Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lavendelstredet 3

 

Gammelt løpenummer i 1901 matrikkel: 179b

Løpenummer i 1901 matrikkel: 52

Matrikkelnummer: 283b og 286b

Gårds og bruksnummer: 160/430

Lavendelstredet 3 er det hvite huset på bildet. Bildet er tatt fra den smale pranga som er en del av Lavendelstredet.

 

 

Foto: SW 22.februar 2003

 

 

* 2017

 

* 1965

 

* 1959

 

* 1950

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Lavendelstredet 3:

 

* 1938

 

* 1937

 

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt av 31/8 37 mellem Johan Ludvig Olsen og frk. Mariane Madsen hvorved bl.a. d.E. blir Mariane Madsens særeie. Dbf: 2/9 37 Grbf: 3/9 37

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Hedvig Vilhelmine
1884
hushjelp Lavendelstredet 3
Borgen Anna Marie
1885
skotøiarbeider Lavendelstredet 3
Borgen Jenny Olava
1889
frøken Lavendelstredet 3
Borgen Olava Martine
1852
g.m. dagarbeider Lavendelstredet 3
Jonassen Grete Engh
1848
enkefrue Lavendelstredet 3
Møller Laura
1874
g.m. cellulosearbeider Lavendelstredet 3
Møller Vilhelm
1879
cellulosearbeider Lavendelstredet 3
Olsen Andreas Madsen
1842
fhv. dagarbeider Lavendelstredet 3
Olsen Johan Ludvig
1880
bygsnekker Lavendelstredet 3
Olsen Karen Sofie
1879
g.m. snekker Lavendelstredet 3
Olsen Karl August
1883
tomtearbeider Lavendelstredet 3
Olsen Olga Karine
1875
g.m. tomtearbeider Lavendelstredet 3

 

 

* 1923

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 115 nr.10, har innført fhv. stenh. Gustav Andersen i Lavendelstredet død 12. februar og begravet 17. februar 1923. Dødsårsaken er av dr. Tandberg oppgitt til alderdomssvakhet. I følge samme kirkebok var han født i Dalsland i Sverige 4. februar 1841.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest om at Gustav Andersen 12/2 1923 avgikk ved døden efterlatende sig hustru Eugenie og 1 myndig tilstedeværende datter bosat på Moss, som har samtykket i at moren sitter i uskfitet bo. Dat. 5/3 1923. tinglyst 13 juli 1923

Skjøte fra eneste og myndige efter Gustav Andersen Moren Eugenie Andersen og datter Marie Elisabeth g.m. Johan Andersen til snekker Johan Olsen på d.e. for kr. 10500,- Dat. 9/7 23 tinglyst 13 juli 1923.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det ti boenheter i Lavendelstredet 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Gustav Andersen

01

1841-02-04

Dalsland Sverige, Steneby sogn

-

hp

g

jeg leger bort naagle lægeligheter, huseier, fhv steinhugger

001 Wilhem Ludvig Møller

02

1879-03-28

Fredrikshald

-

hp

g

Celulosearbeider (kokerigut) Saugbruksforreningen Fr.hald

002 Laura Malvine Møller

02

1874-01-03

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 John Willy Møller

02

1907-09-15

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Sigrid Malvine Møller

02

1910-07-01

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Johan Anton Borgen

03

1855-03-24

Berg pr Fr.hald

-

hp

g

Verftsarbeider al??

002 Olava Martine Borgen

03

1852-03-26

Hvaler

-

hu

g

Husmor

003 Anna Marie Borgen

03

1885-06-08

Fredrikshald

-

d

ug

Skotøiarbeiderske Kantklipperske

004 Jenny Olava Borgen

03

1889-08-10

Fredrikshald

-

d

ug

Hjemme arb for foreldrene uten lønn

005 Arne Sigurd Karlsen

03

1911-01-14

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Mina Andersen

04

1841-05-27

Norra Sepyn?? Sverige

-

hu

e

Alderdomspension Enke efter løsarbeider Leonard Andersen

002 Hedvig Wilhelmine Andersen

04

1884-10-15

Fredrikshald

-

d

ug

Levevei: maanedspige

001 Karl August Olsen

05

1883-08-01

Id

-

hp

g

formand (props)

002 Karine Marie Olsen

05

1877-11-24

Hvaler

-

hu

g

Husmor

003 Ingeborg Helene Olsen

05

1908-09-07

Hvaler

-

d

ug

-

004 Karl Gunnar Olsen

05

1914-05-23

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Julie Alette Johanesen

06

1852-03-30

Emingsdalen Idd

-

hp

e

Rengjøringskone

001 Jørgine Kristiansen

07

1832-11-22

Fr.hald

-

hp

ug

Fattighjelp

001 Karoline Andersen

08

1832.?.?

