Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Laxegata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 834

Løpenummer i 1901 matrikkel: 619

Matrikkelnummer: 661

Gårds og bruksnummer: 66/280

Markøren viser ca. plassering av det som var Laxegata 4.
Foto:

Huset revet og gårds og bruksnummer utgått i forbindelse med byggingen av Østre Tangent.

* 1979

Dette er et utdrag fra en reportasje som Halden Arbeiderblad hadde den 20.januar 1979 vedrørende erstatning til huseiere som ble berørt av Østre Tangent.

Hele reportasjen kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har registrert to myndige personer i Laxegata 4.

 

 

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Julie Amundsen til vognmann Adolf Olsen for Kr. 7200,- dat 1/11-1928 (iflg. kartforretning av 25/4 1908 er d.e. 144 m²) tinglyst 9. november 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Amundsen Julie Sofie
1875
Enkefru Laksegata 4

 

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra avdøde vognmann Halfdan Marinius Amundsens eneste og myndige arving Aslaug Amundsen til moren Julie Amundsen til å sitte i uskiftet bo. Dat. 15/3 19 og 1/11 1925. tinglyst 18 desember 1925.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Laxegata 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Julie Sofie Amundsen

01

1875-12-07

Fredrikshald

-

hp

e

Husmor. Forts, vognm.forretning efter manden.

002 Aslaug Agnes Amundsen

01

1897-10-03

Fr.hald

-

d

ug

Kioskdame

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Adolf Brynildsen til vognmand Halfdan Amundsen paa en parsell av m.no. 666 stor ifl. deleforretning av 21/5 1917 63 m² for kr. 850.- dat. 10/5-17. Kjøperen forplikter seg til at opføre mur og gjærde i delet mot Sælgeren i høide som gategjærdet, delegjærdet vedlikeholdes med en halvpart hver av kjøper og sælger. Facaden til gaten maa holdes uforandret og i pen stand. Parcellen maa ikke bebygges ei heller opføres noget der er høiere end gjerdet. Parcellen skal eft. deleforr. tillegges m.no. 661. Tinglyst 5 juni 1917.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Julie Amundsen(kvinne)

1876-12-07

Fredrikshald

hm g hustru

Fredrikshald: Laxegaten

1910

Halfdan Amundsen(mann)

1876-05-29

Fredrikshald

hf g Vognmand

Fredrikshald: Laxegaten

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Amundsen Andreas
1843
Skrædder
Amundsen Halvdan
1875
Kjører
Amundsen Kristine
1843
g.m. skrædder

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Laxegaden Vognmand Halfdan Amundsen 1.200 1.760  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus på en etasje med to boenheter. Det er også registrert en sidebygning med "1 Udhus, hvori Vedskur, Vognskur, Stald og Locum".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Julie Amunds.(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Laxegaden

1900

Andreas Amunds.(mann)

1843

Aremarks Herred Sm

hf g Skræddermester & Huseier

Fredrikshald: Laxegaden

1900

Kristine Amunds.(kvinne)

1843

Sverige

hm g

Fredrikshald: Laxegaden

1900

Halfdan Amunds.(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hf g Arbeidsvognmand

Fredrikshald: Laxegaden

1900

Asløv Amunds.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Vognmand Halfdan Amundsen (frasolgt A. Olsens Enke ved Tvangsauktion 11/1 96) paa d.E. for Kr. 1400,00, dat. 8/7 97 thinglæst 9 Juli 1897

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Jacob Olsen(mann)

1868

Sverege

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

August Olsen(mann)

1858

Berg Smaalenene

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Anna Olsen(kvinne)

1826

Värmeland Sverege

Familiens overhode e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Jørgen Olsen(mann)

1870

Fredrekshald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

 

 

* 1885

I folketellinga fra 1885 finner vi seks personer på matrikkelen hvor da A.Olsen står oppført som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1821-01-06

Gilberga Wærmland

Vognman

Fredrikshald: !!

1885

Johan Jakob Olsen(mann)

1866-11-01

Edsby Sverige

Søn Søman

Fredrikshald: !!

1885

Anders August Olsen(mann)

1858

Asak

Søn Kjører for Faderen

Fredrikshald: !!

1885

Anna Olsen(kvinne)

1826-12-25

Sillerud Wærmland

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Jørgen Olsen(mann)

1870-01-22

Fredrikshald

Søn Kjører for Faderen

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Andersen(kvinne)

1857

Hogdal sokn Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Laxestrædet Kjører Andreas Olsen 700 720  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert Anders Olsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1858

Bergs Pr.

s ug Arbeider paa Fyrstikfabrikket

Fredrikshald: Laxestrædet

1875

Anne Olsen %Nielsen%(kvinne)

1826

Vermeland Sverige

Kone g

Fredrikshald: Laxestrædet

1875

Anders Olsen(mann)

1821

Vermeland Sverige

hf g Kjører

Fredrikshald: Laxestrædet

1875

Johan Olsen(mann)

1866

Stocholm

s ug

Fredrikshald: Laxestrædet

1875

Jørgen Olsen(mann)

1869

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Laxestrædet

1875

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Marie Pedersen til ??er Anders Olsen paa denne Gaard, dateret 16. og thinglæst 19 Juni 1868.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi ti personer på matrikkelen. Der kan vi også lese at "Lerer Sniker Johan L. Andersen" har en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan L. Andersen(mann)

1835

Frederikshald

g Lerer Sniker

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Maren Olava(kvinne)

1833

Id sogn

hans Kone g

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Andrias Andersen(mann)

1860

Frederikshald

hans Søn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Anethe Mattilde(kvinne)

1823

Sverge

ug Lererske Pige

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Ole Marinus Andersen(mann)

1865

Frederikshald

hendes Søn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Johane Otilde(kvinne)

1855

Strømstad

hendes Datter ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Marie Andersen(kvinne)

1858

Frederikshald

hans Datter ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Josefine Andersen(kvinne)

1863

Frederikshald

hans Datter ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Olaf Andersen(mann)

1865

Frederikshald

hans Søn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865

Elen Berthine(kvinne)

1836

Frederikshald

ug Lererske Pige

Fredrikshald: Laxegaden

1865

 

* 1863

Utdrag fra panteregsiter:

Skjøde paa Uhrmager Johan Andreas Reffelsthad til Ole Pedersen ?? dødsbo paa denne Gaard, dateret 22 og thinglæst 29 Septbr. 1863

Extract af Udlodning paa Skifte efter afdøde Bordsanker Ole Pedersen. hvorved Stervboenken, Marie Pedersen er udlagt d.G. som Eiendom, Skiftet sluttet 1. octbr 1863 Thinglæst 6. Octbr. 1863.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert syv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elen Kirstine Andersdatter(kvinne)

1771

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

Helvig Hansdatter(kvinne)

1795

Deres datter

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

Hans Larsen(mann)

1767

Logerer I 1te ægteskab Matros

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

Lobus(mann)

1756

Logerer Gift 1te gang Fattig foged

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

Lars Hansen(mann)

1735

Huusbonde Enkemand 2dn gang Skrædder

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

Sidsel Malene Hansdatter(kvinne)

1799

Deres datter

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

Søren Larsen(mann)

1777

Logerer Ugift Ved reberbahnen

Friderichshald: Laxe Strædet

1801

 

 

Sist oppdatert 13.04.2023 15:23