Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Lavendelstredet 21

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 194

Løpenummer i 1901 matrikkel: 64

Matrikkelnummer: 260b & 260c

Gårds og bruksnummer: 160/407 og 160/408

Lavendelstredet 21 er det nærmeste huset på bildet.

 

 

Foto: SW 7.mars 2004

 

* 2005

 

* 1999

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Lavendelstredet 21.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev dat 17/3-42 fra Anders Gustav Bohlin til sønnesønn Leif Ragnvald Bolin f. 19/6-1913 på d.e. og matrnr. 260b. (anslått verdi 6000,-)

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra cellulosearbeider Anton Larsen til konduktør KArl Johan Bolin for kr. 6000,- Dat 11/5-23 også på mtr.no. 260b

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra konduktør Karl Johan Bolin til høvleriarbeider Anders Gustav Bolin for kr 6000,- Dat 8/10-23 også på 260b

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gustav Adolf Johannesen til Rolf Aleksander Pedersen for Kr. 3200,- også paa matr 260b, dat 15. mars 1919

Skjøte fra Rolf Aleksander Pedersen til Anton Larsen for Kr. 3700,- også paa matrnr 260b. Dat 31/5-19

 

 

Garantifornyelse

Overenstemmende med indstilling fra formandskapet besluttedes bystyret enst. at samtykke i at et laan stort oprindelig kr. 1250 med pant i Sølvgaten matr.nr. 280 a. samt et et laan oprindelig paa kr. 1500 med pant i matr. nr. 260b. Puntestrædet overføres nye eiere

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Carla Olsen og hendes mand Richard Olsen til Karl Markus Olsen for kr. 2250,- dat 19-7-1917

Skjøde fra Karl Markus Olsen til Gustav Adolf Johannesen for 2500 kr. dat 1/10 17 - også på 260b

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra arvingene i avdøde baatsmand Karl Olsen og avdøde hsutru Jørgines fællesbo ved osakf. Jan Gudbrandsen iflg. fuldm. paa d.e. og matno. 260b til frøken Carla Olsen for 1800 kr. I føle maalebrev av 4. okt 1913 indholder denne eiend. og 260b tilsammen 170 m2. Tinglyst 21. novbr. 1913

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi på det som er registrert som matrikkel 260b c, et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg egen gård          

Karla Olsen(kvinne)

1868-01-07

Fredrikshald

d ug Strykerske

Fredrikshald: Pyntestrædet

1910

Karl Olsen(mann)

1820-11-06

Sverige

hf e fv. sjømand og gaardeier

Fredrikshald: Pyntestrædet

1910

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er eiendommen ført opp under Pyntestredet og baadmand Carl Olsen er registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.000 kroner og en branntakst på 1.300 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkelen med et våningshus på en etasje og med fire boenheter. Det bor da til sammen femten personer på eiendommen.
To rom og delt kjøkken.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Merknad
Jørgen Elings. m Ænkeman Søman 1837 Fredrikshald n s Alder: 63 Aar E: Fødselsår tilføyd av andre
Hana Sophia Lars. k Hus jomfru 1855 Elingdalen Smaalenene n s
Ludvick Elings. m s 1889 Fredrikshald n s
Selma Elings. k d 1891 Fredrikshald n s

To rom og delt kjøkken
Knud Marinius Knuds. m hf g Stuar 1877 Fredrikshald n s
Mariane Knuds. k hm g Kone 1874 Fredrikshald n s
Oskar T. M. Knuds. m s ug Søn 11.01.1898 Fredrikshald n s E: Kjønn er rettet fra k til m

To rom og kjøkken
Anton Nils. m hf g Bordhus arbeider 1859 Borge Sm n s
Amanda Sophia Nils. k hm g 1864 Shee Song Sverige n s
Mildnor Nils. m Barn ug Søn 1888 Fredrikshald n s
Harald Nils. m Barn ug Søn 1891 Fredrikshald n s
Johan Martin Nils. m Barn ug Søn 1893 fød Maywood see?? North America n s
Karl Anton Nils. m Barn ug Søn 14.04.1899 Fredrikshald n s E: Fødselsår tilføyd av andre

Et kvistværelse
Olaf Carlson m Onkar ug Tøfelmakare egen regn 1833 Lomeland Sverige n s
Martin Carlson m Onkar ug Skomakere egen regn 1842 Lomeland Sverige n s

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har matrikkelen registrert som 260bc, det bor da fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Olsen(mann)

1820

Lommelan Sverge

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Jørgine Olsen(kvinne)

1832

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Gjerterud Olsen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl Chorneliusen(mann)

1833

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi også Karl Olsen som eier av matrikkelen. Det bor da kun syv personer på matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Karl Olsen 1817 M Sverige Sømand
1 Jørgine Olsen 1832 K Fredrikshald Kone
1 Aksel Johannes Olsen 1862 M Fredrikshald Bryggearbeider
1 Valborg Helene Olsen 1864 K Fredrikshald Barn
1 Karla Olsen 1868 K Fredrikshald Barn
1 Anne Jertrud Olsen 1871 K Fredrikshald Barn
2 Karl Korneliusen 1831 M Fredrikshald Skomager


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Matros Carl Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 600 kroner og en branntakst på 440 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi kun 260b registrert. Denne er det Carl Olsen som står som eier av.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Gjertrud Olsen(kvinne)

1871

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Karl Olsen(mann)

1826

Lommeland Sverge

hf g Sømand og Gaard

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Georg Andreas Olsen(mann)

1860

Frhald

s ug Forsørges af Faderen

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Karla Olsen(kvinne)

1867

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Jørgine Olsen(kvinne)

1832

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Karl Søvrin Olsen(mann)

1859

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Aksel Johannes Olsen(mann)

1863

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

Valborg Helene Olsen(kvinne)

1865

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pyntestrædet

1875

 

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Chrisen Pedrsen til Matros Carl Olsen paa en Tomtstrekning eller Hauge, stor 166 1/2 kvadrat Alen af Matr 260b, hvilken Tomtestrekning er given Matr. 260c og Pedersens tilbagehavende Del fremdeles har Matr. 260b, dateret 4. April 1863. Dette skjøde indeholder at Sælger og Kjøber have fælles Indgang til deres Eiendomme Tinglyst 21. April 1863

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Smedmester Christen Pedersen til Olaus Olsen paa en Del af Matr 260 b, hvilken har faaet Matr 260a, hvorimod Pedrsens gjenhavende Del har Matr 260b, Tinglyst 7. Januar 1847

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Niels Strøms Enke til Smedmester Christen Pedrsen paa den hendes Mand tilhjemlede Halvdel av Matr 260 Tinglyst 6.April 1840

 

* 1831

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Niels og Christen Pedersen Strøm paa Matr N. 260 Tinglyst 28. Novbr 1831


Sist oppdatert 20.10.2021 19:21