Sverige

-

hp

e

Fattighjelp

002 Johan Andersen

08

1878-08-15

Idd

-

s

ug

Thv matros, Fattighjelp mot refusion av statskassen

001 Mathilde Johanesen

09

1871-01-27

Skee sokn Sverige

-

hp

ug

Veverske på Halden s veveri i tistedalen

001 Mathilde Johanesen

10

1847-12-01

Skee Bohus len

-

hp

e

Fattighjelp Enke efter stenhugger

002 Axel M Johanesen

10

1879-07-20

Skee Bohus len

-

s

ug

Graastensmurer

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Anna Kristine Emilie Dahl Salberg (enke efter A.J. Salberg) til Gustav Andersen for 7500,- kr. dat. 16/11 1915. Iflg. maalebrev av 5/10 15 indeholder tomten 505 m² tinglyst 19 novbr. 1915.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert hele ni boenheter på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Vilhelm Møller

01

1879-03-28

Fredrikshald

b

hf

g

Stuerarbeider

002 Laura Møller

01

1877-01-03

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Jon Villy Møller

01

1907-09-15

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Sigrid Møller

01

1910-07-01

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Kristian Møller

01

1821-09-25

Skedsmo

b

fl

e

fv. fengeselsbetjent

Forhus 1.etg ett rom og del i kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Johan Anton Borgen

02

1855-03-24

Berg Smaalenene

b

hf

g

Arbeider paa verft

002 Olava Marthine Borgen

02

1852-03-26

Hvaler

b

hm

g

Hustru

003 Jenny Olava Borgen

02

1889-08-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg ett rom og del i kjøkken kr 5,5 pr mnd              

001 Mina Andersen

03

1841-05-26

Sverige

b

hm

e

Underholdes av fattigv.

002 Vilhelmine Andersen

03

1884-10-15

Fredrikshald

b

d

ug

Maanedspike

Bakbygning ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Karoline Andersen

04

1831-03-12

Sverige

b

hm

e

Underh delvis av fattigv

002 Johan Knudsen

04

1865-11-30

Fredrikshald

b

fl

ug

Stuerarbeider

003 Harald Severin Sevaldsen

04

1874-02-04

Fredrikshald

b

fl

ug

Sjømand

Forhus kvist to rom og del i kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Alette Johannesen

05

1852-03-30

Id

b

hm

g

Vaskerkone

002 Sigvard Johannesen

05

1885-01-21

Fredrikshald

b

s

ug

Stuerarbeider

003 Oskar Johannesen

05

1887-01-19

Fredrikshald

f

s

ug

Sjømand

Forhus kvist ett rom og del i kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Erika Elida Andresen

06

1888-12-19

Bergen

b

hm

g

Naatlerske v/ skof.

002 Robert Aleksander Andresen

06

1908-07-31

Kristiania

b

s

ug

Søn

003 Karl Fridtjof Andresen

06

1889-11-11

Moss

f

hf

g

Opholder sig i Amerika Mekaniker

Forhus kvist to rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Karl August Olsen

07

1883-08-01

Id

b

hf

g

Tomtearbeider

002 Karine Marie Olsen

07

1877-11-24

Hvaler

b

hm

g

Hustru

003 Ingeborg Helene Olsen

07

1908-09-07

Hvaler

b

d

ug

Datter

004 Josefine Alette Johansen

07

1880-08-02

Hvaler

mt

fl

ug

Sylærling

Bakbygning kvist ett rom og del i kjøkken kr 4 pr mnd              

001 Mathilde Johannesen

08

1847-12-01

Sverige

b

hm

e

Skurekone og husbest.

