenestepige
1 Joakim Jørgens. Le?? Sch?? 1859 M Balestrand i Sogn Præst
2 Andreas Arves. 1816 M Næsing Sogn
2 Lotta Olava?? Arves. 1833 K Dyne Hodal Sogn
2 Juliane Hans. 1831 K Id E

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Politibetj. Carlbergs Døttre som eiere av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 8.000 og en branntakst på 10.520 kroner.

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Carlbergs Døttre oppgitt som eiere av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Olsdatter(kvinne)

1863

Fhald.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Riborg M. Krag(kvinne)

1803

Andenæs

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Andreas Bryntesen(mann)

1838

Haabøl i Sverige

hf g Murer i Mesters Arb.

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Gustavus Fagelund(mann)

1818

Tønsberg

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Syversdatter(kvinne)

1820

Id

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Juliane Hansen(kvinne)

1831

Id

hm e Gangkone

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Jens Olaves Hansen(mann)

1859

Fhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Torine Fagelund(kvinne)

1814

Tønsberg

Logerende ug Af Husfaderen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Edle Andreasen(kvinne)

1852

Trankil

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Thrine Carlberg(mann)

1821

Fhald

hm e Husleie

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Petra M. Losse(kvinne)

1796

Fhald.

hm e Pention i Enkekass.

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ingeborg Moo??(kvinne)

1789

Tønsberg

Logerende e Af Husfaderen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Eugenie Henriette Augusta og Marie Adolfine Carlberg paa denne Gaard med Grund og Tomt, Auctionen afholdt 26. April 1867, dateret 20 og tinglyst 27. Septbr 1872

 

* 1865
Folketellinga i 1865 kan fortelle om åtte familier som bor i gård nr. 209

Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Chr Maagens. Husfader Maler g 47 m Frederikshald
Johanne f Lars. hans Kone g 43 k Rokke Prgj.
Karl Joh. Maagens. deres Søn ug 14 m Frederikshald
Laura M. Maagens. deres Datter ug 10 k Frederikshald
Anna L. Maagens. deres Datter ug 8 k Frederikshald
Johanne H. Maagens. deres Datter ug 5 k Frederikshald

Hans Brynnilds. Husfader Snedker g 39 m Idde Prgj.
Anna K. f Hans. hans Kone g 33 k Idde Prgj.
Martin Brynnilds. deres Søn ug 6 m Idde Prgj.
Thomas Brynnilds. deres Søn ug 4 m Idde Prgj.
Mina Alette Brynnilds. deres Datter ug 2 k Idde Prgj.
Svend Svends. Lægslem e 77 m Idde Prgj.

Adolf Ols. Husfader Matros g 39 m Trykstad Prgj.
Sofie Magnusd. hans Kone g 31 k Frederikshald
Hansine Ols. deres Datter ug 11 k Frederikshald
Marinius Ols. deres Søn ug 5 m Frederikshald
Alma Ols. deres Datter ug 3 k Frederikshald
Oschar Ols. deres Søn ug 1 m Frederikshald

Kristian Lars. Husfader Bryggearbeider g 41 m Frederikshald
Gustava Wennersten hans Kone g 48 k Sverige
Gunder Olaus. Wold hendes Søn Musikcorpor. ug 23 m Rokke Prgj.
Richard Rasmuss. Logerende Musketer ug 19 m Frederikshald

Jens Haagens. Husfader Matros g 33 m Smaalenenes Amt
Kristine Andersd. hans Kone g 27 k Sverige
Olava Eriks. Logerende e 85 k Smaalenenes Amt
Nils Anders. Logerende Bryggearbeider ug 29 m Strøms Prgj.

Hanna Pedersd. Husmoder e 33 k Idde Prgj.
Andrine Syversd. hendes Datter ug 11 k Frederikshald
Hans P. Syvers. hendes Søn ug 9 m Frederikshald
Josefine Nilsd. hendes Datter ug 3 k Frederikshald
Anne Schøman Logerende Knapfabrikarbeider ug 40 k Sverige

Juliane Jensd. Husmoder e 35 k Idde Prgj.
Jens Olaus Hans. hendes Søn ug 7 m Frederikshald
Martine Andersd. Logerende Knapfabrikarbeid ug 21 k Bergs Prgj.

Johanne Andersd. Husmoder e 64 k Smaalenenes Amt
Andrine Magnusd. hendes Datter ug 30 k Frederikshald

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra F. G. Carlberg til Handelsmand Ernst Andersen paa denne Gaard med Grund og Tomt, dat. 3. og tinglyst 4. Mai 1856

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand A. Holmsen til Fourer F. G. Carlberg paa Gaard Matr. 209 dateret 26. April og tinglyst 21. Mai 1849

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det 28 personer i det som da er gård nr.209.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Inger Maria Corneliusdtr Logerende 50 Enke efter 1te gifte Haandarbeide K
Marcus Hansen Hendes stifsøn 28 Ugift Matrose R M
Bent Hansen Hendes stifsøn 22 Ugift Matroser M
Cornelius Hansen Hendes egen søn 15 Ugift Matroser M
Margrethe Eriksdtr Logerende 65 Enke efter 2dt gifte Almisse lem K
Mathias Dahl Hendes søn 20 Ugift Matros M
Sidsel Hovols Logerer 48 Enke 1te gang Væverske K
Siri Tofte Logerer 26 Ugift Haandarbejde K
John Larsen Hendes søn 6 M
Anders Nielsen Huusbonde 60 I første ægteskab Arbeidsmand ved sukkerhuset M
Maria Tostensdtr Hans kone 51 I første ægteskab K
John Andersen Deres søn 20 Ugift Matro S M
Pernille Jacobsdtr Konens søsterdatter 11 K
Ingeborg Svensdtr Logerende 70 Enke 1te gang Haandarbejde K
Dorthe Madsdtr Hendes datter 28 Ugift Haandarbejde K
Marthe Olsdtr Logerer 30 Ugift Haandarbejde K
Christian Eriksen Hendes søn 7 M
Christence Andersdtr Logerer 50 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
John Østad Huusbonde 45 I første ægteskab Afskediget soldat og arbeidsmand M
Anne Maria Larsdtr Hans kone 33 I første ægteskab K
Ole Johnsen Deres søn 13 M
Erich Johnsen Deres søn 1 M
Anne Cathrine Larsdtr Konens søster 42 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
Hans Halvorsen Hendes søn 9 M
Anders Sørensen Huusbonde 25 I første ægteskab Musqveter ved syndenf. reg. M
Inger Pedersdtr Hans kone 35 I første ægteskab K
Johannes Andersen Deres søn 5 M
Karen Andersdtr Deres datter 3 K


Sist oppdatert 14.02.2023 12:02