Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 207

Løpenummer i 1901 matrikkel: 106

Matrikkelnummer: 210

Gårds og bruksnummer: 160/350

 
Foto: 26.januar 2003
 
  Skjemdump fra Google maps

 

* 2014

 

* 1988

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 15.

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 2/5-1938 fra Jakob Engebretsen, født 3/9-1860 til rørlegger Henry Albert Engebretsen, født 25/7-1895 for kr 7000.00

 

 

* 1930

 

* 1928

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 34 nr.38) finner vi Trelastmåler v/ trelastforretn. Jakob Engebretsen sin hustru Maren Sofie Engebretsen død den 6.juni 1928. Bosted Festningsgt. 15. Dødsårdaken er av dr.Ringvold oppgitt til Vitium org. cordis. Dødsted Halden kom. sykehus.

I følge samme kirkebok var hun født i Halden 20.mars 1855.

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, Beboelseshus" på to etasjer med en boenhet. Det er også registrert en sidebygning med "Vedskur og Privet samt Klædeskammer paa Loft".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob A. Engebretsen(mann)

1860-09-03

Fredrikshald

hf g Formand Trælastforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Dagmar S. Engebretsen(kvinne)

1889-12-04

Fredrikshald

d ug Xpeditrise Bagerforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

M. Sofie Engebretsen(kvinne)

1858-06-23

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Henry N. Engebretsen(mann)

1895-07-25

Fredrikshald

s ug Visegudt v/ Brændev. samlag

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var H.A. Larsen Langbæk oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.000 kr. og var branntaksert til 5.330 kr.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.Langbak til formand J. Engebretsen, dat 24/10 1901 for kjøbesum kr 4675 -Eiendommen er 247 m2. Se maalebrev af 1/10 11

 

I kirkeboken for Fredrikshald (1890-1906 side 85 nr.46) kan vi lese at huseier Gunhild Marie Christiansen dør av "Hjertefejl og nyresygdom" den 11. juli 1901.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med et toetasjes "Vaaningshus" med to beboelser.
Et rom og kjøkken i 1.etg
Magdalen Enhus hm e Næring af Midler 1835 Skjeberg Sm
Mads Olaves Haug s ug Opfostringssøn 1887 Id Sm

Tre rom og kjøkken i 2.etg
Gunhild Christians. hm e Næring af Midler og Legat 1823 Berg Sm
Anna Ols. L. F. ug Tjenestepige 1833 Berg i Smaalenene

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gunhild Marie Kristiansen(kvinne)

1823

Berg. (Smaalene)

Hustru g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Hanna Laura Rest(kvinne)

1820

Frshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Ole Kristiansen(mann)

1816

E.edsberg

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Anne Gudbrandsen(kvinne)

1833

Berg. (Smaalenene)

Logerende hørende til Familien, (Hovedpersonens Svigerinde) ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

 

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Larsen Langbæk som eier av matrikkelen. Følgende fire personer er oppført med bosted på denne matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hanna Risk 1820 K Frhald Ug
2 Ole Kristians. 1816 M Eidsberg Fhv. Musiksergeant
2 Gunild Marie Kristians. 1823 K Berg
2 Arine Ols. 1833 K Berg Sypige

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Hans Andreas Larsen Langbæk som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 4.000 og en branntakst på 3.600 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 var det Ole Christiansen som var eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gunnild Guldbrandsen(kvinne)

1822

Berg

Kone g Søm

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Hanna Rist(kvinne)

1815

Fhald

Logerende ug Af sin Broder, Kjøbm.

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Olsdatter(kvinne)

1832

Berg

Søster ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Guldbrand Olsen(mann)

1791

Valders

Fader e Af Svigersønnen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Alise Langbak(kvinne)

1864

Hurdalen

Pleiebarn ug Af Faderen Fuldmægtig

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ole Christiansen(mann)

1815

Eidsberg

hf g Opsynsmand ved Jernbanen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller også om to familier i gård nr.210.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Ole Christians. Husfader Musikant g 49 m Eidsberg Prgj.
Gunild Marie f Ols. hans Kone g 43 k Bergs Prgj.
Anne Ols. deres Tjenestepige ug 33 k Bergs Prgj.

Peder Lerhuus Husfader afskediget Arsenalforvalter Pensionist e 68 m Christiania

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

 

Skjøde fra Ole Christiansen til Hans Andreas Larsen Langbak paa Gaard Matr. 210, dateret 12. og tinglyst 13. Desbr. 1864

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Magistraten til Skrædder C. E. Wahlstrøm paa en 18 Alen lang og 12 Alen bred Tomtestrekning af Matr. 168 & 169, hvilken tomtestrekning, der er tillagt Matr. 210, ikke maa bebygges. Tinglyst 5. Febr. 1838

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert følgende personer i det som da var gård nr.210.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Erich Johannesen Inqvarteret 45 I første ægteskab Bombarder ved artilleriet M
Mette Andersdtr Hans kone 50 I første ægteskab K
Anne Maria Eriksdtr Deres datter 7 K
Peder Willumsen Inqvarteret 35 Gift 1te gang Artillerist M

 

Sist oppdatert 03.11.2021 14:02