002 Aksel Marinius Johannesen

08

1879-07-20

Sverige

b

s

ug

Stenarbeider

Bakbygning kvist ett rom og del i kjøkken kr 4,50 pr mnd              

001 Mathilde Johansen

09

1871-01-27

Sverige

b

hm

ug

Væverske v/ fabrik

 

 

* 1905

Enke Anna Dahl som er oppgitt som eier av matrikkelen i 1901 gifter seg 28.mai i 1905 med murmester August Julius Solberg fra Strømstad. Christian Møller som bor i matrikkelen ved folketellinga i 1900, er da oppført som Anna`s far. ( Kirkebok for Fredrikshald 1890 til 1906 nr.32 side 488)

 

Utdrag fra panteregister:

Ægtepakt oprettet 27/5 05 mellem murmester August Julius Salberg og enkefru Anna Kristine Emilie Dahl, der agter at indgaa ægteskab, hvormed alt hvad hun indbringer i ægteskabet, bl.a denne eiendom, blir hendes særeie. thinglæst 30 mai 1905

 

* 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Alma
1841
g.m. løsarbeider
Andersen Leonard
1848
løsarbeider
Andreassen Lars 
1822
arbeider
Bakkevig Anna
1876
Syerske
Borgen Johan Anton
1855
matros
Borgen Olava
1852
g.m. matros
Bye Lars Johnsen
1851
murer
Bye Maren Petrine Johnsen
1844
g.m. murer
Johannesen Mathilde 
1846
enke
Mathisen Emilie
1857
huseier
Mathisen Paul 
1854
skomager
Møller Christian A.
1821
forhv. Slutter
Møller Jakobine Margrethe
1820
g.m. forhv. Slutter
Olsen Anna
1838
enke
Olsen Maren 
1862
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var enke Anna Dahl oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7000 kr. og en branntakst på 9350 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med en "Bagbygning og almindeligt Vaaningshus " med en etasje. Det var ni leiligheter på eiendommen og tre av disse var kvistleiligheter. Til sammen bor det da 32 personer på eiendommen.
To rom og kjøkken i forhus
Chrestian Anders. Møller hf g Pensionnert af Kommunen 25.09.1821 Skesmo song Ak
Jakobinne Magrete Møller hm g Pensionnert 21.07.1820 Toftedal Sverige
Chrestine Marie Koch tj ug Pensionnert 01.05.1818 Toftedal Svrege

ett rom og del i kjøkken i forhus
Leonart Anders. hf g Løsarbeider 20.10.1848 Ryr Sokken Sverige
Mina Anders. hm g Løsarbeider 26.05.1841 Ryr Sokken Sverige
Hedvig Velhelmine Anders. d ug D 15.10.1887 Fredrikshal

ett rom og del i kjøkken i forhus
Johan Borgen hf g Sømand 25.03.1855 Berg Sogn i Smaalenerne
Olava Martine Borgen hm g 26.03.1852 Hvaller Sm
Anna Marrie Borgen d ug 08.06.1885
Jenni Olava Borgen d ug 10.08.1889
Seselie Krestofers. e er hos Svigersøn 16.02.1820 Hadalsokken Sverige

ett rom og del i kjøkken på kvist
Lars Johns. By hf g Murerarbeider 1851 Relingen Anex til Fedt Ak n s E: Fødselsår tilføyd av andre
Petra Johns. hm g 1850
Olaf Johns. s ug Murerarbeider 02.08.1884

ett rom og del i kjøkken på kvist
Anna Lena Ols. hm e Vaskning Løsarbeiderske 1838 Toftedal Sverige n s E: Fødselsår tilføyd av andre
Sofie Andersd. ug Skurepige 1863

ett rom og kjøkken på kvist
Maren Johanne Ols. hm e paa Fattigkassen 19.12.1857 Rakkestad Sm
Paul Marinius Ols. s ug Arbeider paa Koffert Fabriken 04.01.1884
Olga Marie Ols. d ug 24.08.1888
Laura Johns. ug Arbeider paa Skofabriken 25.09.1876 Nøsemark Sverige
Mina@Alma Johns. ug Arbeider paa Kaabefabrik 14.10.1883 Nøsemark Sverige

