Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 249

Løpenummer i 1901 matrikkel: 161

Matrikkelnummer: 145

Gårds og bruksnummer: 160/295

 
Foto: SW 9.mars 2003

 
* 2019

 

* 2005

 

* 2001

 

* 1994

 

* 1990

31. oktober 1990 har Halden Arbeiderblad et oppslag med arkitekt Per Stenseth om å benytte farger på hus. Et av eksemplene var Kirkebakken 4 hvor det var benyttet tre farger.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 60)

 

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1978

 

* 1970

 

* 1967

 

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Kirkebakken 4.

* 1928

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra overretssakfører Gudbrandsen paa vegne av snekker Ole Hansen og hustru Eleonore Sofie Hansens dødsbo til arving fuldmægtig Hartvig Hammel for Kr. 24000,- paaført skifterettens attest for at o.r.sakf. Gudbrandsen i skiftesamling er bemyndiget til at utstede dette skjøte. Dat. 22/10-20 (iflg kartforretning av 24/7-16 er eiendommen 370 m2) tinglyst 22. oktober 1920

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus, sidebygning og uthus på eiendommen. Huset har to etasjer og inneholder åtte leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus kjelder 11 kr pr mnd          

Kaisa Olausen(kvinne)

1853-05-14

Skje sogn Sverige

hm e styrer huset for sine barn

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Anna Olavesen(kvinne)

1885-04-01

Fredrikshald

d ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Agnes Olavesen(kvinne)

1887-08-29

Fredrikshald

d ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Arnth Olavesen(mann)

1890-05-19

Fredrikshald

s ug Tændstikarbeider

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Dagny Olavesen(kvinne)

1894-05-06

Asak

d ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Forhus kjelder 7 kr pr mnd          

Anders Kristian Olsen(mann)

1886-11-07

Id

hf g Stenhuggerarb

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Marie Victoria Olsen(kvinne)

1888-04-25

Skee Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Bjarne Ingvald Olsen(mann)

1896-01-15

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

John Algot Olsen(mann)

1908-12-06

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Forhus 1.etg 216 kr pr år          

Marta Mathiesen(kvinne)

1871-10-22

Kristiania

hm f Skolebestyrerinde v/ Privatskole

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Christian Fr. Mathiesen(mann)

1897-01-29

Østre Toten

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Sidebygning 1.etg 11 kr pr mnd          

Anton Leonard Hansen(mann)

1858-02-14

Bohuslæn Sverige

hf g Stenhuggerarb

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Johanne Hansen(kvinne)

1863-11-28

Bohuslæn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Amalie Hansen(kvinne)

1887-09-18

Bohuslæn Sverige

d ug Skofabr.arbeiderske

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Eleonore Hansen(kvinne)

1893-07-10

Fredrikshald

d ug Skofabr.arbeiderske

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Hans Kristian Hansen(mann)

1899-02-02

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Arnt Jonny Hansen(mann)

1904-11-24

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

forhus 1.etg 180 kr pr år egen gaard          

Ole Hansen(mann)

1835-01-19

I Ødemark

hf g Lever av sine midler

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Eleonore Hansen(kvinne)

1839-10-14

Enningdalen, Id

hm g Lever av sine midler

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Sidebygning 2.etg 11 kr pr mnd          

Karl Kristensen(mann)

1858-12-01

Bohuslæn Sverige

hf g Blikkenslagerarb

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Julie Kristensen(kvinne)

1852-08-16

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Oscar Kristensen(mann)

1893-09-19

Fredrikshald

s ug Matros

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Wiliam Kristensen(mann)

1895-08-16

Fredrikshald

s ug Intet erhverv delvis Bryggearb

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Forhus 2.etg 192 kr pr år          

Hans Emil Vold(mann)

1866-04-15

Fredrikshald

hf g Musiksersjant & Markør

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Laura Mathilde Vold(kvinne)

1865-04-07

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Margit Nathalie Vold(kvinne)

1890-08-25

Fredrikshald

d ug Butikdame (Kaapeforr)

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Bjarne Wilhelm Vold(mann)

