Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kristian Augusts gate 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 582

Løpenummer i 1901 matrikkel: 461

Matrikkelnummer: 421

Gårds og bruksnummer: 62/188

Foto: SW 1.februar 2004

 

 

* 1969

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 hadde disse myndige personene i Kristian Augusts gate 4.

 

*

 

 

*

 

 

*

Folketellinga i 1910 forteller om følgende personer:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Paul Johannes Hansen(mann)

1873-10-13

Fredrikshald

hf g Bankbogholder v/ Privat Bank

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Jenny Marie Hansen(kvinne)

1874-11-15

Chrania

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Reidar Heede Hansen(mann)

1901-05-13

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Aase Edith Heede Hansen(kvinne)

1903-11-12

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Bjørn Eijolf Heede Hansen(mann)

1906-02-14

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Kaare Gerhard Heede Hansen(mann)

1907-10-22

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Kjeld Gunnar Heede Hansen(mann)

1909-11-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Klara Godtfrida Karlsen(kvinne)

1890-12-01

Tanem Sogn Sverige

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Engebret Ljøner(mann)

1866-05-18

Eidskogen

hf g Brugsbestyrer v/ Sagbruk

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Olivie Magdalene Ljøner(kvinne)

1873-01-11

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Borghild Hjørdis Ljøner(kvinne)

1899-06-24

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Rolf Ljøner(mann)

1900-10-17

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Ruth Camilla Ljøner(kvinne)

1903-02-03

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Birgit Marie Ljøner(kvinne)

1905-07-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Helga Marie Olsen(kvinne)

1890-09-27

Id (t)

tj ug Tj.pike

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Christian Pharo Riis(mann)

1853-11-30

Fjære Nedenes

hf ug Overlærer Embedsmand

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Helene Lovise Larsen(kvinne)

1873-07-05

Fredrikshald

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Jens Krogh Stub(mann)

1861-09-12

Sigdal

hf g Adjunk v/ Frh. off. h. Alminskole

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Sølga Stub(kvinne)

1866-08-11

Østre Aker

hm g

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Signe Sjøberg(kvinne)

1882-10-09

Sverige

tj ug

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Evinius Larsen(mann)

1851-08-27

Dyvogsogn

hf g Maler arbeider

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Kristine Larsen(kvinne)

1851-07-30

Asker

hm g Hm

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Albert Larsen(mann)

1891-09-03

Asker

s ug Konditorsvend

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

Frida Larsen(kvinne)

1893-01-18

Asker

d ug Sømmerske

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

 

*

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Kristian Augusts Gade / Violgaden Overlærer Munthe-Kaas 26.000 33.830 Hovedbygning

 

*

 

Folketellinga i 1891 har registrert seksten personer på marikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lauritz Elias Börnholdts(mann)

1827

Skein

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Marie Börnholdts(kvinne)

1821

Skein

Söster ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Julie Halvorsen(kvinne)

1866

Frædrikhald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Carl Johan Andreas Groth(mann)

1835

Drammen

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Halfdan Emil Groth(mann)

1874

Stavanger

Søn ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Thora Groth(kvinne)

1881

Skien

Datter

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Borghild Groth(kvinne)

1878

Skien

Datter

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Juliane Amalie Hansen(kvinne)

1868

Enningdalen

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Hanna Elvina Groth(kvinne)

1848

Borre

Hustru g

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Mariane Louise Bille født Walter. (Enke fter Poeknuer)(kvinne)

1843

Egersund

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Torben Holger Bille(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Hanna Emilie Halvorsen(kvinne)

1876

Skjønhaug i Krokstad

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Ida Fredrikke Anine Bille(kvinne)

1871

Christiania

Datter ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Marie Louise Walter født Harris(kvinne)

1822

Laurvig

Besøgende e

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Harald Hårfager Bille(mann)

1872

Frhald

Søn ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

Georg Henrik Christian Meisteslein(mann)

1860

Trondhjem

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Kristian August Gd

1891-01-01

 

* 1888

Postmester Bille afgik Nat til igaar ved Døden efter et kort Sygeleie.

