Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Fisketorget 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 392

Løpenummer i 1901 matrikkel: 452

Matrikkelnummer: 517

Gårds og bruksnummer: 62/320

 
 
  Foto: SW 11.juli 2005

 

* 2009

 

* 1997

6.desember 1997 har Halden Arbeiderblad en helside om OK-trykk som innvier nye lokaler i Fisketorget 2.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (siste siden

 

 

* 1993

 

* 1986

 

* 1971

 

* 1964

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har disse myndige personene i Fisketorget 2:

 

* 1931

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Invald Larsen til Kristian Marinius Karlsen for Kr. 35.000,- hvorav innbo og løsøre av forskjellige slag til Kr. 5000,-

 

 

* 1927

 

* 1926

 

 

 

 

* 1925

 

* 1924

 

* 1921

 

* 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøteendringspaategning fra fiskehandler Oscar Andersen til hotelvært Ingvald Larsen for kr. 26000,- med undtagelse av den del av eiend. som ligger på nordsiden av det portrum som tilhører eiend. og som fører mellom fisketorvet og m.no. 514 dat. henh. 11/6 og 9/7 17 Tinglyst 26 febr. 1918

Kjøpekontrakt med skjøteendringspaategning fra fiskehandler Oscar Andersen til fabrikeier Birger N. Bjørnstad for kr. 18000,- paa den del av denne eiend. som ligger paa nordsiden av det portrum som tilhører eiend. og som fører mellem fisketorvet og m.no. 514. dat henholdsvis 11/6 og 9/7 17 Skjøtet er paaført begjæring om at denne parcel maa bli at sammenføie med m.mo 514. Iflg kartforretningen ligger parcellen umiddelbart op til m.no. 514. Kartforretn. dat 18/1 18 indehodler tillatelse til delingen. Parcellen stor 306 m2. M.no. 517 = 279 m2. Tinglyst 26 febr. 1918

 

* 1917

 

* 1915

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus og en sidebygning som basarbygning. Det er gjort en anmerkning om hotel. Ni personer er hjemmehørende på matrikkelen, men det befinner seg sytten personer her på tellingstidspunktet.


H.nr

Født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Marie Hansen

1859-12-26

Sverige

b

hm

e

Driver hotelforretning

002 Adolf Andersen

1879-02-07

Sverige

b

tj

ug

Hotelgut

003 Agnes Andersen

1883-10-28

Sverige

b

tj

ug

Hoteljomfru

004 Hedvig Kristiansen

1896-09-14

Fr.stad

b

fl

ug

Intet fors, nr. 1

005 Jenny Kristiansen

1890-06-22

Aremark Smål.

b

tj

ug

Tjenestepike

006 Even Røstad

1884-02-14

Snertingdalen

b

fl

ug

Politikonstabel

007 Nils Røstad

1886-08-31

Snertingdalen

b

fl

ug

Politikonstabel

008 Lennart Johansen

1884-11-12

Sverige

b

fl

ug

Maskinist paa kinematograf

009 Johan Ludvig Johansen

1840-01-13

Fredrikshald

b

tj

e

Fiskebærer

010 Olav Olsen Engen

1887-12-13

Solør

mt

el

ug

Kontorist paa skofabrik

011 Oskar Olsen

1870-03-03

Kristiania %Ødemark%

mt

el

g

Gaardbruker

012 Edvart Martinusen

1863-12-26

Ødemark %Glemminge%

mt

el

g

Gaardbruker

013 Hans Jakob Hansen

1881-11-27

Glemminge

mt

el

g

Mek. arbeider

014 Johan Alfred Olausen

1872-10-02

Rygge

mt

el

e

Mek. arbeider

015 Kristen Kristensen

1890-01-24

Fr.stad

mt

el

ug

Mek. arbeider

016 Ole P. Johansen

1862-07-07

Rakkestad

mt

el

e

Plankesorterer

017 Carl Johanson

1886-10-28

Askim (Sverige)

mt

el

ug

Buskapshanler

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskhald Violgaden Grosserer Jens Olsen   5.350 Den øvrige Eiendom, se L-No. 377, hvorunder ogsaa denne er Skattetaxeret

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N.A.Stang til slagter M.Andersen paa mno. 321, 514, 515, 516, 517 for kr. 110.000,00 og fra denne igjen til grosserer Jens Olsen paa mno. 517 forkr. 16.000,00 dat 21/12 99 Tinglyst 22 desember 1899.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har N.A.Stang som eier av matrikkelen.

       
  Født Fødested Sivilstand Yrke

001 Hans Christopher Wilhelm Huitfeldt Wessel

1809

Solum, Thelemarken

-

Borgermester

002 Ingeborg Andersen

1840

Holden, Thelemarken

-

Husjomfru

003 Karen Marie Hansen

1859

Varteig, Smaalenene

-

Stuepige

004 Petronelle Lorange

1842

Frederikshald

-

Ingen Næringsvei

005 Andreas Eriksen

1833

Berg, Smaalenene

-

Kusk

006 Helene Eriksen

1824

Hogdal Sogn Sverige

Hustru

-

007 Anton Edvard Eriksen

1858

Frederikshald

-

Contorist

008 Caroline Eriksen

1863

Frederikshald

Datter

-

009 Christian Eriksen

1867

Frederikshald

-

Contorist

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra T.M.Wiel til Grosserer Nils Anker Stang paa denne Eiendom samt M.n. 321, 514 515 og 516 for Kr. 70000,00 dat 10/5 83 Thinglæst 15 Mai 1883

 

* 1881

Som det framgår av denne salgsanonsen i 1881 er matrikkelen da en sjøbod med tomt. Dette forklarer hvorfor matrikkelen ikke er å finne i tidligere folketellinger.

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbrev fra de myndige Arvinger i Fru Petronelle Wiels Bo til Consul T.M.Wiel, dat 29 Novembr og Thinglæst 7 decembr 1880

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Enkefru P. Wiel 8.000 5.120  

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Mads Wiels Enke paa Søbod Matr. 517, dateret 4. Juli og Thinglæst 5. August 1859

Sist oppdatert 16.01.2022 16:19