Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Moriangata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 226

Løpenummer i 1901 matrikkel: 129

Matrikkelnummer: 164

Gårds og bruksnummer: 160/313

 
Foto: SW 9.mars 2003


* 2011

 

* 1985

 

* 1978

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gundersen Bina Elise
1884
g.m. lokomotivfører Moriangata 3
Gundersen Olaf Marinius
1879
lokomotivfører Moriangata 3
Hansen Anna Elisabeth
1872
senkefrue Moriangata 3
Næss Marie Karoline
1893
g.m. politikonstabel Moriangata 3
Næss Ole Martin
1889
politikonstabel Moriangata 3

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Magnus Olaves Bernhard Hansen til politikonstabel Ole Pettersen Næs for kr. 12000,- med forbehold for Sælger og hans hustru Anne Elisabeth mot en rimelig leie at bo i gården saa længe nogen av dem lever. dat 29. spetember 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Magnus ?? Hansen

01

1854-05-10

Fredrikshald

-

hp

g

Pramarbeider

002 Anne Elisabet Hansen

01

1872-10-03

Øymark

-

hu

g

Husmor

003 Gunvor Marie Hansen

01

1907-02-19

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Ingrid Amalie Udberg

01

1919-11-16

Fredrikshald

-

-

ug

-

001 Josefine Sofia Larsen

02

1853-07-21

Vaale hered

-

-

e

Husmor p.f av datter

002 Agnis Janette Larsen

02

1882-10-02

Slagen Sem

-

d

ug

Skotøiarbeiderske ved Halden Skotøifabrik

001 Johan Bernhardt Lund

03

1886-09-13

Fredrikshald

-

hp

g

Skræddersvend

002 Anna Lovise Lund

03

1888-09-12

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Leif Birger Lund

03

1913-09-06

Berg Østfold

-

s

ug

-

004 Astrid Margrete Lund

03

1918-01-05

Berg Østfold

-

d

ug

-

005 Widar Bjarne Lund

03

1920-10-02

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Berthe Andersen Slang til Magnus Olaves Bernhard Hansen indeh. attes om at sælgeren er eneste og myndige arving efter skibstømmermand Nils Andersen, dat 1. juli 1918 7250 kr iflg maalebrev av 10/7 1916 tomten stor 262 m²

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har også skibstømmermann Nils Andersen som eier av matrikkelen. Her er det registrert et våninghus på to etasjer og "4 skuler VC 1".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1. etg kr.150          

Nils Andersen(mann)

1837-09-17

Fredrikshald

hf e Fhv. Skibstømmermand

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Bertha Marie Andersen(kvinne)

1873-11-21

Fredrikshald

d ug Husstel

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Forhus 1.etg 5 kr pr mnd          

Olaf Andreasson(mann)

1846-09-19

Haabøl Elfsborgs Len Sverige

hf e Arbeider

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Forhus 2.etg 13 kr pr mnd          

David Knudsen(mann)

1877-09-08

Fredrikshald

hf g Stuerformand

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Ellen Knudsen(kvinne)

1875-11-15

Drammen

hm g Husstel

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Gundhild Knudsen(kvinne)

1902-10-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Kathrine Knudsen(kvinne)

1910-07-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Dagny Knudsen(kvinne)

1901-04-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Forhus 2.etg 9 kr pr mnd          

Elen Josefhine Akselsen(kvinne)

1894-11-15

Fredrikshald

d ug understøttet av Fattigv.

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Josefhine Sofie Akselsen(kvinne)

1852-07-22

Waale

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Moriangaten

1910

Agnes Janette Akselsen(kvinne)

1881-10-02

Slagen

d ug Skofabrik arbeider

Fredrikshald: Moriangaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Bolette
1864
g.m. maskinist
Andersen Helene
1842
g.m. skibstømmermand
Andersen Johan Marinius
1865
maskinist
Andersen Marie
1841
g.m. skomager
Andersen Nils
1837
skibstømmermand
Andersen Ole
1844
skomager
Eliasen Bryngel
1822
portner
Eliasen Sofie
1829
g.m. portner

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibst. Nils Andersen oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5500 kr. og var branntaksert til 7280 kr.

* 1900


I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen hadde et vaaningshus på en etasje og "Udhus Vedskur etc". Huset inneholdt fire leiligheter.

