Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 776

Løpenummer i 1901 matrikkel: 551

Matrikkelnummer: 591a

Gårds og bruksnummer: 66/186

 

Første has på venstre side er en del av Garvergata 2.
 

 

* 2000

 

* 1963

 

* 1961

 

* 1956

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Garvergata 2.

 

* 1943

 

* 1938

 

* 1933

 

* 1922

 

* 1921

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Adolf Berntsen til stuerarbeider Jørgen Nilsen for Kr. 7300,- Dat 28 juli 1921 tinglyst 5 august 1921

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Anders Olsen til Adolf Berntsen for kr. 6636,00 dat. 4/1 1916 tinglyst 7 jan 1916.

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde fra Auktionsforvalteren i Frhald til handelsborger Anders Olsen for 6500 kroner, dat 28 april 1910 (Auktionen afholdt 26/6 09) Tomten indeh. iflg. maalebrev av 11/1 1910 475 m2) tinglyst 17 mai 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghus på en etasje - hvor vi finner fire leiligheter og en butikk. Som sidebygning er oppgitt "Vedskjul og det lille hus neden for porten".

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus et rom kr 240              

001 Anders Olsen

01

1860-06-11

Sverige

b

-

ug

Kjøbmand

Forhus tre rom og kjøkken kr 180              

001 Johannes Eliassen

01

1868-10-19

Sverige

b

hf

g

Maskinist

002 Johanne Eliassen

01

1880-05-10

Borosgaard

b

hm

g

husmor

003 Einar Ragnvald Johannessen

01

1902-03-01

Hellesmark

b

s

ug

søn

004 Walborg Sof. Johannessen

01

1904-08-19

Fredrikshald

b

d

ug

datter

005 John Arvid Johannessen

01

1907-01-09

Isteheda

b

s

ug

søn

006 John Henderi Johannessen

01

1910-04-12

Fredrikshald

b

s

ug

søn

Forhus tre kvistværelser og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Karine Hansen

01

1853-03-29

Skjeberg

b

hm

e

Husmor

002 Nils Edv. Andersen

01

1893-03-15

Berg

b

s

ug

Møllekjører

003 Therese Andersen

01

1895-02-15

Berg

b

d

ug

Gardinfabrikarbeiderske

Sidebygning to rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Olaves Pettersen

01

1859-12-03

Ømark

b

hf

g

Øl Kjører v/ Schous Bryggeri

002 Anne Johanne Pettersen

01

1857-07-01

Aremark

b

hm

g

Husmor

003 Joh. Olof Pettersen

01

1884-07-30

Hvaler

b

s

ug

Malerarbeider

004 Niels Peter Pettersen

01

1885-12-01

Id

b

s

ug

Bankassistent Privatbank

005 Adolf Ditleff Pettersen

01

1887-01-24

Id

b

s

ug

Kusk hos Vognmand

006 Holger Chr. Pettersen

01

1892-07-27

Fredrikshald

b

s

ug

Snedkerlærling

007 Hadon Christoffer Pettersen

01

1895-03-24

Fredrikshald

b

s

ug

Kjøredreng

 

 

* 1903

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 102 nr.68) har innført enke og rentenist Karen Oline Hansen i Valmanbakken død den 11. september og begravd 18. september 1903. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til Debil. Senil. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrisktad i 1815.

 

Utdrag fra panteregister:

Attest fra skifteforvalteren i Fredrikshald for at Karen Oline Hansens død er anmeldt for skifteretten og at hendes eneste og myndige arving er Christian August Hansen, dat 28/9 03 tinglyst 29. september 1903

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Enkefru Karen Hansen 6.000 9.010  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi reigstrert et våninghus på en etasje, sidebygninger og uthus på eiendommen. Det er ført opp at det skal være fire boenheter på matrikkelen, men kun registrert beboelse i tre av disse. Vi kan også se at "Pensioneret enke Karen Hansen" har åtte høner.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Karen Hans.

01

1815

Fredrikstad Sm

b

Moder til n 2

e

Pensioneret Fhv Taxtkone ved pantelaaneudretning

002 Christian August Hans.

01

1839

Christiania

b

hf

g

Fhv Sømand Styrmand, nu ledighedsvis Dagarbeider

003 Martha Lydia Hans.

01

1868

Norderhov Ringerike Bu

b

hm

g

Husgjerning

004 Klara Lovise Hans.

01

1894

Christiania

b

d

ug

Intet

005 Carl Emil Hans.

01

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Intet

006 Lydia Constance Hans.*

01

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Intet

007 Ruth Elvine Hans.*

01

1900-01-27

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Intet

Forhus et kvistværelse              

001 Marie Johns.

02

1822

Drøbak Ak

b

el

e

off. underst.

