Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Liljegata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 470

Løpenummer i 1901 matrikkel: 434

Matrikkelnummer: 528

Gårds og bruksnummer: 62/330

 

Foto: SW 16. mars 2003

 

* 2021

 

* 2005

 

* 1993

 

* 1969

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Liljegata 2,

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra høvler Jens Olsen til Johan Solberg for Kr. 3500,-. Sælgeren og hustru skal for livstid ha det ene værelset som de nu har samt del i kjøkkenet uten godtgjørelse. (Iflg karforretning av 7/8-1917 er eiendommen 105 m2. Datert 7 mars 1921 Tinglyst 15 mars 1921

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje hvor det er en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken har egen gaard          

Johanne Olsen(kvinne)

1834-11-14

Ertemark Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Liliegaten

1910

Johan Solberg(mann)

1872-09-15

Fredrikshald

s ug Arbeider ved høvleri

Fredrikshald: Liliegaten

1910

Jens Olsen(mann)

1842-05-08

Odalen

hf g Arbeider ved reiseeffektfabrik

Fredrikshald: Liliegaten

1910

 

* 1910

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Lilliegaden Høvler Jens Olsen 2.000 3.190  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi registrert "almindeligt Vaaningshus, Udhus, Bod - Vedskur" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken          

Johanne Ols.(kvinne)

1834

Ertemark Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Liljegaden

1900

Henrik Mittag(mann)

1880

Kragerø Brb

el ug Boghandlermedhjælper

Fredrikshald: Liljegaden

1900

Jens Ols.(mann)

1842

Hurdalen Ak

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Liljegaden

1900

 

 

* 1891

Ved folketllinga i 1891 bor det tre personer på eiendommen.


H.nr

Alder/født

Fødested

 

Familiestilling

Sivilstand

001 Jens Olsen

1842

Hurdals Præstegjæd

-

Familiens overhode

g

-

002 Johame Olsen

1834

Sverige

-

Hustru

g

-

003 Karl Johan Olsen Solberg

1842

Fr:hald

-

Søn

ug

-

 

 

* 1890

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Carl F. Hansen) til Hans Jensen af 14/8 for Kr. 2400,00 Thinglæst 15 August 1890

Skjøde fra Do. (Hans Jensen) til Høvleriarbeider Jens Olsen af 18/4 90 for kr 2400,00 Thinglæst 21 Novbr.1890

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Matros Karl Fredrik Hansen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karoline Hansen(kvinne)

1832

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Hanna Hansen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Hansen(mann)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Karl F. Hansen(mann)

1828

Fredrikshald

Prambygger

Fredrikshald: !!

1885

Karl Hansen(mann)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Matros Carl Fredrik Hansen 2.400 2.040  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er C.F.Hansen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Syversen(mann)

1852

Fr.hald

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Carl F. Hansen(mann)

1828

Fr.hald

hf g Skibstømmermand (ved Værftet)

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Hanna Hansen(kvinne)

1867

Fr.hald

d

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Caroline E. Hansen(kvinne)

1832

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Christian Hansen(mann)

1870

Fr.hald

s

Fredrikshald: Lilliegade

1875

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skrædermester Johannesen til Matros Carl Fr. Hansen paa Huset Matr. 528, Grund og Tomt m.M. dateret 4. og Thinglæst 16. Decebr.1856

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Skibstømmermand Andrs Pedersen til Skræddermester J. Johannesen paa denne Gaard med Grund og Tomt, dateret 10. og Thinglæst 20. Novbr. 1855

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Hansen til Skibstømmermand Anders Pedersen paa Huset Matr.No. 528 med Tomt, dateret 21 og Thinglæst 27 Oktober 1845

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert syv personer på matrikkel 528 i Lillie Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olou Nielsdatter(kvinne)

1735

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Sven Johansen(mann)

1793

Deres søn

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Marthe Alfsdatter(kvinne)

1761

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Niels Pedersen(mann)

1733

Logerende Enkemand 2dn gang Arbeidsmand

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Johannes Nielsen(mann)

1753

Logerende I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Lisa Svensdatter(kvinne)

1761

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Niels Johansen(mann)

1789

Deres søn

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

 

Sist oppdatert 10.01.2022 21:42