Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 137

Løpenummer i 1901 matrikkel: 51

Matrikkelnummer: 276b

Gårds og bruksnummer: 160/423

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 2012

 

* 2002

 

* 2001

 

* 2000

 

* 1989

 

* 1982

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Lavendelstredet 1.

 

* 1941

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Anders Severin
1871
snekker Lavendelstredet 1
Andersen Josefine Karoline
1871
g.m. snekker Lavendelstredet 1
Andersen Margit Barbara
1900
skotøiarbeider Lavendelstredet 1
Andersen Normann Sigfred
1902
lagerarbeider Lavendelstredet 1
Torgersen Sofie
1857
enkefrue Lavendelstredet 1

 

 

* 1926

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1926 til 1941 (side 14 nr.27) har snekker ved skofabrikk Severin Andersen i Lavendelstredet 1 sin sønn Arne Harry død den 3.juni 1926. Dødsårsaken var av dr. Rambeck oppgitt til hjernebetennelse.

I følge samme kirkebok var Arne Harry født 5.oktober 1913.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boeneheter i Lavendelstredet 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Inge Olaf Torgersen

01

1859-03-09

Fredrikshald

-

hp

g

Typograf

002 Sofie Torgersen

01

1855-05-11

Sverige

-

hu

g

Husmor

001 Snekker Severin Andersen

02

1871-01-11

Idd Østfold

-

hp

g

Forskalingssnekker

002 Josefine Andersen

02

1871-11-17

Idd Østfold

-

hu

g

Husmor

003 Margit Andersen

02

1900-01-28

Id

-

d

ug

?? ?? Skotøyarb

004 Norman Andersen

02

1901-12-14

Idd

-

s

ug

?? Skotøyarb

005 Sverre Andersen

02

1904-09-18

Id

-

s

ug

Tilskjærer skotøyarb

006 Ingvald Andersen

02

1906-11-03

Id

-

s

ug

Barn

007 Ragna Andersen

02

1909-01-17

Id

-

d

ug

Barn

008 Kornelia Andersen

02

1909-01-17

Id

-

d

ug

Barn

009 Reidar Andersen

02

1911-05-24

Id

-

s

ug

Barn

010 Arne Andersen

02

1913-10-05

Fr.hald

-

s

ug

Barn

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enke Trine Olava Mathisen til snekker Severin Andersen for kr. 2000,00. dat 18/3-12 (Iflg. maalebrev av 28/3-12 indeholder tomten 89 m²)

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer, med tre leiligheter, og et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg egen gaard          

Trine Olava Mathisen(kvinne)

1836-04-13

Id

hm e Gaardeierske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

Selma Johansen(kvinne)

1873-03-23

Fredrikshald

d g Mekanikers hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

2.etg 9 kr pr mnd          

Hans Andersen(mann)

1868-11-15

Fredrikshald

hf g Fyrbøter ved fabrik

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

Karla Andersen(kvinne)

1872-09-06

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

August Andersen(mann)

1891-08-09

Fredrikshald

s ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

2.etg 4 kr pr mnd          

Gina Johannesen(kvinne)

1841-07-11

Id

hm ug Lever av egne midler

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Larsen  Gustava
1829
enke
Mathisen Iver
1831
gaardeier
Mathisen Trine
1836
g.m. gaardeier

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Iver Mathisen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.000 kr. og en branntakst på 3.920 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et to etasjes hus med fire leiligheter. Følgende personer er til stede på eiendommen:
To rom og kjøkken:
Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Iver Mathis. m g Huseier ikke andet 1831 Rødnes Sm n s
Trine Olava Mathis. k g Hustru 1836 Id Sm n s
Josefine Svens. k !! Logerende ug Notler paa Skofabrik 1882 Ed Sverge s
Beda Svens. k !! Logerende ug Notler paa Skofabrik 1880 Ed Sverge s

ett rom 2.i etg:
Guttorm Kristoffers. m hf g Skomager 1826 Vinger Hed n s
Anne Kristoffers. k hm g Hustru 1837 Sverge n s
Karoline Kristoffers. k d ug D Nottler paa Skofabrik 1863 t n s

ett rom i 2 etg:
Kristian Engebrets. m hf Arbeider med Trelast 1823 t n s

ett rom:
Jossefine Anders. k Pige ug Kram Handel 1855 Sverge n s
Debora Adolfine Jans. k d Pige ug 1894 Berg prs. Sm n s

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi fjorten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thrine Mathisen(kvinne)

1836

Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Oskar Mathisen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hans Kristian Mathisen(mann)

1877

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karen Kirstine Andersen(kvinne)

1824

Id

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Olav Serinius Andersen(mann)

1881

Id

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Gunerius Gundersen(mann)

1889 jan.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Alfred Marinius Andersen(mann)

1870

Id

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Oskar Andersen(mann)

1875

Id

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Harald Emanuel Andersen(mann)

1878

Id

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Oline Olsen(kvinne)

1855

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Kathinka Bredinde Erikka Olsen(kvinne)

1879

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Iver Mathisen(mann)