Sidebygning 1.etg to rom og kjøkken              

001 Olaves Petters.

03

1859

Ømark Sm

b

hf

g

Bruskjører f. mineralvandfabr

002 Anne Johanne Petters.

03

1857

Aremark Sm

b

hm

g

Husgjerning

003 Johan Olaf Petters.

03

1884

Hvaler Sm

b

s

ug

Dag-Arbeider f. private

004 Nils Petter Petters.

03

1885

Id Sm

b

s

ug

Kontorbud for fogden

005 Adolf Ditlev Petters.

03

1887

Id Sm

b

s

ug

Skolegut

006 Holger Kristian Petters.

03

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolegut

007 Hadon Kristoffer Petters.

03

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

 

 

* 1897

Et lidet kvistværelse tilleie for en enslig kvinde ved Hansen, Valmanbakken no. 591a.

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Axel Mansckau) til Enkefru Karen Hansen paa d.e. for 7000 Kr. dat. 17/3 96 thinglæst 7 April 1896.

 

* 1893

 

Grundet Alderdoms Svaghed og deraf følgende Ophør med Forretningen agter jeg at sælge min Gaard, M.No. 591 a, beliggende i Valmanbakken. Gaarden har god Beliggenhed for Handel og sælges for rimelig Pris om Handel snart kan ske.

Bundtmager Christensen

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra bundtmager Christian Christensen til maskinist Axel Christian Manskov for kr. 6000, dat 28/7 93 thinglæst 1 august 1893.

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi seksten personer på eiendommen.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Christian Christensen

1817

Hölands Prestegjeld

Familiens overhode

g

 

002 Regine Christensen

1817

Fredrikstad

Hustru

g

 

003 Karl Ludvig Manskan

1857

Fredrikshald

Søn

ug

 

004 Amalie Helene Christiansen

1862

Christiania

Datterdatter

ug

 

005 Karl L. Kristiansen

1849

i Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

006 Betzy F. Krestiansen

1853

Fredrikshald

Hustru

g

 

007 Karl August Kristiansen

1878

Fredrikshald

Søn

-

 

008 Erik Jakob Kristiansen

1882

Fredrekshald

Søn

-

 

009 Dagmar Helene Kristiansen

1880

Fredrikshald

Datter

-

 

010 Signe Marie Kristiansen

1889 aug.

Fredrikshald

-

-

 

011 Hans Fredrik Olsen

1846

Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

012 Janette Julette Olsen

1855

Fredrikshald

Hustru

g

 

013 Laura Olsen

1880

Fredrikshald

Datter

-

 

014 Kristine Nilsen

1821

Naverstad Pasterad Sverige

Familiens overhode

e

 

015 Pauline Josefine Nilsen

1867

Fredrikshald

Datter

ug

 

016 Marie Jonsen

1822

Dröbak

Selv Hovedperson, enslig Logerende

e

 

 

 

* 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir "buntmager Kristiansen" som eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Kristensen

