Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 3

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 218

Løpenummer i 1901 matrikkel: 117

Matrikkelnummer: 198c

Gårds og bruksnummer: 160/339

 

 
Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 1998

 

 

* 1984

 

* 1957

 

* 1954

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 3/12-1954 fra Bjørn Kr. Nielsen til Thorleif Johnsen f. 4/4-1905 på d.e. for kr. 3.800,-

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Anmerkning: Gunder Engebretsen død 29/12 1935. Hustruen Valborg Engebretsen er eneste arving i h.t. gjensidig testamente av 22/9 1920, anm 8/9 1948

Skjøte, dat 26/10-1948 fra Valborg Engebretsen til Bjørn K. R. Nilsen f. 14/1-1902 på d.e. for kr. 2800,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en myndig person i Festningsgata 3.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Nils Johansen til Gunder Engebretsen for Kr. 5200, dat. 19/8 22 Tinglyst 25 august 1922

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en boenhet. På tomta er det også registrert "vedskur og hønsehus, samt Privet".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Laura Johansen(kvinne)

1869-04-13

Id

hm g Husstel

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Nils Johansen(mann)

1872-02-15

Id

hf g Skotøiarb v/ Fabrik

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Sverre Johansen(mann)

1900-09-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Jenny Johansen(kvinne)

1898-04-13

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Reidar Johansen(mann)

1907-10-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

!! Johansen*(kvinne)

1910-10-24@29

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Borgil Johansen(kvinne)

1901-11-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P.E. Lund til Nils Johannesen dat 25/5-04 for Kr. 1500,00.Ifl. Maalebrev af 20/6 05 indeholder Tomten 166 m2. Tinglyst 31 Oktbr. 1905

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var "Skrædder P.E. Lund" oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 1.600 kroner og var branntaksert til 2.410 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det en leilighet med to rom og kjøkken i huset. Det var også en sidebygning med skredderverksted. Følgende personer var registrert på eiendommen:
Fornavn Etternavn Kjønn Fam.stilling Siv.status Yrke Født Fødested
Petter Edvin Lund hf g Skræddermester 1863 Sverige
Anna Cathrine Lund hm g Hustru 1864 Sverige
Johan Bernhard Lund ug Søn 1886
Thora Lund ug Datter 1889
Einar Rudolf Lund ug Søn 1891
Oscar Wilhelm Lund ug Søn 1894

 

* 1893

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra N. H. Gravdahl til skrædder P.E. Lund dat 16/9 93, for kr 1050,00 Tinglyst 19 september 1893

 

* 1892

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do- (P. Arvesen) til Fejer N. H. Gravdahl for Kr. 759. 38, dat 5/3 91 Tinglyst 5. Juni 1891

 

 

Ved folketellinga i 1891 er kun far og datter Gravdal vi finner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nicolai Gravdahl(mann)

1818

Sandsvær pr Kongsberg

Familiens overhode e-mand

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Berte Marie Gravdahl(kvinne)

1857

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Berthe Marie Gravdahl og Riise Wiinge Gravdahl til Skjærer Peter Arvesen paa sine Anparter af M No 198c for 600 Kr. 15/3 90 Tinglyst 21 Marts 1890

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Berthe Marie Gravdahl) til Skjærer PetterArvesen og Frk. Riise Wiinge Gravdahl paa 2/3 Dele af d.E. for 666,67, dat 16/11 89 Tinglyst 13, Decbr, 1889

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N. H. Gravdahl til Berthe Marie Gravdahl for 1000 Kr, indeholdende at Sælgeren for livstid forbehodler seg Brugen af den halve Stue, Adgang til Kjøkken og familens Udhuse. dat 9/5 88 og tinglyst 11. Mai 1888

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Grandahl oppført som eier av matrikkelen. Følgende tre personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Nikkolai Grandal 1918 M Sansvær Feiermester
1 Berte Marie Grandal 1858 K Fredrikshald Datter
1 Karl Nikkolai Grandal 1880 M Christiania

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Feier Gravdahl som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 800 og en branntakst på 1.160 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 på Digitalarkivet er eier og familien Gravdahl innført som Graadahl, men vi kan nk være sikker på at dette er familien Gravdahl.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Berte M. Olsdatter(kvinne)

1819

Sarpsborg

Kone g

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Nikolai Graadal(mann)

1819

Kongsberg

hf g Feier og Maler

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Berte M. Graadal(kvinne)

1859

Fhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har ikke registrert familien Gravdal på noen matrikkel.

 

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Leverandør Anders Johannesen til Feiermester Nicolai Haldorsen Gravdahl paa den øverste Tilbygning af Matr. 198b (Pindehytten) hvilken er given Matr. 198c Tinglyst 4. Novbr. 1851

 


Sist oppdatert 05.11.2021 17:22