Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 7

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 221

Løpenummer i 1901 matrikkel: 114

Matrikkelnummer: 198d

Gårds og bruksnummer: 160/340

 

 

Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 1997

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har kun to myndige personer i Festningsgata 7.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsoverføring i h.t. tgl §14: Aug. Swahn, død 4/12-41 efterlatende sig følgende eneste og myndige arvinger som nu får grunnbokshjemmelen til d.e., nemlig: Normann M. Swahn, Alma Kr. Swahn Nilsen, Carla Fr. Saabye, Hulda C. S. Ellefsen, Johan A. Swahn, Karl Fr. Swahn og Thora Swahn. Dagbokført 13/4-42

Skjøte, dat 10/4-42 fra ovennevnte arvinger v/ K. Stenrød til Einar Andreassen f. 5/7- 1904 for kr. 6000,- Grbf 14/4-42

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Ester Lovise
1897
husholderske Festningsgata 7
Swahn August
1849
fhv. lagerformann Festningsgata 7

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte til forhv. lagerformann August Swahn for Kr. 100 - indeholder erklæring fra Aug. Swahn om at han helt og uavkortet overtar den på eiendommen hvilende panteoblikasjon til Ernst C. A. Nymann for Kr. 4750.- tgl 28/4-24. uanset kjøpeummen ved auksjonen. Dat. 8/3-26 Tinglyst 19. mars 1926

 

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det kun en boenhet i Festningsgata 7.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ernst Carl A Nyman

01

1869-01-28

Kinna Sverige

-

hp

g

Skotøiarbeider

002 Elin Marie Nyman

01

1881-01-16

Skjeberg

-

hu

g

Husmor

003 Ruth Helene Nyman

01

1899-11-17

Kristiania

-

d

ug

Skotøiarbeider

004 Selma Antonie Nyman

01

1901-09-05

Thorsnæs - Østf

-

d

ug

Skotøiarbeide

005 Hjørdis Elfrida Nyman

01

1903-12-31

Laurvik

-

d

ug

Skotøiarbeide

006 Eskild Fritiof Nyman

01

1905-11-05

Skjeberg

-

s

ug

Skotøiarbeider

007 Fred Hostvik?? Nyman

01

1919-12-07

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at E.Nymann er eier av matrikkelen. Følgende personer befinner seg her på tellingsdatoen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Ernst Carl Nyman(mann)

1869-01-28

Kinna Sogn Sverige

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

Elin Marie Nyman*(kvinne)

1881-01-16

Skeberg Sogn Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

Ruth Helene Nyman*(kvinne)

1899-11-17

Kristiania

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

Selma Antonia Nyman*(kvinne)

1901-09-05

Torsnæs Smaalenene

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

Hjørdis Elfrida Nyman*(kvinne)

1903-12-31

Larvik

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

Eskild Fritiof Nyman*(mann)

1905-11-05

Skeberg Smaalenene

s ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrikshalds Fattigstyre der i sin tid har overtatt Forsørgelsen af nu afdøde Helene Andersen, Enke efterMatros Henrik Andersen a) til Stenhugger Karl Johnsen for 600 Kr. (Ifl. Maalebrev af 2/3 09 indeh. Tomten 120 m2, Dat 22/2-09 Tinglyst 26. Marts 1909

Meddelelse fra Amtmanden i Smålenene om at det ved kgl. resol. av 16. april 1909 er bestemt at svensk statsborger stenhugger Ernst Carl Andreassen Nyman tillates at erhverve til eiendom m. no. 198d. da 30/4-1909 Tinglyst 14. mai 1909

Skjøte fra Karl Johnsen Torpli til Ernst C. A. Nyman for 1200 Kroner, dat 8. mai 1909 Matrnr. 198d her felles indkjørsel med matrnr. 198b1 og b2. Tinglyst Do. (14. mai 1909)

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Helene
1827
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Matros Henrik Andersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.000 kroner og var branntaksert til 3.640 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 bestod huset av kun ett rom og kjøkken. Følgende personer var registrert på eiendommen:
Helene Anders. hm e Ejer af Gaarden og Røgerske 1826 Id Sm
Norman Halvors. ug Plejesøn og Malerlærling 1885

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bodde det kun to personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Helene Andersen(kvinne)

1827

Id

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Otilie Koroline Andersen(kvinne)

1864

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også da "Henrik Andersens Enke" oppført som eier av matrikkelen. Det bor da kun tre personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
!! Helene Anders. 1829 K Fredrikshald E
!! Klaus Fredrik Anders. 1868 M Fredrikshald Arbeider Foreningsbryggen
!! Andreas P. Anders. 1866 M Fredrikshald Søman

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har også Matros Hendrik Andersens Enke registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på kroner 800 og branntaksten var på 880 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert Hendrik Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henrik Andersen(mann)

1810

Fhald

hf g Ved ??agning af Kjød osv.

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Anne Johnsdatter(kvinne)

1830

Id

Kone g Ved ??agning af Kjød osv.

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1860

Fhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Johan H. Andersen(mann)

1861

Fhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Caroline Andersen(kvinne)

1862

Fhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Norman Andersen(mann)

1865

Fhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Andreas Andersen(mann)

1866

Fhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Claus F. Andersen(mann)

1868

Fhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har ikke registrert noen gård nr. 198d, men vi finner hele familien registrert på 198c. Dette må vi kunne gå ut i fra er feil. De er derfor ført inn her.

Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Henderik Anders. Huusfader Matros g 56 m Frederikshald
Anne Heline Johnsd. hans Kone g 37 k Id
Laurits Marinius Henderiks. Søn ug 25 m Frederikshald
Carl Johan Henderiks. Søn ug 23 m Frederikshald
Christian Marinius Henderiks. Søn ug 19 m Frederikshald
Johan Petter Henderiks. Søn ug 15 m Frederikshald
Petronelle Marie Henderiks. Datter ug 6 k Frederikshald
Johan Henderik Henderiks. Søn ug 4 m Frederikshald
Caroline Otilie Henderiks. Datter ug 3 k Frederikshald
Frithjof Normand Henderiks. Søn ug 1 m Frederikshald

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Johannesen til Matros Henrik Andersen paa en Del af Matr 198b, hvilken er given Matr 198d, dateret 18. og Tinglyst 23. Sept. 1851

Sist oppdatert 13.02.2023 14:44