1892-04-12

Fredrikshald

s ug elektrisk Montør

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Fritz Yngvar Vold(mann)

1897-12-17

Fredrikshald

s ug skolegut

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Astrid Vold(kvinne)

1902-03-26

Fredrikshald

d ug skolepike

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Aslaug Snefrid Vold(kvinne)

1904-09-18

Fredrikshald

d ug mindreaarig

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Forhus 2.etg 20 kr pr mnd          

Andreas Solberg(mann)

1838-07-23

Id

hf g fhv Politibetjent

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Marie Solberg(kvinne)

1848-02-27

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Aagot Solberg(kvinne)

1874-06-15

Fredrikshald

d ug barn Butikdame (Guldsmedforr.)

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Kirsten Solberg(kvinne)

1881-08-28

Fredrikshald

d ug barn Pike i hjemmet

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Alf Solberg(mann)

1885-12-21

Fredrikshald

s ug barn Mekanikker

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

Markus Solberg(mann)

1889-01-14

Fredrikshald

s ug barn Handelsmand (Colonial)

Fredrikshald: Kirkebakken

1910-12-01

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Ole Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 15.000 kroner og var branntaksert til 18.480 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og stald". Huset hadde to etasjer og inneholdt hele syv leiligheter.
Et rom i kjeller
Jakob Hans. ug Huslærer 1848 Fr.hald

Et rom og kjøkken i 1.etg
Karl Johan Kristians. hf g Ølkjører 1854 Id Sm
Alma Josefine Kristians. hm g Hustru 1861 Fr.hald
Arthur Villiam Kristians. s ug Barn 1890 Fr.hald

To rom og kjøkken i 1.etg
Martinius Michals. hf g Farversvend 05.07.1875 Winger Hed
Marie Michals. hm g Hustru 08.09.1873 Rigsaker Hed
Haral Michals. s ug Barn 1899 t n s E: Fødselsmåned november tilføyd av andre
Elias Hans. Sandel fl ug Skotøiarbeider 30.01.1880 Elfsborgs len Sværige
Gustav Lundgren fl ug Skomagersvend 21.09.1875 Dalsed

To rom og kjøkken i 1.etg
Karl Johan Sørens. hf g Skibskaptein 1859 Fr.hald (midlertidig bosatt i Amerika )
Marie E. D. Sørens. hm g Hustru 1862 Fr.hald
Henry Sørens. s ug Skolebarn 1894 Fr.hald
Anna Sørens. d ug Barn 1896 Fr.hald

To rom og kjøkken i 2.etg
Nils Edvin Heidenstrøm ug Agent 1856 Fredriksstad Sm

To rom og kjøkken i 2.etg
Hans Emil Vold hf g Musiksergeant, - Markør 1866 Fr.hald
Laura Mathilde Vold hm g Hustru 1865 Fr.hald
Margit Nathalie Vold d ug Skolebarn 1890 Fr.hald
Bjarne Vilhelm Vold s ug Skolebarn 1891 Fr.hald
Ingvar F. Vold s ug Barn 1897 Fr.hald

Et rom og kjøkken i 2.etg
Olaf Martin Mårtenss. hf g Stenhugger 17.10.1844 Bæve Sverige
Laurine Maartens. hm g Hustru 23.01.1850 Prætbakke Sm
Anna Margrete Mårtens. el ug Svigermor 03.12.1814 Svarteborg Sverige
Maarten Ludviks. el ug Barn 20.12.1893 Idd Sm

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Retsforlig ml. A. C. Petersen som eier af mno. 144a og O. Hansen som eier af mno. 145 hvorefter sistnævnte har adgang til at have vinduer vendende mod mno. 144a og i visse tilfælde adgang til gaardsrummet i samme gaard. dat 1/9 98. Thinglæst 6. sept. 1898

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Ole Larsen til Ole Hansen paa d.G. for Kr. 13600, dat 10/4 97 thinglæst 30 April 1897

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuetre personer på matrikklen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Larsen(mann)

1818

Rommedal

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marte Kestine Larsen(kvinne)

1817

Skieberg

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Mathilde Andersen(kvinne)

1855

Skjeberg

Plejedater. ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Anne Grethe Thoresen(kvinne)

1824

Id

Moder e

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Adolf Bernhard Thoresen(mann)

1867

Frederikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Bryneld Hansen(mann)

1848

Rakke sogn

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Amalie Hansen(kvinne)

1862

Strömstad by, Sverige

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Carl Herman Hansen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Axel Bernhard Hansen(mann)

1885

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Nils Theodor Hansen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Gustav Oscar Hansen(mann)

1889 des.