Jess Fæster Bille, Søn af Kommandørkatein S. Bille var født 1818. I 1839 blev Bille Løitnant i Marinen og i 1859 Kapteinløitnant. I mange Aar førte afdøde Postdampskibe saavel i indenrigs som udenrigs Fart.

I 1871 belv Bille Postmester her i Fredrikshald. Forholdene var da enklere end nu; der var ikke da sa hyppig og livlig Postvexling som nu, og var dog Ordningen paa Posthuset lidet praktiskt. Under Billes Tid blev imidlertid mangen heldig Forandring indført og Ordningen er nu tilfredstillende.

Den afdøde Postmester var derhos en jovial og sæfdeles velvillig og forekommende Mand, i Tjenesten var det ham meget om at gjøre, at alt blev punktlig og omhyggelig udført.

Postmester Bille var en sædeles praktisk Mand med Indsigt i og Kjendskab til de forskjelligste Kunster og Haandværk. Særlig Forkjærlighed havde han for Malerkunsten, og findes der hos forskjellige Familier her i Byen Billeder fra hans Haand, dels originale Arbieder, dels Kopier efter kjendte Maleres Værker.

Mange er det, som med Venlighed vil mindes Bille.

 

 

 

* 1885

 

Ved folketellinga i 1885 bor følgende personer på matrikkelen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Hans Christopher Gedde(mann)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jes Fæster Bille(mann)

1818

Fredriksværn

Postmester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mariane Lovise Bille(kvinne)

1842

Egersund

Fru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Nilsime Bille(kvinne)

1868

Christiania

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Fredrikke Anine Bille(kvinne)

1871

Christiania

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Haarfager Bille(mann)

1872

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorben Holger Bille(mann)

1880

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Larsen(mann)

1861

Fredrikshald

Postfuldmægtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Elise Berg(kvinne)

1863

Tistedalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Johnsen(kvinne)

1857

Nøssemarken Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Claus Wiel Gedde(mann)

1858

Fredrikshald

Agent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Gedde(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Trine Nielsen(kvinne)

1846

Id Sogn

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Halvorsen(kvinne)

1866

Tistedalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Knap(mann)

1852

Fredrikshald

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Knap(kvinne)

1854

Fredrikshald

Søster til No.15

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Christine Olsen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Olsen(mann)

1838

Tistedalen

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mariane Olsen(kvinne)

1837

Tistedalen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Olsen(kvinne)

1864

Tistedalen

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

?? Olsen(mann)

1868

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Marie Olsen(kvinne)

1871

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Christian Augusts Gade Postmester Bille 25.000 40.800  

 

*

 

Folketellinga i 1875 har postemester Bille som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jes Fæster Bille(mann)

1818

Frederiksværn

hf g Postmester

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Mariane Louise Bille* f Walter(kvinne)

1843

Egersund

Kone g

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Marie Nielsine Bille*(kvinne)

1868

Christiania

d

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Ida Frederikke Anine Bille*(kvinne)

1871

Christiania

d

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Harald Haarfager Bille*(mann)

1872

Frederikshald

s

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Johanne Gulbrandsen(kvinne)

1827

Bærum

tj Tyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Sofie Svendsen(kvinne)

1858

Frederikshald

tj Tyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Niels Olsen(mann)

1850

Winger

Postfuldmægtig Postfuldmægtig

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Carl Wille(mann)

1816

Nøterø

hf Resid. kapellan

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Thomasine Laurine Wille* f Wille(kvinne)

1815

Holden

kone

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Helene Hansdatter(kvinne)

1839

Id

tj Tyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Hans Christian Grønn(mann)

1836

Frederikshald

hf g Docktor

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Josefine Caroline Emilie Grønn* f Hjermann(kvinne)

1847

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Ogman Grønn*(mann)

1873

Frederikshald

s

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Eduard Waldemar Jull Grønn*(mann)

1875

Frederikshald

s

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Clara Pettersen(kvinne)

1855

Frederikshald

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

Marie Eriksdatter(kvinne)

