Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 17

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 990

Løpenummer i 1901 matrikkel: 593

Matrikkelnummer: 799c1

Gårds og bruksnummer: 66/357

Foto: 16.februar 2003
 
  Foto SW 2.mars 2021

 

 

 

* 2012

 

* 1981

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Garvergata 17

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

Folketellinga i 1910 har registrert "et alm Vaaningshus og et 2 Etages Udhus". Det er tre leiligheter på eiendommen med til sammen syv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Otto Wilhelm Sahlberg(mann)

1862-05-06

Fredrikshald

hf g Kolonialhandler

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

Emilie Sahlberg(kvinne)

1874-12-05

Lillesand

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

Haakon Sahlberg(mann)

1895-08-29

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

Knut August Sahlberg(mann)

1898-02-01

Fredrikshald

s

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

Hedvig Hassel(kvinne)

1889-12-22

Sverige

tj ug tj

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

Wilhelmine Sahlberg(kvinne)

1828-02-18

Fredrikshald

hm e lever af sine Midler

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

Katrine Lindvall(kvinne)

1829-05-10

Sverige

hm e havekone

Fredrikshald: Garvergaten & Kirkegaardsgaten

1910-12-01

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Handelsmand Otto W. Sahlberg 16.000 16.700 Hus og Have

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert "et almindeligt Vaaningshus, Forretningslokale og udhus".Otto Wilhelm Sahlberg er oppført som bruker av eindommen. Det er da bare to boenheter med seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Otto Wilhelm Sahlberg(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kolonial Kjøbmand

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Anna Marie Sahlberg(kvinne)

1872

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Haakon Sahlberg(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Knut August Sahlberg(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Dora Karls.(kvinne)

1883

Id Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Wilhelmine Sahlberg(kvinne)

1827

Fredrikshald kjøpstad

hm e Rentenist lever af sine Midler

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Handelsmand A. Sahlberg 4.000   Løkke E: I 1878 er dette en tørre løkke som ikke er bebygd. Den har da matrikkelnummer 799e og består av flere løpenummer.

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021