Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Gamle Sørhaugen 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 174

Løpenummer i 1901 matrikkel: 8

Matrikkelnummer: 303a2

Gårds og bruksnummer: 160/459

 

 

 

Gamle Sørhaugen 13 er det hvite huset i bakre rekke.

Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 2003

* 1994

 

* 1986

 

* 1981

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1963

 

* 1958

 

* 1954

 

* 1951

 

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 8/6 -1951 fra avdøde Karoline Karlsens arvinger: 1) Alfred Karlsen 2) Anker Karlsen 3) Henry Karlsen, 4) Emil Karlsen og 5) Mary Johansen forsåvidt angår d.e. til verdi kr. 14.600,-

Skjøte, dat. 8/6-1951 fra do arvinger til Jens Kristina Holmberg f. 29/2-1908 på d.e. for kr. 25.00,-

 

 

* 1950

 

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 16/4-1947 fra Ingeborg Johne og Astrid Aarhus til Karoline Karlsen f. 30/11-1886 på d.e. for kr. 24.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Gamle Sørhaugen 13.

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 5/8-43 fra Aksel Fronth til Ingeborg Johne f. 3/6-94 og Astrid Aarhus f. 11/3-98 for kr 12.000,-

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et uthus og et våningshus på to etasjer på eiendommen. Huset innehar tre leiligheter,

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Jensen*(kvinne)

1910-11-12

Fr.hald

d ug Barn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Aksel Andersen Fronth(mann)

1863-05-09

Fr.hald

hf g Dampskibsfører

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Marie Katrine Andersen(kvinne)

1862-01-06

Hvaler

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Johan Fredrik Andersen Fronth(mann)

1891-11-14

Fr.hald

s ug Handelsbetjent v/ Skibshandel

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Ingeborg Andersen Fronth(kvinne)

1894-06-03

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Astrid Andersen(kvinne)

1898-03-12

Fr.hald

d ug barn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Andreas Andersen(mann)

1900-09-21

Fr.hald

s ug barn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Ellen Andersen(kvinne)

1903-06-09

Fr.hald

d ug barn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Theodor Johanesen(mann)

1863-08-10

Sverie

hf g Stenhuger

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Marie Johanesen(kvinne)

1871-07-09

Sverie

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

William Johanesen(mann)

1909-11-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Kristen Jensen(mann)

1867-02-24

Hvaler

hf g Styrmand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Klara Jensen(kvinne)

1872-07-24

Hvaler

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Kirsten Jensen(kvinne)

1895-07-12

Hvaler

d ug Barn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

John Jensen(mann)

1896-11-23

Hvaler

s ug Barn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

 

 

* 1901

I 1901 var Tømmermand Axel Andersen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8000 kr. og en branntakst på 8750 kr. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Hus".

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus" i to etasjer og "almindelig Udhus". Huset inneholdt fire leiligheter og det bor til sammen 25 personer i huset.
To rom og kjøkken i første etasje:
Anders Petters. hf g Graastensmurer 1847 Ed Sogn Dahlsland Baptist
Petrine Petters. hm g 1861 Baptist
Jenny Petters. d ug 1887 Baptist
Thora Petters. d ug 1891 Baptist
Daniel Petters. s ug 1893 Baptist
Anna Petters. d ug 1895 Baptist
Jakob Petters. s ug 1897 Baptist
Wiliam Petters. s ug 29.07.1899 Baptist

 
To rom og kjøkken i første etasje:  
Karl Johans. hf g Skibstømmermand 04.11.1867 Id Sm
Marie Johans. hm g 26.11.1867
Sofie Johans. d ug 31.07.1899
Berte Krokfos Enke Intet Erhverv er hos sin Svigersøn 1836 Eidskogen Hed
Oskar Jens. ug Dagarbeider 1884 Tistedalen Sm

To rom og kjøkken i andre etasje:
Axel Anders. hf g Tømmermand. Skibstømmermand 1863 Bouslen
Kathrine Anders. hm g 1862 Hvalørne
Fredrik Anders. s ug 1891 Fredrikshald
Ingeborg Anders. d ug 1894 Fr.hald
Astrid Anders. d ug 1898 Fr.hald
Andreas Anders. s ug 21.09.1900 Fr.hald

To rom og kjøkken i andre etasje:
Anders Anders. hf g Stuert 1843 Id Sm
Mathilde Anders. hm g 1840 Lier song Bu
Anna Anders. d Sypige 1877
Paul Anders. s g Stuert 1875
Amalie Anders. hm g 1878
Oskar Anders. s 23.09.1900

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Toldopsynsmand B. Fog til Tømmermand Aksel Andersen paa en Parsel af Matr. 303 a, hvilken Parsel er givet Matr 303a2, for kr 800, dat 3/6 98 (grenserne ?? i Skjødet) Tinglyst 10. Juni 1898

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er løpenummer 173, 174, og 175 registrert som matrikkel 303. Eier av denne eiendommen som da var registrert som en "Løkke" var Konsul A. M. Wiel, og skattetaksten for "Løkka" var 4000 kroner. Gamle Sørhaugen 13 er en del av denne løkka.


Sist oppdatert 09.11.2021 19:02