Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 251

Løpenummer i 1901 matrikkel: 163

Matrikkelnummer: 139 & 151a

Gårds og bruksnummer: 160/290

 
Foto: SW 9.mars 2003
 
  Skjermdump fra Google Maps
 

* 2020

 

* 2012

 

* 2011

 

* 1987

 

* 1982

 

* 1970

 

* 1959

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en myndig person på adressen.

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra maler Anders Olsen til fru Borghild Hellerud paa d.e. for Kr. 8200,- Dat 14/10 1929

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Espelund Peder Konrad
1891
gartner Kirkebakken 1
Olsen Anders Kr.
1880
?? Kirkebakken 1

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at fanejunker H. Juell og hustru begge er døde. Dat. 22/7-26

Skjøte fra fru Elvina Hervik født Juell til maler Anders Olsen på d.e. og matr. 143, 152, 154b og 129b for kr. 14.000,- Eiendommen skal være fraflyttet og ryddiggjort den 15/11-26 til hvilken tid selgeren har rett til å bebo sin leilighet uten vederlag. Dat 11/110 26

* 1925

* 1923

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fanejunker H. Juell til Elvina Juell på d.e. og matrnr. 143,152,154b og 129b, med redkaper og utvendig løsøre av et hvert slaks. Kjøpesummen er kr. 8000,- hvorav betales kontant 4000,- og for det restende utredes et føderåd som skal bestå i at kjøperen i halvårlige terminer hver 1/6 og 1/12 utreder til sælgeren og hustru i kontanter hver gang kr. 300,- indtil lengstlevendes død. Desuten forbeholder sælgeren og hustru sålænge nogen av dem lever ret til fri bolig i den solgte eiendom i samme utsrækning som nu, likesom sælgeren og hustru i den store have har bruksret til en del av ham i den senere tid plantede frugttrær, hasselbusker, bærbusker og syrintrær. For føderådet har sælgeren og hustru 1ste prioritets panteret i eiendommen. Dat 2/6-1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet på adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Conrad Christian Herman Juell

01

1844-09-30

Holmestrand

-

hp

g

Pensionist

002 Nilsine Olava Marie Juell

01

1849-03-25

Fredr.hald

-

hu

g

%nei% husmor

003 Elvina Juell

01

1891-01-10

Fredr.hald

-

d

ug

Husarbeide i hjemmet

004 Inez Berthe Marie Juell

01

1918-09-16

Fredr.hald

-

datterdatter

ug

%husarbeide i hjemmet%

 

 

* 1910

Kun tre personer på matrikkelen ved folketellinga i 1910.

Navn Fødselsdato Fødested Still./Stand Bosted Hendelsesdato  
Hans Conrad Chr. Herman Juell(mann) 1844-09-30 Holmestrand hf g fhv. Fanej. Huseier Pens. Fredrikshald: Kirkebakken 1910-12-01
Nielsine Olava Marie Juell(kvinne) 1849-03-25 Fredrikshald hm g Hustru Fredrikshald: Kirkebakken 1910-12-01
Elvina Juell(kvinne) 1891-01-10 Fredrikshald d ug Datter Fredrikshald: Kirkebakken 1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Juell Christian
1873
gartner
Juell Herman 
1844
fanejunker
Juell Nilsine
1848
g.m. fanejunker

 

 

* 1901

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Fanejunker H. Juell oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.000 kroner og var branntaksert til 7.570 kronser. Matrikkelen inneholdt "Gaard og Have".

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Butik med Binderum og et Drivhus for Gartneri ". Det var kun en leilighet i huset og denne bestod av tre rom og kjøkken.
Herm. Juell hf Fanejunker 30.09.1844 Holmestrand JL
Nielsine Juell hm driver Blomsterforretning 25.03.1849 Frhald
Christian Juell s Gartner men uden Ansættelse, syg og hjælper med Arb. i Huse 13.07.1873 Frhald
Ragnhild Juell k arb. i Blomsterforr. 08.05.1880 Frhald
Elvina Juell d Skolepligtig 10.01.1891 Frhald

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert seks personer på matrikkelen. Her har nok de som har transkribert tellingen bommet litt på navnet. Hele familien Juell har blitt registrert som Puell.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Conrad Christian Herman Puell(mann)

1844

Holmestrand

Familiens overhode g

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Nielsine Olava Marie Puell(kvinne)

1849

Fredrikshalds

Hustru g

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Hans Christian Frederik Puell(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Hermine Othilie Puell(kvinne)

1875

Id

Datter ug

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Ragnhild Andora Puell(kvinne)

1880

Frederikshald

Datter

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

Omar Puell(mann)

1890 jan.