To rom og 1/3 kjøkken i 1.etg i bakbygning
Paul Matties. hf g Skomager 14.11.1854 Tanum song Sverige
Emelie Matties. hm g 29.11.1857 Næsingsong Sverige
Mina@Alma Josefine Matties. d ug 08.10.1884 Næsing
Amanda Mattilde Matties.* d ug 27.02.1887 Næsing
Johan Oskar Matties.* s ug 08.06.1889
Helge!! Skassparb!! Matties.* d ug 01.02.1892
Gunde!! Alfride Matties.* d ug ??.02.1895

ett rom og 1/3 kjøkken i 2.etg i bakbygning
Matthilde Johannes. hm e stiller Huset for Søn 01.12.1847 Ske sokken Sverige
Axel Johans. s ug Murerarbeider 20.04.1879 Ske sokken Sverige

ett rom og 1/3 kjøkken i 2.etg i bakbygning
Lars Anders. hf e Skibstømmermand 15.10.1821
Mina Margrete Bakkevig hm ug Arbeider paa Kabefabrik 13.09.1877

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra gaardbruger Julius Dahl til enke Anna Dahl paa en halvpart af d. eid. for Kr. 3000 dat. marts 1895. Skjødet indeholder bevidnelse om at garverm. Johs. Dahl er død efterladeende sig som eneste og myndige arvinger sin enke Anna Dahl og sin søn Julius Dahl. thinglæst 19 marts 1895.

 

* 1892

Johannes Olsen Dahl som er oppført som huseier i folketellinga i 1885, dør 6.juni 1892 av kronisk bronkit. (Kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 nr.64
side 20)

 

Garver Dahls

Dødsboes Gaard M-No. 283b, 284 & 286b med tilliggende Have paa Sørhalden sælges ved

Overretssagfører Johannesen.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det førtisyv personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Johan Edvin Möllers

1857

Id

-

Familiens overhode

g

-

002 Emelie Fredrikke Möllers

1852

Sverige

-

Hustru

g

-

003 Vilhelm Ludvig Möller

1879

Fredrikshald

-

Søn

-

-

004 Einar Christian Möller

1881

Sverige

-

Søn

-

-

005 Agnis Magrete Möller

1884

Fredrikshald

-

Datter

-

-

006 Gustav Adolf Julius Möller

1888

Fredrikshald

-

Søn

-

-

007 Karl Olsen Solberg

1818

Sverige

-

Besøgende

g

-

008 Olga Jenny Mäller

1890 nov.

