Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Gamle Sørhaugen 27

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 156

Løpenummer i 1901 matrikkel: 17

Matrikkelnummer: 304

Gårds og bruksnummer: 160/463

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

 

 

* 2020

 

* 1996

 

* 1995

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1979

Søndag 30.september 1979 brenner Ankerbua. Strålevarmen antenner flere andre hus. Et av de er Gamle Sørhaugen 27 om blir totalskadet.

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1954

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegæring dat 5/9 1852 fra arvingene efter avd. Jenny Alette Jensen og før avd. mann Ole Jensen. 1. Bjarne Jensen 2. Nattalie Johansen 3.Carla Beckmann 4.Anders Jensen 5.Hildegard Andersen 6. Thora ?? 7. Aud Nordby 8. Karin Buckholm til d.e. Eiendommens verdi er kr 7500,- Gbf. 11/9 1952

Skjøte, dat 8/9 1952, fra Jenny Alette Jensens arvinger v/ Anders Jensen til Hildegard Andersen på d.e. for kr 7000,- Gbf 20/9 1952

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1934

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Anders
1901
kontorsjef Gamle Sørhaugen 27
Jensen Jenny Alette
1862
g.m. lods Gamle Sørhaugen 27
Jensen Ole Joacim
1856
lods Gamle Sørhaugen 27

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Gamle Sørhaugen 27.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Joakim Jensen

01

1856-12-27

Helleskilen, Hvaler

-

hp

g

Lods%ning%

002 Jenny Alette Jensen

01

1862-12-01

Fredrikshald

-

hu

g

husmor

003 Astrid Judit Jensen

01

1897-08-08

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide

004 Anders Jensen

01

1901-04-23

Fredrikshald

-

s

ug

Bankassistent

005 Hildegard Benedikte Jensen

01

1904-10-04

Fredrikshald

-

d

ug

Paa middelskole

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en leilighet i 1.etasje og en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bjarne Herman Jensen(mann)

1887-01-10

Fredrikshald

s ug Sjømand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Tora Synøve Jensen(kvinne)

1893-12-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Magnus Olsen(mann)

1848-08-04

Sverige

hf g Propsearbeider

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Malette Olsen(kvinne)

1848-10-15

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Ole Joakim Jensen(mann)

1856-12-27

Hvaler

hf g Lods

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Jenny Alette Jensen(kvinne)

1862-12-01

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Astrid Judit Jensen(kvinne)

1897-04-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Karla Fredrikke Jensen(kvinne)

1899-04-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Petra Natalie Jensen(kvinne)

1895-10-11

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Anders Jensen(mann)

1901-04-23

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Hildegard Bennedikte Jensen(kvinne)

1904-10-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jensen Jenny Alette
1848
g.m. lods
Jensen Ole Joakim
1856
lods
Magnussen Arthur
1876
fyrbøder

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Lods Ole Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.200 kr. Og en branntakst på 4.040 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er eiendommen registrert med et "vaaningshus og et udhus". Huset hadde en etasje og det bodde to familier på eiendommen:
Fire rom og kjøkken i 1.etg pluss et kvistrom. 
Ole Joachim Jens. hf g Lods 1856 Hvaløer Sogn Sm n s
Jenny Allette Jens. hm g Husmor 1862
Jens Johan Jens. Cardiff s ug Sømand 1883
Bjarne Hermand Fritjof Jens. ug Barn 1887
Thora Synøve Jens. ug Barn 1893
Petra Nathalie Jens. ug Barn 1895
Astri Judith Jens. ug Barn 1897 t
Karla Jens. k b d ug Barn 20.04.189

Et kvistrom og kjøkken
Janne Magnus Ols. hf g Arbeider i Propsen hos Olsens 1848 Friskog
Malette Ols. hm g Husmor 1848 Id Sogn Sm
Anna Elida Ols. ug Barn 1880 Id Sogn Sm
Olga Lovise Ols. ug Barn 1883 Id Sogn Sm
Jenny Marie Ols. ug Barn 1889

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Sundling(mann)

1835

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Alf. Ferdnad Sundling(mann)

1887

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ole. Jooakim Jensen(mann)

1856

Hvaløerne

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Bjorne Herman Fritjof Jensen(mann)

1888

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Emana Karoline Sundling(kvinne)

1864

Sveriges

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ellin Josepine Sundling(kvinne)

1879

Frhald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Jens Johan Jensen(mann)

1884

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Jenny Alete Jensen(kvinne)

1862

Frhald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Frits Emanuel Sundling(mann)

1875

Sverige

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Victor Sten Sundling(mann)

1885

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (L. Rosenberg) til Lods Ole Jensen for 4000 Kr dat 24/3 90 og 6 mai 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppgitt L. Rosenberg som eier av matrikkelen. Det bor da to familier med følgende personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Laritz Rosenberg 1845 M Id Toldrorskarl
1 Marie Rosenberg 1846 K Berg
1 Carla Rosenberg 1871 K Berg
1 Magna Rosenberg 1873 K Berg
1 Petra Rosenberg 1875 K Berg
1 Hans Rosenberg 1877 M Berg
2 Ludvig Anders. 1853 M Mos prestegjeld Arbeider hos Bager Olsen
2 Hanna Anders. 1859 K Fr.hald
2 Olga Anders. 1881 K Fr.hald

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Skibstømmermand E.C. Berg til Toldrorskarl Lauritz Rosenberg, Dateret 29. Marts 1879 og 6. Mai 1879

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skibstømmermand Chr. Berg oppført som eier. Både skatte og branntakst var da på 2.400 kroner.

 

*1875

Folektellinga i 1875 oppgir Christian Berg som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Martin Olsen(mann)

1868@1878

Frhald

Pleiebarn ug Forsørges af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Kristian Berg(mann)

1824

Frhald

hf g Skibstømm. Tilsøs

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Alma Berg(kvinne)

1856

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Oskar Olsen(mann)

1846

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karen Berg(kvinne)

1820

Id

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Marie Johnsen(kvinne)

1859

Frhald

Pleiebarn ug Forsørges af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karoline Jonasen Olsen(kvinne)

1854

Haabøl Sokn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibstømmermand N.S.Haarbye til Skiblstømmermand E.C. Berg paa denne Gaard, dateret 2 og 3 april 1868

 

* 1865


Ved folketellinga i 1865 finner vi følgende to familier i gård nr.304:

Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Niels Haarbye Skibstømmermand g 59 m Frederikshald
Andrea Arnes. hans Kone g 52 k Porsgrund
Carl Johan Andreas. Pleiesøn ug 17 m Id Prgj.

Carl Johan Solberg Styrmand g 37 m Frederikshald
Betzy Amalie Magdalene Solberg* hans Kone g 30 k Frederikshald
Karen Sophie Solberg* deres Datter ug 2 k Frederikshald
Amalie Hansd. Tjenestepige ug 17 k Frederikshald

 

* 1852

*Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Niels Haarbye paa Gaard Mtr. 304, dateret 20 og thinglæst 25 Marts 1852

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi i "Gamle Søer Haugen No. 304" følgende personer:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Gunild Olsdtr Huus ejer 63 Enke 1te gang Haand arbejde K
Anne Elisabeth Olsdtr Hendes datter 36 Enke 1te gang Haand arbejde K
Niels Mathisen Dennes sønn 9 M
Ole Mathisen Dennes sønn 6 M
Bent Olsen Logerende 58 Enkemand 2dn gang Matros M


Sist oppdatert 27.02.2023 18:49