Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Iddeveien 9

 

 

Gammelt løpenummer i 1901 matrikkel: 278a

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 196

Matrikkelnummer: 110c

Gårds og bruksnummer: 160/217

 

 

 
 

 


* 1999

* 1998

 

* 1988

 

* 1982

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1952

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 1/4-1947 fra Ole Marthin Andreassen til Einar Ahlsen f. 21/10-1910 på d.e. og mtr.nr. 110b for kr. 9000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Iddeveien 9.

 

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Larsen  Anna
1879
g.m. kjører Iddeveien 9
Staahl Arthur
1894
visesanger Iddeveien 9
Staahl Olga
1900
g.m. visesanger Iddeveien 9

 

 

* 1920ss

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Edvard Larsen

01

1879-05-11

Sverige

-

hp

g

Vedkjører

002 Anna Larsen

01

1879-01-21

Norge Berg Østf

-

hu

g

Hustru

003 Borghild Signore Larsen

01

1903-02-08

Frhald

-

d

ug

Ved skuffemaskinen arbeiderske

004 Esther Akselie Larsen

01

1905-08-14

Fredrikshald

-

d

ug

Skofabrikarbeiderske

005 Knut Viliam Larsen

01

1908-01-13

Fredrikshald

-

s

ug

!!

006 Ryth Magrete Constanse Larsen

01

1913-10-18

Fredrikshald

-

d

ug

!!

007 Arndt Petter Andreassen

01

1895-04-24

Rokke Berg - Østf

-

l med full kost

ug

Vedkapper hos Syvertsen

001 Karl Oscar Ingebretsen

02

1875-01-13

Berg, Østfold

-

hp

e

Støpearbeider

002 Hjalmar Engebretsen Bakke

02

1901-06-18

Berg, Østfold

-

s

ug

Læregut

001 Sofie Andersen

03

1844-08-19

Sverige

-

hp

ug

Pf av datter

002 Kristine Johnsen

03

1873-08-15

Sverige

-

d

ug

fyrstikarbeiderske

003 Olga Johnsen

03

1900-11-25

Fredrikshald

-

d

ug

Linjererske v/Trykkeri

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra prambygger Christian Dahlman til slusevogter Ole Martin Andreassen for kr. 3000,00, dat. 9/6-1913 (Ifølge maalebrev av 23/1-02 indeholder tomten 227 m²)

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med to leieligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd

         

Emanuel Johanesen(mann)

1858-03-26

Melerud

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Laura Johanesen(kvinne)

1886-11-22

Fredrikshald

d ug Klipperske v/ Kaabefabrik (hos Bakke og T.)

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Anna Johanesen(kvinne)

1848-08-01

Haabølsg

hm g Husgjærning

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken Kr. 11 pr mnd          

Emilie G. Gundersen(kvinne)

1871-11-05

Fredrikshald

hm g Husgjærning

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Alfred Gundersen(mann)

1906-05-26

Bærg

s ug Søn

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Frank Gundersen(mann)

1908-01-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Aksel M. Gundersen(mann)

1875-03-07

Bærg

hf g Sellulose arbeider

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Ragnhild Gundersen(kvinne)

1900-02-05

Fredrikshald

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Edgar A. Gundersen(mann)

1902-03-20

Bærg

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Veien til Id

1910

Gunnar Gundersen(mann)

1903-01-14

Bærg

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Veien til Id

1910

 

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Haagen Olsen v/ kjøbmand Adolf Syversen til Kristian Dahlman for kr. 2500,00, dat 15/2 1902 (Oppmaalingsforretning af 23/1-02)

Erklæring fra Olga Mathisen som eier af m.no. 110b1 og Kristian Dahlman som eier af d.e. om at veien eller opgangen til begge eiendomme, nemlig bakken fra Gyldenløvveien mellom murer Iversens hus og 110b1, skal være fælles for mno. 110b1 og d.e. og skal vedligeholdes for fællesregning. Den ved opgangen paa mno. 110b1 staaende vandspring skal også være til fælles brug og benyttelse, ligesom reparattioner paa og Skatten for samme udredes med en halvpart af hver eiendoms eier, dat. februar 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Dahlman Alma Nathalie
1866
g.m. tømmermand
Dahlman Christian Edv.
1858
tømmermand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjører Haagen Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.000 kr. og var branntaksert til 2.900 kr. Iddeveien hadde i 1901 ikke fått noe offisielt navn, og var kun kalt Veien til Id.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med tre leiligheter. Huset har en etasje og en kvistleilighet.
ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Haakon Ols. hf g Kjører egen Hest 1836 Rommerige Ak
Katrine Ols. hm g Husmoder 1829 Sverige
Andreas Ols. Udsat af Fattigvesenet 1817 Ullensager Ak

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Johan Anders. hf g Stuerarbeider paa Skibene 1862 Sverige
Clara Anders. hm g Husmoder 1863 Sverige
Karl August Anders. s Barn 1890
Artur Anders. s Barn 1892
Einar Anders. s Barn 1894
Birger Anders. s Barn 1895
Hjalmar Anders. s Barn 1898
Johan Adolf Anders. s Barn 19.04.1900 E: Fødselsdato tilføyd av andre

