Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 19

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 206

Løpenummer i 1901 matrikkel: 104

Matrikkelnummer: 163, 213 & 216

Gårds og bruksnummer: 160/312

 
Foto: SW 26.januar 2003

* 1997

 

* 1995

 

* 1990

 

* 1987

 

* 1970

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 19.

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marie Danielsen til Einar Syvertsen for Kr. 14.500,- med forpliktelse for sælgersken til at straks på opfordring å fraflytte sin nuværende leilighet og til annen leilighet på 1 værelse og kjøkken mot gårdsplassen forsåvidt hun vil bli boende i gården. Dat 3/11 1927

 

* 1925

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister

:

Bevilling for Marie Danielsen til at sitte i uskiftet bo efter sin avdøde mand huseier Johan Petter Danielsen. Dat 30 august 1920

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, Vedskur og Privet". Det er tre boenheter med til sammen femten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg kr 240 pr år          

Johan Petter Danielsen(mann)

1854-03-14

Wermland Sverige

hf g Arbeider v/ Saksen paa Cellulosefabrikken

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Inger Marie Danielsen(kvinne)

1862-05-16

Varteig

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Jenny Margrete Danielsen(kvinne)

1888-09-06

Fredrikshald

d ug Butikdame Manufaktur

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Dagmar Josefine Danielsen(kvinne)

1890-05-15

Fredrikshald

d ug Telefonistinde

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Klara Birgitte Danielsen(kvinne)

1892-12-29

Fredrikshald

d ug Butikdame Bakerforretn.

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Einar Danielsen(mann)

1894-12-20

Fredrikshald

s ug Smedlærling Volontør

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Fritjof Danielsen(mann)

1897-09-22

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Trygve Danielsen(mann)

1902-09-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Forhus 1 .etg kr 144 pr år          

Johan Villiam Karlsen(mann)

1892-03-05

Fredrikshald

hf g tilskjærer ved Skofabrikken

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ester Konstance Karlsen(kvinne)

1893-06-28

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Forhus 1.etg kr 240 pr år          

Anders Magnus Pettersen(mann)

1850-06-04

Torpsogn Sverige

hf g Lagermand Manufaktur

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Johanne Kristine Pettersen(kvinne)

1850-09-14

Berg

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Karen Pettersen(kvinne)

1880-03-15

Berg

d ug Butikdame Bakerforretn.

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ruth Pettersen(kvinne)

1888-07-31

Fredrikshald

d ug Butikdame Bakerforretn.

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Else Pettersen(kvinne)

1909-07-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01


* 1905

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til toldbetjent Johan Danielsen for kr 8700.00, dat. 6/1 1905. I følge maalebrev af 27/5 1904 indeholder eiendommen 697 m2.

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Bekjendtgjørelse om klokker Faste Svendsens konkurs, dat 12/1 04

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Klokker Faste Svendsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kroner og var branntaksert til 13.550 kroner. I anmerkningsfeltet var det ført "Gaard & Have".

 

Faste Svendsen (født 2.september 1842 - død 6.desember 1926) kom til Fredrikshald i 1892. Han gikk inn i jobben som klokker 1.august samme år og ble her i byen til 1904. Han var også formann i Halden Indremisjon fra 1892 til 1903. (Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert to familier i et "almindeligt Vaaningshus" på en etasje.

Seks rom og kjøkken
Faste Svends. hf g Klokker og Huseier 1842 Holtaalen s. Trondhj. Amt n s
Gurine Svends. hm g Husmoder 1842 Levanger Lands. n. Trondhj. amt n s
Anna Sofie Svends. d ug Damesøm 1879 Bolsø, Romsdalen n s
Morten Luther Svends. s ug Musiker 1877 Bolsø, Romsdal (midlertidig bosatt i Leipzig)

Tre rom og kjøkken
Knut Gisles. Kokk hf g Toldassistent 1869 Tranø, Senjen, Nordland n s E: Fødestedet Tranø, Senjen ligger ikke i Nordland
Fanny Marie Elise Kokk hm g Husmoder 1869 Fredriksstad Sm n s
Bernhard Kokk s ug Mindreaarig Søn 17.07.1900 Fredrikshald Sm

 

* 1897

Skjøde fra Augusta Norløff til Klokker Faste Svendsen paa d.E. for kr. 8250,00, dat 17/4 97