Frederikshald

Søn

Fredrikshald: Kirkebakken Lbr 251

1891-01-01

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Juell registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Herman Juell(mann)

1844

Holmestrand

Fourer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nielsine Juell(kvinne)

1849

Frederikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Juell(kvinne)

1869

Frederiksstad

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Juell(mann)

1873

Frederikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hermine Juell(kvinne)

1875

Frederikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragnhild Juell(kvinne)

1

Frederikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Borgerskandsen Furer Herman Juel 2.000 1.280  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Johannes Andersen til Fourer Hans Conrad Christian Hermann Juell på Mn 139 og 151a. Dateret 25 Juni 1877

 

* 1874

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 er Johannes Andersen eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Andersen(mann)

1819

Näsinge Sverige

hf g %e% Tømmermand paa skibsværftet

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Lovise Andersen(kvinne)

1827

Thanum Sverige

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Mariane Andersen(kvinne)

1861

Frhald

d ug Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Karen Marie Andersen(kvinne)

1863

Frhald

d Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Ole Andersen(mann)

1817

Onsø

hf g Tomtearb. (Bryggearbeider)

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Amalie Andersen(kvinne)

1825

Skjeberg

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Alexander Andersen(mann)

1851

Frhald

s ug Matros

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Oscar Andersen(mann)

1859

Frhald

s ug Opvarter paa dampskib, Sømand

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Kathrine Andersen(kvinne)

1863

Frhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hans Andersen(mann)

1835

Näsinge Sverige

hf g Skrædder

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Beathe Andersen(kvinne)

1834

Näsinge Sverige

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hans Martin Andersen(mann)

1864

Näsinge Sverige

s ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Carl Alfred Andersen(mann)

1865

Näsinge Sverige

s ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Magdalena Eleonore Andersen(kvinne)

1862

Näsinge Sverige

d ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Alma Charlotte Andersen(kvinne)

1868

Näsinge Sverige

d ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hilda Christine Andersen(kvinne)

1871

Näsinge Sverige

d ug Af faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

 

* 1874

 

* 1865

Går vi til folketellinga for 1865 er matriklene registrert hver for seg. Vi tar her kun med de som er registrert på gård nr. 139. Vi kan her se at både Johannes Andersen og Jonas Halvorsen hadde hver sitt svin. Det bodde femten personer fordelt på fire leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johannes Anders. Husfader Skibstømmermand g 47 m Sverige
Gustava Olsd. hans Kone g 40 k Sverige
Gustav J Johannes. deres Søn ug 11 m Fhald
Josefine Emilie Johannesd.* deres Datter ug 9 k Fhald
Mariane F Johannesd. deres Datter ug 5 k Fhald
Karen Marie Johannesd. deres Datter ug 3 k Fhald

Jonas Halvors. Husfader Løsarbeider g 30 m Sverige
Anne Andersd. hans Kone g 34 k Sverige
Henrikke Jonasd. deres Datter ug 2 k Sverige

Lars J Anders. Husfader Sagbrugsarbeider g 30 m Sverige
Olida Marie Andreasd. hans Kone g 30 k Sverige
Carl Sundelius Lars.* deres Søn ug 4 m Fhald
August L Lars. deres Søn ug 2 m Sverige

Johan Thores. Husfader Løsarbeider g 41 m Berg
Matilde Aakerlund hans Kone g 46 k Sverige

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Johnsen til Lars Mathiesen paa Huset Mr. 139, Grund og Tomtstrækning, dateret 17 Juli og thinglæst 2.Sept. 1856

 

Do. (Skjøde) fra Lars Mathiesen til Johannes Andersen paa Matr. 139 Grund og Tomtstrækning, dateret 20. Juli og Thinglæst Do. ( 2. Sept. 1856)

 

* 1800

Ved folketellinga i 1800 er gård nr 139 registrert under Ledder Strædet. Det bor da syv personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Gunder Johnsen Huusbonde 72 I første ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Tormosdtr Hans kone 68 I første ægteskab K
Maren Svensdtr Logerer 22 Ugift Haandarbejde K
Peder Wang Logerer 24 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Christopher Larsen Logerer 26 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Niels Rye Logerer 31 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Anne Maria Klouman Logerer 16 Ugift Krøbling K

Sist oppdatert 08.02.2023 12:26