Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Gamle Sørhaugen 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 175

Løpenummer i 1901 matrikkel: 9

Matrikkelnummer: 303a3

Gårds og bruksnummer: 160/460

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 1976

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Carl Andreassen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8.000 kr. og en branntakst på 9.340 kr. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Hus".

 

Ved folketellinga i 1900 er det ikke registrert noen personer på matrikkel 303a3.

.

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er løpenummer 173, 174, og 175 registrert som matrikkel 303. Eier av denne eiendommen som da var registrert som en "Løkke" var Konsul A. M. Wiel, og skattetaksten for "Løkka" var 4000 kroner. GamleSørhaugen 15 er en del av denne løkka.


Sist oppdatert 22.10.2021 0:03