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Ole Christian Hansen(mann)

1815

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Maren Rasine Hansen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Peter Marcus Torstein Hanssen(mann)

1871

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Anne Marie Madsen(kvinne)

1877

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Grete Olsen(kvinne)

1829

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Nikolai Engelhardt Reichborn(mann)

1862

Ringsaker

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Ole Christian Pedersen.(mann)

1835

Chresteanea

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Lina Pedersen(kvinne)

1850

Rakkestad

Husbestyrerinde ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Inger Marie Pedersen(kvinne)

1833

Christeanea

Besøgende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Anna Karoline Olsen(kvinne)

1838

Sverige

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Charlotte Olsen(kvinne)

1863

Ske Sogn Sverige

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Karl Marenius Olsen(mann)

1884

Fredrikshald

Dattersøn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Snedker Larsen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Adolf B. Hansen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Ole Larsen(mann)

1817

Romedahl

Snedkermester

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Marte Kristine Larsen(kvinne)

1817

Skeberg

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

T.E. Hellberg(ukjent kjønn)

1841

Stange

Boghandler

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Otto Hansen(mann)

1848

Enebak

Lokomotivfører

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Laura Hansen(kvinne)

1877

Kristiania

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Johanne Pettersen(kvinne)

1854

Urskoug

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Bryngel Hansen(mann)

1848

Berg

Arbejdsmand

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Amalie Hansen(kvinne)

1862

Sverige (Karlshamn)

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Karl H. Hansen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Ole Chr. Pedersen(mann)

1836

Kristiania

Malermester

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Karoline Pedersen(kvinne)

1850

Rakkestad

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Thorvald Aug. Vaggestad(mann)

1859

Sandherred

Postekspeditør

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Amine Vaggestad(kvinne)

1860

Valøerne

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Trine L. Vaggestad(kvinne)

1881

Kristiania

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Terresse A. Vaggestad(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Johan O. Torgersen(mann)

1859

Fredrikshald

Typograf

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Alise C. Torgersen(kvinne)

1849

Rygge

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Kristine Nilsen(kvinne)

1813

Fredrikshald

Fredrikshald: Kirkebakken

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Snedker O. Larsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 18.480 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har også Snedker Ole Larsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Larsen(mann)

1818

Rommedal Hedemarken

hf g Snedker

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Marte Eriksdatter(kvinne)

1817

Skeberg

Kone g

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Ole Pedersen(mann)

1836

Christiania

hf ug Maler

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Caroline Pedersen(kvinne)

1850

Rakkestad

Søster ug Af Broderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Theodor Ahlqvist(mann)

1843

Fhald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Trine Nilsen(kvinne)

1845

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Karen Sørensen(kvinne)

1807

Tjømø

hm e Af sine Børn

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Josefine Sørensen(kvinne)

1846

Tømø

d ug Af Moderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Arild Moss(mann)

1836

Christiania

hf ug Fuldmægtig paa Kontor

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Sofie Moss(kvinne)

1833

Christiania

Søster ug Af Broderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Constanse Moss*(kvinne)

1838

Christiania

Søster ug Af Broderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Josefine Svendsen(kvinne)

1858

Fhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hulda Sørensen(kvinne)

1856

Fhald

Tilreisende ug Af Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Herman Andersen(mann)

1821

Fhald

hf g Telegrafist

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Anna Møglestu(kvinne)

1823

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

August Andersen(mann)

1853

Fhald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hilda Andersen(kvinne)

1860

Fhald

d ug

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Christine Nilsdatter(kvinne)

1823

Vaarvig i Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Martin Svendsen(mann)

