Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 186

Løpenummer i 1901 matrikkel: 56

Matrikkelnummer: 288b

Gårds og bruksnummer: 160/434

 
 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Lavendelstredet 11.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Borghild Rebekka
1885
setterske Lavendelstredet 11
Hansen Malene Serine
1845
enkefrue Lavendelstredet 11
Hansen Martha
1878
hushjelp Lavendelstredet 11

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Lavendelstredet 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Sørine Maline Hansen

01

1845-01-06

Fredrikshald

-

hp

e

Enke efter styrmand Bernhard Martin Hansen. Pension

002 Borghild Rebekka Hansen

01

1885-12-17

Fredrikshald

-

d

ug

Sætterske

003 Martha Klementine Hansen

01

1878-03-01

Fredrikshald

-

d

ug

Hushjælp

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Borghild Rebekka Hansen(kvinne)

1885-12-17

Fredrikshald

d ug sætterske

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Bernhard Martin Hansen(mann)

1844-04-12

Fredrikshald

hf g tændstikfabrikant

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Sørine Malene Hansen(kvinne)

1845-01-06

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Johan Petter Hansen(mann)

1884-08-16

Fredrikshald

s ug tændstikfabrikarb

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Bernhard Martin
1844
fyrstikarbeider
Hansen Sørine Malene
1845
g.m. fyrstikarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var fyrstikarb. Bernhard Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 500 kroner og en branntakst på 860 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et lite våningshus på en etasje og med uthus. Leiligheten var kun på ett rom og kjøkken.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Bernhard Martin Hans. m hf Arbeider paa Haldens tændstikf. 12.04.1844 Fredrikshald n s
Sørine Maline Hans. k hm Hustru 06.01.1845 Fredrikshald n s
Johan Petter Hans. m s Arbeider paa Haldens tændstikf. 16.08.1884 Fredrikshald n s
Borghild Rebekka Hans. k d Arbeiderske paa Haldens tændstikf. 17.12.1885 Fredrikshald n s

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bernhard Martin Hansen(mann)

1844

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Maline Serine Hansen(kvinne)

1845

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Borghild Rebekka Hansen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hans Fredrik Hansen(mann)

1873

Frhald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Martha Clementine Hansen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ingeborg Marie Hansen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johan Petter Hansen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N.Anker til Fyrstikkarbeider Bernhard Hansen paa d.E. for Kr. 350 dat 26/9 88

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er også Nils Anker oppgitt som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Peder Olsen 1799 M Saalør Ingen
1 Olaves Pedersen 1829 M Ryge song Sømand
1 Stina Jansen 1825 K Blomskog i vermeland Sverige


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer Nils Anker oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 600 kroner og en branntakst på 880 kroner.

 

* 1877

Auctionsskjøde af 23 Marts 1877 til Grosserer Niels Anker paa denne Gaard dateret 23 Marts 1877

 

* 1876

Auktion

Lørdag dem 8de d. Kl. 11 Formiddag afholdes, grunnet Overbud, 2den Gangs Auktion i Raadehuset hersteds over Kathrine Thoresens Enkes Dødsboes Gaard. Matr. No. 288 b paa Sørhalden.

Det bemærkes, at Approbation kan ventes meddelt paa Stedet.

Fredrikshalds Byfogedkontor 1fte April 1876

F. C. Lous

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Beate Kristoffersen(kvinne)

1832

Kville Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

Peder Olsen(mann)

1799

Grue

hf e Jæger

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

Martin Kristoffersen(mann)

1831

Skjeberg

hf g Matros

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

Joseffine Amonie Soffie Kristoffersen(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

Kristian Martinius Kristoffersen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

Berhard Vilhelm Kristoffersen(mann)

1869

Frhald

s ug

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

!! Kristoffersen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

Selma Samuelsen(kvinne)

1860

Frhald

Fosterdat. ug Huusbestyrerinde for Faderen

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1875

 

* 1866

Skjøde fra Nils Martin Nilsen og Edvard Olsen til Baadsmand Carl Anton Thoresen paa Gaard Mtr 288b, dateret 21. og 25. Septbr. 1866

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Maskinist Georg Pedersen til Nils Martin Nielsen paa en Andel af Matr 288,- hviken er given Matr 288b, hvormed den af Sælgeren fremdeles eiende Andel har Matr 288a med bygningen, indeholdende at Kjøberen har Indgang og Indkjørsel til sin Eiendom fra gaden gjennom Selgerens gårdsrum. dateret 11. og 17. Mai 1859

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Postfører P.Olsens Enke til Maskinist Georg Pedersen paa Huset Matr 288, Tomt og Tilliggelser, dateret 27 og 31 Aug 1858

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Feier Paul Christansen til Matros Niels Pedersen Strøm paa Gaard matr. 288 11.Januar 1836

 

Ved folketellinga i 1865 var gård nr.288 ikke delt. Opplysninger fra denne og tidligere folketellinger er derfor lagt under matrikkel 288a.