Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Laxegata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 836

Løpenummer i 1901 matrikkel: 615

Matrikkelnummer: 668

Gårds og bruksnummer: 66/289

Markøren viser hvor Laxegata 8 lå.
Foto:

 

Samtlige hus på denne siden av Laxegata ble revet i forbindelse med byggingen av Håkon VIIs vei (Østre Tangent).

 

* 1980

 

* 1975

 

* 1971

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Laxegata 8

 

*

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer og et uthus. Det er fem boenheter i huset.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg. egen gård          

Helene Hansen(kvinne)

1838-09-16

Skjeberg %Ingedal%

enslig e gaardeier %Gaardens Indtækt%

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

1.etg 10 kr pr. mnd          

Erik Johannesen(mann)

1859-04-21

Berg sogn Smaalenene

hf g Melkjører

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Gunnil Mathilde Johannesen(kvinne)

1872-06-16

Skjæberg

hm g hustru alt huset stel

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Olga Marie Johannesen(kvinne)

1898-09-11

Fredrikshald

d %Skolebarn% ug datter %med læxen sinde%

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Jonny Henri Johannesen(mann)

1901-02-12

Fredrikshald

s %Skolebarn% ug søn %med læxen sinde%

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Martha Elise Johannesen(kvinne)

1904-09-03

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Magreth Jenny Johannesen(kvinne)

1907-11-11

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

1.etg. 9 kr pr. mnd.          

Oline Johannesen(kvinne)

1857-09-20

Rakkestad

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Harald Johannesen(mann)

1898-05-12

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

2.etg. 14 kr pr. mnd.          

Karl Olsen(mann)

1879-03-25

Fredrikshald

hf g Celulosearb

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Mina Olsen(kvinne)

1883-05-26

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Edith Olsen(kvinne)

1908-02-27

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Eugen Olsen(mann)

1884-05-16

Fredrikshald

fl ug Sømand

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

2.etg. 20 kr pr. mnd.          

Lorentz Eliassen(mann)

1855-05-22

Id

hf g brovogter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Othilde Eliassen(kvinne)

1861-01-16

Berg Smålenene

hm g hustru

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Thora Eliassen(kvinne)

1888-06-15

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Alf Eliassen(mann)

1896-08-04

Fredrikshald

s ug arb paa gardinfabrik

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Enok Eliassen(mann)

1898-07-05

Fredrikshald

s ug visergut hos pølsemaker

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Othilde Eliassen(kvinne)

1900-01-05

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Ragnhild Eliassen(kvinne)

1902-09-06

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

Randi Eliassen(kvinne)

1908-03-20

Fredrikstad

d ug datter

Fredrikshald: Laxegaten

1910-12-01

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Laxegaden Høvleriarbeider T. Hansens Enke 8.000 13.040  

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1900 forteller den om et våningshus og "1 Udhusbygning, hvori Bryggerhus, Vedskure og Privet". Huset er på to etasjer og har nå fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Erik Johannes.(mann)

1859

Berg Sm

hf g Kjørekarl hos P. Bergman

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Mathilde Johannes.(kvinne)

1873

Skjeberg Sm

hm g Hustru til ovenn.

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Marinius Johannes.(mann)

1885

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Olga Johannes.(kvinne)

1888

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

1.etg          

Karl August Antons.(mann)

1843

Gøteborg

hf g Skomager. Driver for egen regning

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Kristiane Antons.(kvinne)

1873

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Alexander Antons.(mann)

1881

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent ved Manufacturforretning

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Emelie Antons.(kvinne)

1886

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Bjarne Antons.(mann)

1891

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Ragnhild Antons.(kvinne)

1899-02-03

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Astrid Antons.(kvinne)

1900-09-05

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

2.etg          

Helene Hans.(kvinne)

1838

Skjeberg Sm

hm e Lever af sine Midler - Huseierske

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Carla Hans.(kvinne)

1874

Fr.hald

d ug Kontordame v/ Smørfabr. "Union"

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

2.etg          

Tora Ols.(kvinne)

1900-06-22

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Andreas Edv. Ols.(mann)

1856

Eidsvold Ak

hf g Lokomotivfører

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Severine Ols.(kvinne)

1858

Kristiania

hm g

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Inga Ols.(kvinne)

1883

Moss

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Oskar Ols.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Ole Ols.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Erika Ols.(kvinne)

1890

Glemminge Sm

d ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Sverre Ols.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Trygve Ols.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Asbjørn Ols.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

Leif Ols.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Laxegaden

1900-12-03

 

* 1886

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er C. J. Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Det bor da tyve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Edvin Olsen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Syvertsen(mann)

1855

Fredrikshald

Snedkerformand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Syvertsen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Gunerius Syvertsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Marie Andreasdatter(kvinne)

1830??

Fredrikshald

Fattiglem

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Olsen(mann)

1847

Varteig

Handelsborger (Fedevarehandler)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Else Marie Olsen(kvinne)

1843

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Taralsdatter(kvinne)

1806

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karine Elefsdatter(kvinne)

1833

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Eriksen(mann)

1838

Skjedsmo

Lokomotivfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inger Anette Eriksen(kvinne)

1844

Aker (Østre)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emil August Eriksen(mann)

1868

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigurd Eriksen(mann)

1870

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wessel Adelsten Eriksen(mann)

1872

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hedevig Mathilde Eriksen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Azora Emilie Eriksen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Marie Jensen(kvinne)

1800

Skjedsmo

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorvald Oscar Olsen(mann)

1842

Drøbak

Huseier, Skipperborger (Farer for det meste tilsøs som Styrmand)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Henriette Amalie Olsen(kvinne)

1840

Drøbak

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Kristine Olsen(kvinne)

1868

Drøbak

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Frerikshald Laxestrædet Brændevinsh. C. J. Olsens Enke 8.000 14.030  

 

*

 

Folketellinga i 1865 har C J Olsen sin underskrift. Det er gjrot en anmerkning om at matrikkel 668 er beboet, men matrikkel 670 er ubeboet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Johan Olsen(mann)

1815*

Drøbak

Husfader g Handelsmand og Brendevinshandler

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Petrine Olsen(kvinne)

1811*

Fredrikshald

Husmoder, Hans Hustru g

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Thorvald Oscar Olsen*(mann)

1842*

Drøbak

Deres Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Jørgen Hendrik Olsen(mann)

1844*

Frederikshald

Deres Søn ug Student

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Christian Paulus Olsen(mann)

1846*

Frederikshald

Deres Søn ug Sømand

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Anne Marie Thorsdatter(kvinne)

1809*

Frederikshald

Pleiesøster Hustruens Søster f

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Marie Theodore Langerød(kvinne)

1846*

Moss

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Julie Caroline Theodore Frederikssen(kvinne)

1840*

Frederikshald

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

Maren Laura Olsdatter(kvinne)

1848*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Laxegaden

1865-12-31

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021