1.etg med to rom og kjøkken
Nils Anders. hf g Skibstømmermand samt Gaardejer 1837
Helene Anders. hm g Hustru 1842 Berg Sm
Bertha Marie Anders. ug Datter 1873
Arnt Anders. ug Søn 1887

1.etg med ett rom
Brymgel Elias. hf g Portner 1824 Sverige
Sofie Elias. hm g Hustru 1829 Sverige

To kvistrom og kjøkken
Johan Marinius Anders. hf g Maskinist ombord i D/Skib 1865 (midlertidig bosatt i Kina)
Bolette Olava Anders. g Hustru 1864 Skjeberg Sm
Josefine Henriette Anders. ug Datter 1886
Margit Olavia Anders. ug Datter 1888
Sigrid Marie Anders. ug Datter 1893
Karl Johan Anders. ug Søn 1890
Astrid Bergliot Anders. ug Datter 1895
Asbjørn Anders. ug Søn 1897 Chr.ania

To kvistrom og kjøkken
Ole Anders. hf g Skomager paa Skofabrik 1846 Sverige
Marie Kathrine Anders. hm g Hustru 1841 Sverige
Olga Wilhelmine Anders. ug Datter 1881 Id Sm

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert sytten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Bertha Marie Andersen.(kvinne)

1873

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Torvald Omor Toresen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Martha Börresen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Arnt Andersen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Ole Toresen(mann)

1840

Trögstad

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Anne Katrine Toresen.(kvinne)

1840

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Carl Teodor Olaf Toresen.(mann)

1865

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Helene Andersen.(kvinne)

1842

Bergs (Smaalene)

Hustru g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Johanne Helene Gustava Toresen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Mauritz Chrestian B,örresen(mann)

1855

Berg-Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Antonie Marie Börresen(kvinne)

1858

Berg Smaalenene

Hustru g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Johan Andreas Börresen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Niels Andersen(mann)

1837

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Bryngel Eliason.(mann)

1824

Gunnersnæs (Sverige)

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Sofie Eliason(kvinne)

1829

Vennersborg (Sverige)

Hustru g

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Sigrid Challotte Toresen.(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

Axel Vilhelm Börresen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Raskopesogen 3 Kreds

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er også Nils Andersen oppgitt som eier av matrikkelen. Følgende personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Nils Anders. 1837 M Frhald Tømmermand
1 Helene Anders. 1842 K Berg Sogn
1 Julius Anders. 1864 M Ingedal Sogn Mæglerfuldmægtig hos Berg
1 Bærtha M. Anders. 1873 K Frhald
1 Hanna Amunds. 1828 K Frhald
1 Wilhelm Amunds. 1868 M Frhald
2 Ole Thores. 1840 M Trygstad Arbeidsmand
2 Anna Kathrine Thores. 1840 K Frhald
2 Johanne Helene G. Thores. 1877 K Frhald
2 Thorvald Omar Thores. 1880 M Frhald
2 Sigrid Charlotte Thores. 1884 K Frhald
2 Mauritz Chr. Børres. 1835 M Berg Sogn Skibsfører
2 Andrine Marie Børres. 1858 K Berg Sogn
2 Axel Wilhelm Børres. 1881 M Frhald
2 Andreas Johan Børres. 1883 M Frhald

 

* 1880

 

* 1878I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Matros Nils Andersen oppført som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 1.800 kroner og en branntakst på 2.600 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi N. Andersen oppgitt som eier til matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Berta Nilsen(kvinne)

1873

Fhald

d ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Andreas Andersen(mann)

1844

Fhald

hf g Arb. Paa Jernboden

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Nils Andersen(mann)

1836

Fhald

hf e Tømmermand tilsøs

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Anton Nilsen(mann)

1868

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Albert Andreasen(mann)

1875

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Helene Andersen(kvinne)

1843

Berg

tj ug Husholder

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Julius Nilsen(mann)

1864

Skeberg

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

Caroline Tøgersen??(kvinne)

1844

Berg

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Graastensmurer Anders Larsens Enke Grethe Larsdatter, og Lauritz, Halvor og Andreas Anderssønner til - den Førstes Stedsøn og de Sidstes Broder - Nils Andersen paa Halvdelen af Matr N 164 med tilhørende Grund , Tomt og Hauge, - dateret 10 og tinglyst 28 Jnauar 1873

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Anders Larsen og Nils Andersen paa denne Gaard. Tinglyst 6. Febr. 1866

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi ikke matrikkelnummer 164

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev efter afdøde Tobakspinder Hans Magnussen hvorved Hus Matr 164 er udlagt Enken Inger Christofferdatter sin eiendom. Tinglyst 9. Sept. 1856

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Niels Pedersen til Tobakspindermester Hans Magnussen paa Huset Ntr. 164, Grund og Hauge, dateret 11 April og Tinglyst 6 Mai 1851

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisjonsforslag, hvorefter 1 1/2 Alen af Haugen afstages til Gaden. Tinglyst 22. Janr 1827

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som da var gård nr.164.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
Inger Tangen Huus ejer 76 Enke efter 2dt gifte Haandarbejde K
Andreas Tangen Hendes søn 26 Ugift Styrmand M
Ingeborg Wesnes Logerer 46 Enke efter 1ste gifte Haandarbejd E K
John Wesnes Hendes søn 9 M
Isach Olsen Huusbonde 37 Gift 1te gang Arbeids mand M
Oloug Jørgensdtr Hans kone 46 Gift 2dn gang K
Cathrine Nielsdtr Logerer 80 Enke efter 1ste gifte Fattig K
Larine Engebretsd Logerer 60 Enke 1te gang Enke efter en soldat K
Karen Engebretsd Hendes datter 12 Ugift K

 

Sist oppdatert 11.02.2023 14:17