Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 17

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 204

Løpenummer i 1901 matrikkel: 105

Matrikkelnummer: 212

Gårds og bruksnummer: 160/353

 
Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 1999

 

* 1981

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en myndig person i Festningsgata 17.

 

* 1937

 

Utdrag fra pantergister:

Skjøte fra bestyrer David Knudsen f. 8/9 1887 iflg. fullmakt fra eneste og myndige arvinger efter avdøde enke Julie Andersen og før avdøde mann Samuel Andersen nemlig: Ellen Knudsen f. 15/11-1875, Sofus Andersen f. 13/3-1889, Charles Andersen f. 9/3-1894, Philip Andersen f. 9/5-1911 Anna Holth f. 20/6-80 og Mathilde Danielsen f. 11/4-1883 til frøken Ester Frantson f. 8/3-1895 for Kr. 5.500- dat 19/2-1937 Pantebok AI

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Anders
1898
brannkonstabel Festningsgata 17
Andersen Bergliot
1898
g.m. brannkonstabel Festningsgata 17

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Festningsgata 17.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 David Knutsen

01

1877-09-08

Fredrikshald

-

hp

g

Stuerformand

002 Ellen Knutsen

01

1875-11-15

Drammen

-

hu

g

Husmor

003 Wilhelmine Dagny Knudsen

01

1901-04-21

Fredrikshald

-

d

ug

Kontordame

004 Gunhild Julie Knudsen

01

1902-10-18

Fredikshald

-

d

ug

Modedame

005 Kathrine Knudsen

01

1910-06-06

Fr.hald

-

d

ug

-

001 Samuel Andersen

02

1848-03-06

Bohuslen Sverige

-

hp

g

Snekker s. for egen regning

002 Julie Andersen

02

1850-08-24

Bohuslen Sverige

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at Samuel Andersen er eier av matrikkelen. Det er vaaningshus, vedskur og privet på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Samuel Andersen(mann)

1848-03-06

Bohuslen

hf g Snekkerarbeide

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Julie Andersen(kvinne)

1850-08-24

Bohuslen

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Carl Andersen(mann)

1894-03-09

Fredrikshald

s ug Smedlærling

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Aksel Svendsen(mann)

1883-06-15

Xania

el ug Blikkenslagersvend

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Anna Holt(kvinne)

1881-06-20

Fredrikshald

d g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Carl Anton Olsen(mann)

1862-01-06

Ske Sogn Sverige

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Johanne Matilde Olsen(kvinne)

1856-04-24

Krogstad Sogn Sverige

hm g Hm

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

* 1905

Utdrag fra pantergister:

Skjøde fra Otto Olsen Aurstad til Samuel Andersen for kr. 3600.- dateret 20/11-05

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aurstad Berthe Magda 
1867
g.m. sergent
Aurstad Otto
1863
Sergent
Five Olaf B.
1872
ingeniørfurer
Gabrielsen Aaugusta
1871
g.m. smed
Gabrielsen Carl
1876
smed

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Sergeant Aurstad oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 4.000 kroner og var branntaksert til 4.280 kroner.

 

Utdrag fra pantergister:

Skjøde fra skifteretten i C.J. Mamens dødsbo til sersant Otto Olsen Aurstad for kr. 3150,- dat 4/1 01 Eiendommen er 104 m2, se maalebrev 15/12-00

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det ikke registrert noen beboelse på denne matrikkelen. Hvis ikke dette beror på en feil i folketellingen kan det tyde på at eiendommen var ubebodd på det tidspunktet tellingen foregikk. (kl. 24.00. natt til mandag 3. desember 1900).

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tre perosner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Johan Oskar Mamen.(mann)

1820

Fredrikshald

Familiens overhode e-mand

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Kristine Anna Mamen(kvinne)

1867

Id

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Karen Klaudine Mamen(kvinne)

1854

Id

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Kontrollør Mamen registrert som eier av matrikkelen. Det er kun familien Mamen som bor på eiendommen. Opplysninger om hvilken etasje de bor i er ikke utfylt, men det beror vel kun på at huset, da som nå, kun var på en etasje.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
!! Carl J Mamen 1820 M Frhald Kontrollør (fraværende)
!! Valborg Mamen 1855 K Id
!! Alette Mamen 1862 K Id
!! Krisitne Mamen 1867 K Id
!! Alfred Mamen 1871 M Id

* 1884

Utdrag fra pantergister:

Skjøte fra Skifteretten i Jfr. Nielsens Bo til kontrollør C.J. Mamen for kr. 2400,00 dat 20/5-84

 

* 1883

I følge kirkeboken for Fredrikshald (1878-1889 side 37 nr.77) dør huseieren Jacobine Nilsen av "alderdomssvaghed" den 23. oktober 1883. Hun var født i Danmark i 1795.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Jomfru Nilsen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 3.000 og en branntakst på 3.080 kroner.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi kun to personer på matrikkelen. Den samme jomfru Nilsen, som er registrert som eier av huset i 1878 matrikkelen og hennes tjenestepike..
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Jacobine Niels. Jomfru Lever ved Legat ug 72 k Danmark
Kirsti Olsd. Tjenestepige ug 60 k Ide Prgj.

 

* 1852

Utdrag fra pantergister:

Skjøde fra Uhrmager Lindmann til Jomfru Jacobine Nielsen paa Gaard Matr 212 med Grund og Tomt. Indeholdende at Gaarden har Indagng som er fælles med Gaard Nr. 210- at beggge Gaardes Eiere felles og for lige Anpart have at vedligholde Port og Portrum og at ingen af Gaardenes Eier uden Samtykke af den anden maa opføre Plankeverk elle anden Skilleveg mellom Tomterne. Dateret og Tinglyst 27. April 1852

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som da var gård nr.212.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Niels Svensen Huusbonde 40 I første ægteskab Arbeidsman D M
Mari Andersdtr Hans kone 38 I første ægteskab K
Anne Nielsdtr Deres datter 11 K
Berthe Nielsdtr Deres datter 6 K
Elen Maria Nielsdtr Deres datter 4 K
Elen Johannesdtr Logerer 24 Ugift Haandarbejde K
Hans Hansen Hendes søn 1 M

 


Sist oppdatert 15.02.2023 16:04