1855

Sverrige

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1875-12-31

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 Bor det trettiseks personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Caspar Simensen(mann)

1830*

Frederikshald

Husfader g Contorist

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Georgine Simensen f Ohlgreen(kvinne)

1828*

Frederikshald

Husmoder (Kone) g

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Maria Simensen(kvinne)

1852*

Frederikshald

De foranstaaendes Datter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Axel Marinius Simensen(mann)

1853*

Frederikshald

De foranstaaendes Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Jens Einar Simensen(mann)

1855*

Frederikshald

De foranstaaendes Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Lars Harald Qvisling Simensen(mann)

1859*

Frederikshald

De foranstaaendes Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Sverre Simensen(mann)

1861*

Frederikshald

De foranstaaendes Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Thomine Georgine Simensen(kvinne)

1863*

Frederikshald

De foranstaaendes Datter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Emilie Marie Henriksen(kvinne)

1843*

Øen Herføll paa Hvalerøen

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Anders Olsen(mann)

1834*

Espelund i Aremark

Husfader ug Skomagermester

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Christian Olsen(mann)

1843*

Fangekasa i Aremark

ug Skomagerarbeider

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Christine Olsdatter(kvinne)

1804*

Fosby i Aremark

e

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Andreas Andersen(mann)

1843*

Tøksmark i Sverige

ug Skomagerdreng

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Neils S. Andersen(mann)

1840*

Skaaningfos

ug Sømand

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Elen Mari Andersen(kvinne)

1810*

Frederikshald

Husmoder e

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Julius Andersen(mann)

1849*

Frederikshald

ug Sømand

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Martine Andersen(kvinne)

1846*

Frederikshald

Enkens Datter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Carl August Andersen(mann)

1852*

Frederikshald

Enkens Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Caroline Sophie Larsdatter(kvinne)

1853*

Frederikshald

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Emelie Larsdatter(kvinne)

1856*

Frederikshald

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Julie Elsebet Larsen(kvinne)

1858*

Frederikshald

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Karen Sophie Hofsteen f Ohlgreen(kvinne)

1826*

Frederikshald

Husmoder e

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Anne Birgithe Ohlgreen(kvinne)

1839*

Frederikshald

ug Syjomfru

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Andrea Larsine Ohlgreen(kvinne)

1837*

Frederikshald

ug Syjomfru

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Elise Tambs(kvinne)

1804*

Frederikshald

Huusmoder ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Theodor Pettersen(mann)

1823*

Frederikshald

ug Skibsfører

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Thrine B. Lund(kvinne)

1846*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Anne Marie Johannesen(kvinne)

1817*

Frederikshald

Husmoder e

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Hans Christian Jonnesen(mann)

1854*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Ole Martin Johannesen(mann)

1857*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Lars Johannesen(mann)

1816*

Sverige

Husfader g Dagarbeider

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Inger Marie Johnnesen(kvinne)

1827*

Sverige

Kone g

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Anne Christine Johnsen(kvinne)

1852*

Sverige

Datter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Julius Johannesen(mann)

1857*

Havslund

Søn ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Amalia Johannesen(kvinne)

1860*

Havslund

Datter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

Emelie Johannesen(kvinne)

1862*

Berg Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Lille Violstrædet

1865-12-31

 

*

 

I folketellinga i 1801 finner vi bare fem personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Olsen Land(mann)

1769*

Huusbonde Enkemand 1te gang Cofardie skipper

Friderichshald: Violstrædet Store

1801-02-01

Anniken Olsdatter(kvinne)

1763*

Hans søster Ugift

Friderichshald: Violstrædet Store

1801-02-01

Hans Jørgen Billman(mann)

1797*

Beslægtet

Friderichshald: Violstrædet Store

1801-02-01

Karen Halvorsdatter(kvinne)

1765*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Violstrædet Store

1801-02-01

Andreas Hokrup(mann)

1747*

Logerende Ugift Capitain ved bergs nationale comp.

Friderichshald: Violstrædet Store

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 03.09.2022 11:51