1831

Rädnæs

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Mathilde Andersen(kvinne)

1838

Sverige

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Matrine Albertine Olsen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er også Iver Mathisen oppgitt som eier av matrikkelen.
etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Iver Mathisen 1837 M Rødnæs Præstegjeld (Arbeider hos Kjøb. A. Olsen 30 KR for Maandte)
2 Trine Mathisen 1836 K Ide Præstegjeld (Født Olsen)
2 Thomas Mathisen 1861 M Frederikshald Høvleriarbeider (Kr.550 for Aar)
2 Kristine Mathisen 1866 K Frederikshald
2 Vilhelm Mathisen 1871 M Frederikshald Snedkerlære hos Sæter
2 Oskar Mathisen 1874 M Frederikshald Barn
2 Selma Mathisen 1874 K Frederikshald Barn
2 Hans Mathisen 1877 M Frederikshald Barn
2 Edvard Johannesen 1857 M Ide Prestegjeld Bagersvend hos L. Amundsen
2 Helga Johannesen 1863 K Valerøerne
2 Olga Johannesen 1882 K Frederikshald
2 Edvarda Johannesen 1885 K Frederikshald
2 Karen Kristine Anders.* 1825 K Id Præstegjeld Enke (Skrædder Andersens Engke)
1 Anders Anders. 1856 M Fr.hald Høvleriarbeider (Kr.550 for Aar)
1 Hilma Anders. 1858 K Fr.hald (Født Lund)
1 Teodor Anders. 1881 M Fr.hald
1 Teodora Eliass. 1827 K Knardal Id Enke (Tømmermand G. Eliassens Engke)* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Iver Mathisens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.600 kr og en branntakst på 1.640 kroner. Vi kan vel med sikkerhet si at opplysningen om "Iver Mathisens Enke" er feil. Iver lever ved folketellingene i 1885 og 1900. Han er også ført inn som eier av matrikkelen i 1901.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Iver Mathiesen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Iver Matisen(mann)

1831

Rødnæss

hf g Gaardskarl hos Kjøbm. Joh. Stong

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Trine Olava Matisen(kvinne)

1831

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Thomas Marinius Matisen(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Anna Petronelle Matisen(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Kristine Henriette Matisen(kvinne)

1866

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Vilhelm Andreas Matisen(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Oskar August Matisen(mann)

1874

Frhald

s, tvillinger ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Selma Marie Matisen(kvinne)

1874

Frhald

d, tvillinger ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Knud Eduar Haagensen(mann)

1849

Id

hf g Dampbaadsjauer

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Trine Marie Haagensen(kvinne)

1857

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Harald Sevrin Knudsen(mann)

1873

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Johan Eduard Karlsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Karl Oskar Eilertsen(mann)

1870

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Andreas Petter Iversen(mann)

1815

Id

hf g Tømmermand paa dampskibet "Oslo"

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Johanne Marie Iversen(kvinne)

1825

Berg

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Iver Olaus Iversen(mann)

1854

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Hans Kristian Iversen(mann)

1851??

Frhald

s ug Dagarbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Anton Julius Iversen(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Aksel Marinius Iversen(mann)

1864

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Nils Kristiansen(mann)

1816

Frhald

hf g Med Skibet "Halden" er hun Kok og skal gaa til Ostindien

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Lisabet Kristiansen(kvinne)

1822??

Berg

g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Olaus Mathiesen til Iver Mathiesen paa d.G. med Grund og Tomt, dateret 1. og tinglyst 4. Juli 1873

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Christiansen & Co paa Gaard Matr. 276b m.M., dateret 6. Januar og tinglyst 4. Febr. 1870

Skjøde fra Christiansen & Co til Olaus Mathiesen paa denne Gaard m.M., Grund, Tomt og Tilliggende, dateret 30. Marts og tinglyst 3. Mai 1870

 

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det fjorten personer fordelt på tre familier i gård 276b:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Carl Anton Thores. Huusfader Matros g 53 m Frederikshald
2 Anne Kathrine hans Kone g 54 k Frederikshald
3 Andreas Theodor Carl Antons.* deres Søn Matros ug 23 m Frederikshald
4 Bent Johan Carl Antons.* deres Søn Matros ug 22 m Frederikshald
5 Carl Anton Carl Antons.* deres Søn ug 12 m Frederikshald

6 Johannes Anders. Skrædder g 39 m Sverrig
7 Karen Kirstine hans Kone g 40 k Frhald
8 Johan Petter Johannes.* deres Søn Sømand ug 18 m Frhald
9 Axel Marinus Halvors. Leiebarn ug 9 m Frhald
10 Hans Michael Halvors. Logerende Sømand ug 24 m Frhald

11 Torsten Torstens. Snedker g 38 m Kongsvinger
12 Jacobine Mætina hans Kone g 37 k Frhald
13 Petter Anton Torstens.* deres Søn ug 9 m Frhald
14 Richard Victor Emanuel Smith Leiebarn ug 2 m Frhald


Sist oppdatert 20.02.2023 18:18