1817

Holand

f

-

-

Buntmager Fredhald

002 Regine Kristensen

1817

Frstad

-

Hustru

-

-

003 Ida Kristiansen

1843

Frhald

-

-

Enke

Maskinarbeide

004 Aksel Kristiansen

1863

Frhald

mt

Enkens barn

-

Mekaniker

005 Amalie Kristiansen

1861

Frhald

-

Enkens barn

-

-

006 Alma Kristiansen

1865

Frhald

mt

-

-

Butikjomfru Kristiania

007 Jens Andersen

1857

Frhald

-

-

-

Fisker

008 Karoline Karlsen

1863

Hvalør

-

Hustru

-

-

009 Petra Karlsen

1885

Hvalør

-

Barn til no.8

-

-

010 Hans Iversen

1845

Frhald

-

-

-

Stuer

011 Lovise Iversen

1845

Onsø

-

Hustru

-

-

012 Johan Andersen

1851

Ide Prestegjeld

-

-

-

Forskjeligt Arbeider for Byen

013 Henriette Andersen

1835

Berg Prestegjeld

-

Hustru

-

-

014 Halvor Andersen

1875

Berg Prestegjeld

-

Barn

-

-

015 Anders Andersen

1877

Frhald

-

Barn

-

-

016 Hans Andersen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

017 Jens Andersen

1885

Frhald

-

Barn

-

-

018 Hans Jensen

1855

Frhald

-

-

-

Stensætter hersteds

019 Marie Jensen

1859

Sponvigen

-

Hustru

-

-

020 Gustav Adolf Jensen

1881

Tønsberg

-

Barn

-

-

021 Hjalmar Jensen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Bundtmager Chr. Christiansen 6.000 9.160  

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 finner vi bundtmaker Christensen som eier av en matrikkel hvor det da bor sytten personer.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Christensen

01

1817

Hølands Pr.

b

hf

g

Bundtmager

002 Elen Regine Christensen*

01

1817

Fr.stad

b

hm

g

Dens Hustru

003 Ida Marie Christensen*

01

1843

Fr.hald

b

Enke

-

Syjomfru

004 Helga Amalie Helene Christensen*

01

1862

Fr.hald

b

Barn

ug

-

005 Axel Konstantin Christensen*

01

1863

Fr.hald

b

Barn

ug

-

006 Idda Alma Christensen*

01

1864

Kristiania

b

Barn

ug

-

007 Karen Martine Olsen

01

1857

Eidsvold

b

-

ug

Tjenestetyende

008 Lovise Langerø

01

1826

Rakkestad

b

-

ug

Sypige

009 Jensine Thoresen

01

1823

Fr.hald

b

-

ug

Sypige

010 Ole Christian Nilsen

02

1848

Fr.hald

b

hf

g

Sømand Matros

011 Laura Otilie Nilsen

02

1850

Christiania

b

hm

g

Dens Hustru

012 Teodor Simensen

03

1840

Fr.hald

f

hf

g

Sømand

013 Andrine Simensen

03

1845

Berg sogn Landet??

b

hm

g

Dens Hustru

014 Julius Simensen

03

1868

Fr.hal

b

Barn

ug

-

015 Ole Simensen

03

1871

Fr.hal

b

Barn

ug

-

016 Jens Olsen

04

1812

Berg Sogn

b

Logerende

e

Hustømmermand

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi C.Christensen sin underskrift på skjemaet.

           
  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Christensen

01

49

Hølands Prgj.

Husfader

g

Bundtmager

002 Elen Regine

01

49

Frederiksstad

Kone

g

-

003 Carl Ludvik Christiansen*

01

9

Frederikshald

Søn i Huset

ug

-

004 Amalie Andersen

01

32

Frederikshald

-

ug

Tjeneste Pige

005 Anders Andersen

02

38

Markers Prgj.

-

g

Tømmer Arbeider

006 Clara Andersen

02

38

Bergs Prgj.

Kone

g

-

007 Sørn Andersen

02

1

Frederikshald

Søn

ug

-

008 Johan Søndelius

03

72

Sverige

-

g

Hanskemager

009 Maria Søndelius

03

71

Sverige

Kone

g

-

 

 

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Otter Olsen Røsnæs til Bundtmager Christian Christensen paa Gaardem Matr 591 med Grund og Tomt. hvilken Gaard ved skjøde fra Christensen thinglæst 12. Febr. 1856 er delt i 591a og 591b, og er Skræddermester A. Thorbjørnsen derved hjemlet Matr 591b. Christensens tilbagehavende Del har nemlig 591a - dateret 28 febr. og thinglæst 29 Marts 1853

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det syv personer på det som da var en udelt matrikkel 591i Garver Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Halberg(mann)

1791

Deres søn

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Johan Svensen Doblet(mann)

1774

Tienestefolk Ugift Smedesvend

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Anne Hansdatter(kvinne)

1781

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Karen Cicilia Halberg(kvinne)

1793

Deres datter

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Bent Olsen Halberg(mann)

1748

Huusbonde Gift 2. gang Smedemester

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Berthe Cathrine Olsdatter(kvinne)

1764

Hans hustrue Gift 1te gang

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Henrich Halberg(mann)

1799

Deres søn

Friderichshald: Garver Gaden

1801

 

 

 

Sist oppdatert 26.04.2022 17:26