Fr.hald

-

Datter

-

-

009 Stina Jahnsen

1830

Sverge

-

Familiens overhode

ug

-

010 Olaves Pedersen

1829

Laurkollen

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

011 Andreas Syversen

1838

Tistedalen

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

012 Jahn Magnus Johannesen

1851

Sverge

-

Familiens overhode

g

-

013 Augusta Johannesen

1856

Sverge

-

Hustru

g

-

014 Karl August Johannesen

1886

Sverge

-

Søn

-

-

015 Johan Victor Johannesen

1888

Sverge

-

Søn

-

-

016 Klara Victoria Johannesen

1890 aug.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

017 Aksel Karlsen

1862

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

018 Augusta Karlsen

1862

Sverige

-

Hustru

g

-

019 Valborg Karlsen

1886

Fredrikshald

-

Datter

-

-

020 Karl Karlsen

1888

Fredrikshald

-

Søn

-

-

021 John Olaf Karlsen

1890 aug.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

022 Hans Johannesen

1845

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

023 Mathilde Johannesen

1847

Sverge

-

Hustru

g

-

024 Alfred Johannesen

1874

Sverge

-

Søn

ug

-

025 Hilda Johannesen

1877

Sverge

-

Datter

-

-

026 Aksel Johannesen

1879

Sverige

-

Søn

-

-

027 Petter Alfred Olsen

1861

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

028 Amalie Olsen

1864

Sverige

-

Hustru

g

-

029 Wilhelm Olsen

1883

Fredrikshald

-

Søn

-

-

030 Anna Olsen

1887

Fredrikshald

-

Datter

-

-

031 Petra Karoline Olsen

1889 aug.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

032 Johan Hansen

1838

Sverge

-

Familiens overhode

g

-

033 Sara Hansen

1836

Sverge

-

Hustru

g

-

034 Marie Hansen

1866

Sverge

-

Datter

ug

-

035 Karoline Hansen

1870

Berg Sogn Smålenene

-

Datter

ug

-

036 Jonas Gundersen

1859

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

037 Sofie Gundersen

1852

Berg Sogn Smålenene

-

Hustru

g

-

038 Johan Ludvig Gundersen

1887

Id Sogn

-

Søn

-

-

039 Oskor Gundersen

1888

Id Sogn

-

Søn

-

-

040 Hjalmar Gundersen

1890 okt.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

041 Frants Blamkvist

1855

Finland

-

Familiens overhode

g

-

042 Ida Blomkvist

1871

Id Sogn

-

Hustru

g

-

043 Alf Blomkvist

1890 nov.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

044 Jahan Borgen

1854

Fr.hald

-

Familiens overhode

g

-

045 Olava Borgen

1852

Hvalöerne

-

Hustru

g

-

046 Anna Borgen

1885

Fredrikshald

-

Datter

-

-

047 Jenny Olava Borgen

1889 aug.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christian Simensen til Garver J.Dahl paa en Andel af M.No. 283 & 286 for Kr. 1040,00 indeholdende at en Afløbsrende, der gaar gjennem Eiendommen, slaø af Kjøberen holdes aaben, samt at Kjøber og Sælger hver for sit Stykke skal opsætte og vedligeholde Gjærde Kant i Kant. dat 30/5 87 thinglæst 7 Oktober 1887.
Selv om dette skjøtet ble undertegnet og tinglyst i 1887 tyder det på at Dahl hadde tatt i bruk eiendommen betydelig tidligere. I selve skjøtet står det: Tomten som er solgt er forlængst siden taget i Besiddelse og bebygget.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller om følgende 36 personer på eiendommen:
Nr. etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 2 Johannes Olsen Dahl 1822 M Rakkestad Gaardeier
2 2 Anna Christine Emilie Dahl 1861 K Id Hustru
3 2 Lorentz Larson 1841 M Foss sogn Sverge Kræmmer
4 2 Anna Marie Larson 1834 K Tanum Sverge Hustru
5 2 Jonas Olsen 1842 M Sverge Tømmermand
6 2 Lovise Amalie Olsen 1856 K Id Hustru
7 2 Gerhart Julius Sigvart Møller 1852 M Fredrikshald Sømand
8 2 Marie Helene Møller 1850 K Sverge Hustru
9 2 Karl Amunds. 1860 M Fredrikshald Arbeidsmand
10 2 Hedda Amunds. 1855 K Sverige Hustru
11 2 Fanny Amunds. 1883 K Fredrikshald Børn
12 2 Marie Amunds. 1885 K Fredrikshald Børn
13 2 Hans Fredrik Johannesen 1845 M Sverge Sømand
14 2 Mathilda Johannesen 1847 K Sverge Hustru
15 2 Johan Alfred Johannesen 1874 M Sverge Børn
16 2 Hilda Kristine Johannesen 1877 K Sverge Børn
17 2 Axel Marinius Johannesen 1879 M Sverge Børn
18 1 Johan Edvin Møller 1857 M Id Sømand (Styrmand)
19 1 Emilie Fredrikke Møller 1852 K Sverige Hustru
20 1 Vilhelm Ludvig Møller 1879 M Frederikshald Børn
21 1 Einar Kristian Møller 1881 M Frederikshald Børn
22 1 Agnes Magrete Møller 1884 K Frederikshald Børn
23 1 Nils Skattebo 1844 M Valders Tømmermand
24 1 Bolette Skattebo 1843 K Enningdalen Hustru
25 1 Olga Christiane Skattebo 1872 K Fredrikshald Børn
26 1 Andrea Cesilie Skattebo 1875 K Fredrikshald Børn
27 1 Kristian Olaf Skattebo 1877 M Fredrikshald Børn
28 1 Nora Marie Skattebo 1882 K Fredrikshald Børn
29 1 Edvard Carls. 1844 M Sverge Bryggearbeider
30 1 Elisabeth Carls. 1847 K Asak Hustru
31 1 Karl Vilhelm Carls. 1868 M Asak Sømand
32 1 Edvin Carls. 1870 M Fredrikshald Børn
33 1 Kristian Carls. 1880 M Fredrikshald Børn
34 1 Marie Carls. 1882 K Fredrikshald Børn
35 1 Karla Edvarda Carls. 1883 K Fredrikshald Børn
36 1 Hans Marinius Carls.* 1885 M Fredrikshald Børn

Når vi kommer til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er denne matrikkelen enda ikke utskilt, men er da en del av matrikkel 283, 284, 286 som i dag er Pistolstredet 1.

 

Sist oppdatert 08.03.2023 17:15