1839

Skeberg

hf g Musikkorporal

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Elen M. Mortensen(kvinne)

1844

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Hans E. Svendsen(mann)

1866

Fhald

s ug

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Jenny Svendsen(kvinne)

1868

Fhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Severin Svendsen(mann)

1871

Fhald

s ug

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Trine Svendsen(kvinne)

1874

Fhald

d ug

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

Christian Martinsen(mann)

1856

Fhald

Logerende ug Matros

Fredrikshald: Kirkebakken

1875-12-31

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er det foruten trettifem perosner fordelt på syv leiligheter også to kveg på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Ole Lars. Husfader Snedkermester g 47 m Romdals Prgj. 2
Marte Kistine Dennes Konne g 48 k Skiber
Ludvig Evart Ols.* Dennes Søn ug 14 m Fredrikshald
Johan Marinius Ols.* Dennes Søn ug 11 m Fredrikshald
Karl Karls. Læredreng hos O. Larsen ug 20 m I. Trankil i Sverge

Amund Kristoffers. Skibsbygmester g 39 m Onsø Prgj.
Bollete Dennes Kone g 29 k Ide
Klaudine Dortea Amundsd.* Dennes Datter ug 4 k Tune
Kristian Amunds.* Dennes Søn ug 3 m Tune
Alfred Segvart Amunds.* Dennes Søn ug 1 m Tune
Katrine Marie Andersd. Tjenestepige hos Kristofersen ug 26 k Ide

Svend Kristian Ols. Søler Husfader Skipper g 42 m Fredrikshald Metodist
Karne Marie Søler* Dennes Kone g 28 k Skibtvedt Metodist
Kort August Søler* Dennes Søn ug 14 m Fredrikshald
Ludvig Evart Søler* Dennes Søn ug 8 m Fredrikshald
Johan Olaf Søler* Dennes Søn ug 7 m Fredrikshald
Karl Martin Søler* Dennes Søn ug 4 m Fredrikshald
Julie Fredrike Søler* Dennes Datter ug 2 k Fredrikshald
Josefine Matilde Jonas. hos Skipper Olsen Pige ug 17 k Hvaleroerne

Andreas Jens. Aas Husfader Sergant g 28 m Ide %Hvaleroerne%
Andrine Aas* Dennes Kone g 33 k Ide
Kristian August Aas* Dennes Søn ug 1 m Fredrikshald

Jørgine Øsby Husmoder %Kone% Lever af sine Penge e 55 k Høland
Karn Øsby Dennes Datter ug 21 k Høland
Marie Øsby Dennes Datter ug 12 k Høland
Petter Bothner Fostersøn Pleiesøn hos Madame Østby ug 14 m Moss

Erik Nils. Husfad Skreddermester g 38 m Hønefos paa Rings.
Elen Dennes Kone g 44 k Askers Prgj.
Ingeborg Nils. Dennes Søster ug 40 k Askers Prgj.
Olaf Nils. Dennes Søn ug 14 m Kristiania

Johan Dineds Husfad Skomager g 37 m Sverig %Dalsland%
Helene Dineds Dennes Kone g 30 k Ide
Ferdinand Dineds Dennes Søn ug 6 m Ide
Oskar Dineds Dennes Søn ug 4 m Fredrikshald
Alfred Dineds Dennes Søn ug 2 m Fredrikshald

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Mageskifteskjøde hvorved Murmester C. M. Olsen overdrar denne Gaard med Grund og Tomt til Snedkermester O. Larsen, dateret 8de og thinglæst 9 Octbr 1860

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Mursvend Carl Olsen paa Gaard Matr. 145 Thinglæst 6 Sept 1853

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun fem personer på gård nr.145
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Dorothea Wielsgaard Huusmoder 46 Enke 1te gang Enke efter under foged wielsgaard - huusnæring Fød kyhn K
Jens Wielsgaard Hendes søn 21 Ugift M
Friderica Kirstine Wielsgaard Hendes datter 23 Ugift K
Johanne Ulrica Wielsgaard Hendes datter 10 K
Oliana Olsdtr Tienestepige 25 Ugift K


Sist oppdatert 17.11.2021 12:20