Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 14

 

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 153 & 154

Løpenummer i 1901 matrikkel: 20

Matrikkelnummer: 301

Gårds og bruksnummer: 160/450

Bildet viser roklubben sine lokaler og er tatt i februar 2003. Arkitekt for bygget var Gunnar Montelius.

 

 

 

 
Det gamle bildet viser den samme eiendommen sett fra sjøsiden i begynnelsen av 1900 tallet. Båtskuret mellom "Arken" og Ankerbua er matrikkel 301.

 

Dette er nok det eneste huset på Sørhalden som bryter den gamle fine stilen som særpreger Sørhalden. Huset inneholder roklubben sine trenings og klubblokaler.

 

* 1954

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 15/1 1954 fra a/s Haldens Skotøyfabrik til Haldens Roklub på d.e. for kr. 7500,- inneh. best. om omgjøring av handelen dersom nytt båt og klubbhus ikke er oppført innen 10 år. Forkjøpsrett for hovedaskjonerene i a/s Halden Skotøyfabrikk og a/s Halden Skotøyfabrikk, best. om plikt til å vike prior. for mulige lån m. m. Dbf: 20/2 1954 Grbf: 22/2 1954.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Disponent Ole Dahl og Gross. Jens Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5000 kr. . Som anmerkning var det tilført at dette var "Baadskur & Tomt".

 

De eneste opplysningene folketellinga i 1885 kan gi om denne matrikkelen er at Lorange er eier og at det kun er en sjøbod uten beboelse på eiendommen.

 

Ved matrikkelregistreringen i 1878 var matrikkelen delt. Matrikkel 301a var da oppført med Johan Stang og Chr. Andersens Enke som eiere. Skattetaksten var på 7.000 kroner og var branntaksert til 6.800 kroner. Som merknad var det ført "Bruniusboden". Matrikkel 301b var registrert som tomt og Kjøbmand Johan Stang var registrert som eier. Tomten hadde en skattetakst på 1.000 kroner.

 

Ingen av folketellingene har registrert noen beboelse på denne matrikkelen.

 

Sist oppdatert 25.02.2023 17:34