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Augusta Norløff til at sidde i uskifte. dat 8/4 96

 

* 1891

 

I folketellinga i 1891 finner vi ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Augusta Marie Norlöff(kvinne)

1849

Krogstad

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Hans Marius Oskar Norlöff(mann)

1877

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Alette Sophie Norlöff(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Ingeborg Augusta Norløff(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Einar Ludvig Norløff(mann)

1883

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Ragnvald Bodsker(mann)

1859

Overhalden

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Inger Marie Bodsker(kvinne)

1858

Sörum

Hustru g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Jcob Gottfried Otto Bodsker(mann)

1888

Fet

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Mathilde Nielsen(kvinne)

1869

Mellerud i Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

* 1890

 

* 1888

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har også ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oskar Norløff(mann)

1849

Fredrikshald

Fuldmægtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Marie Norløff(kvinne)

1849

Krogstad

Frue

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Marius Oskar Norløff(mann)

1877

Frederikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alette Sophie Norløff(kvinne)

1878

Frederikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Augusta Norløff(kvinne)

1880

Frederikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einar Ludvig Norløff(mann)

1883

Frederikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Johanneson(kvinne)

1862

Ed Socken, Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Henrikke Mamen(kvinne)

1832

Frederikshald

Ug

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Colbjørnsen Mamen(kvinne)

1837

Frederikshald

Ug

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C. F. Kloumann til Oscar Norløff for 8000 Kr. dat 8/4 84

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Toldbetjent Kloumann som eier av matrikkelen. Skattetaksten var da på 8.000 kroner og branntaksten 10.680 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi følgende personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henrik O. Selmer(mann)

1819

Ringerige

hf g Overtoldbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Lauise Selmer(kvinne)

1829

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Helene Selmer(kvinne)

1854

Bergen

d ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Mariane Selmer(kvinne)

1860

Bergen

d ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Louis Selmer(mann)

1867

Christiania

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Louise Andersen(kvinne)

1851

Vestre Aker

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Christian F. Klouman(mann)

1802

Fhald

hf g Undertoldbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Jakobine Nilsen(kvinne)

1895!!

Kjøbenhavn

hm ug Rentepenge

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Kirsti Olsdatter(kvinne)

1805

Id

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er det kun gård nr. 216 som er registrert og på denne finner vi følgende to husholdninger.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Christian Fr. Klaumann Husfader Toldbetjent g 63 m Frederikshald
Johanne Henrike Klaumann* f Fogth hans Kone g 63 k Frederikshald
Georg Ravnsborg Pensionist, forhenværende Arsenalsforvalter g 58 m Christiania
Johanne Christiane Ravnsborg f Klaumann hans Kone g 38 k Frederikshald
Carl Rantzow Ravnsborg deres Søn ug 16 m Frederikshald
Jeny Maria Ravnsborg deres Datter ug 12 k Frederikshald
Hilda Frederike Ravnsborg deres Datter ug 9 k Frederikshald
Mathilde Sophie Uttermann Tjenestetyende ug 21 k Flekkefjord
Marie Petters. Tjenestetyende ug 29 k Tanum sogn i Sverige

Ole Peder Peltz Huusfader Casserer g 38 m Frederikshald
Anne Dorothea Peltz f With Hustrue g 28 k Frederikshald
Einar Peltz deres Søn ug 6 m Frederikshald
Marie Magrethe Peltz deres Datter ug 2 k Frederikshald
Hans Christian Peltz deres Søn ug 1 m Frederikshald
Caroline Golette Ols. Tjenestepige ug 20 k Frederikshald
Adolphine Helene Elvestad Tjenestepige ug 17 k Frederikshald

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Toldbetjent Klaumann paa Gaard Matr. 216 dateret 29. Mai og Tinglyst 17 Decbr. 1849

 

 

* 1801

Når vi går til folketellinga i 1801 finner vi også kun gård nr. 216. I det huset som lå på eiendommen den gang finner vi følgende seks personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Thomas Skeen_falck Huusbonde 64 I første ægesskab Told-betient M
Dorothea Sophia Thomasen Hans kone 31 I første ægesskab K
Isabelle Cicilia Falch Deres datter 14 K
Johan Falch Deres søn 12 M
Christian Friderich Falch Deres søn 6 M
Berthe Maria Nielsdtr Tienestepige 29 Ugift K

 

Sist oppdatert 13.11.2021 11:35