Kvistleilighet med to rom og kjøkken
Emanuel Johannes. m hf g lossearbeider 1852 Sverige
Anna Helene Johannes. k hm g husgjerning 1847 Sverige
Johan August Johannes. m s ug Bryggearbeider 1878 Berg sogn Sm
Carl Oskar Johannes. m s ug Bagersvend 1880
Emilie Sophie Johannes. k d ug Strygepige i Husene 1882
Christian Johannes. m s ug Stavbryggerarbeider hos Saugbrugsforening 1884
Laura Johannes. k d ug Barn 1886

 

* 1895

 

* 1892

Bevidnelse fra Fr.halds magistrat af 10/9 92 om at Harald Theodor Kolbjørnsen (Haagensen) ifl. Indredepart. Meddelelse af 3/5 1891 er død i Amerika og hans efterlatenskaber (1300 Kr) hidsendt og udbetalt hans moder og eneste arving Cathrine Karlsdatter, der nu er gift med Haaken Olsen.
Daabsattest af 21/3 1872 fra fødselsstiftelsen i Chr.ania. hvorefter Harald Theodor er født 28/10 1856 af pige Cathrine Carlsdatter, der som fader har opgivet butikmand Theodor Kolbjørnsen.
Attest fra ?? kapl. J. Schi?? For at Haakon Olsen og pige Cathrine Karlsdatter egteviedes i Gjerderum 4/5 1862 – dat 15/9-1892 Thinglæst 14 oktober 1892

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Haaken Olsen(mann)

1836

Gjerdrum

Familiens overhode g

1891

Anna Sofie Anderssen(kvinne)

1879

Id

Datter ug

1891

Gustava Dorthea Andersen(kvinne)

1838

Navestad Sverige

Familiens overhode e

1891

Kathrine Olsen(kvinne)

1829

Nøsmark Sverige

Hustru g

1891

Johan Oskar Anderssen Løv(mann)

1877

Fredrekshald

Søn ug

1891

Eva Anderssen(kvinne)

1866

Førjelande Sverige

Familiens overhode ug

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er H.T. Haakensen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Charla Ahlsen(kvinne)

1882

F.hald

Fredrikshald: !!

1885

Severin Olsen(mann)

1830

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Adle Olsen(kvinne)

1829

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Nathalie Olsen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Syerske

Fredrikshald: !!

1885

Haaken Olsen(mann)

1836

Gjerdrums Prgj.

Gaardsgut

Fredrikshald: !!

1885

Trine Olsen(kvinne)

1829

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Hildur Olsen(kvinne)

1867

F.hald

Syerske

Fredrikshald: !!

1885

T.E. Berg(ukjent kjønn)

1837

Stockholm

Feiersvend

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Ahlsen(kvinne)

1860

F.hald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Inga Ahlsen(kvinne)

1885

F.hald

Fredrikshald: !!

1885

Jenny Olsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Syerske

Fredrikshald: !!

1885

Hedda Berg(kvinne)

1847

Tanum Bohuslen

Fredrikshald: !!

1885

August Edvin Ahlsen(mann)

1856

F.hald

Søman

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (Petter Aasmundsen) og Do (Karl Aasmundsen) til Teodor Haagensen for Kr. 1600,00 Dat 31/1-82

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Arne Hansen til Karl og Petter Aasmundsen paa d.E. for 1650 Kr Dat 18. og Tinglæst 19 Oktober.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Soldat Arne Hansen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på kroner 300. Det er ikke oppgitt noen branntakst.

 

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Olaus Olsen til Arne Hansen paa et Tomtestykke af den have ved Skjøde thl 20 Oktober 1876 hjemlede Andel (Mn. 100b) af Mn. 110, dateret 12 Oktober 1877 hvilket Tomtestykke ar faaet Mn. 100c

 

Ved folketellinga i 1865 er eiendommen ikke splittet i flere matrikler og er da kun registrert som gård nr.110. Det var da to husholdninger på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Sykdom Merknad, person
Gunnild M Lars. Husmoder e 52 k Fhald
Johan M Lars. hendes Søn Matros ug 19 m Fhald
Axel Joakim Lars. hendes Søn Matros ug 17 m Fhald
Augusta Lars. hendes Datter ug 20 k Fhald døv fra sit 7de Aar

Fredrik Frostrøm Husfader Gjørtler g 57 m Sverige
Maren Ols. Frostrøm hans Kone g 47 k Fhald

 

I folketellinga i 1801 finner vi følgende seks personer registrert i gård nr.110
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Halvor Hoff Huusbonde 53 Begge i første ægteskab Under toldbetient M
Magrethe Hansdtr Hans kone 50 Begge i første ægteskab K
Jens Hoff Deres søn 12 Ugift M
Martine Hoff Deres datter 14 Ugift K
Karen Hoff Deres datter 10 Ugift K
Jørgen Madsen Logerende 29 Ugift Matro M


Sist oppdatert 07.03.2023 22:50