Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 26

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 406

Løpenummer i 1901 matrikkel: 356

Matrikkelnummer: 493

Gårds og bruksnummer: 62/292

Foto: SW 16.mars 2003
 

 

  Foto:SW 24. januar 2022

 

* 1996

6.januar 1996 hadde Halden Arbeiderblad en reportasje over flere sider om Fredrikshalds Konservative Arbeiderforening. Denne holdt opprinnelig til i "konservativen", men hadde også noen år tilhold i Nedre Bankegate 26.

Hele reportasjen kan leses på Natsjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1979

 

* 1974

 

* 1967

 

* 1952

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 9/6-1952 fra Haakon Asbjørn Wagenknecht til Kristian Karlsen f. 18/4-1896 på d.e. for kr. 17.000,-

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 28/5-1946 fra avdøde Andrea Julie Hansen Vollene og før Avdøde mann Svend Hansen Voldenes arvinger: 1) Severin Svendsen 2) Alb. Svendsen 3) Martha Hansen, 4) Inga m. Olsen 5) Oskar Svendsen 6) Hans Svendsen og 7) Svend Eilertsen til d.e. til verdi kr. 12.000,-

Skjøte, dat. 21/5-1946 fra Severin Svendsen, Alb. Svendsen, Martha Hansen, Inga M. Olsen, Oskar Svendsen, Hans Svendsen og Svend Eilertsen til Haakon Wagenknecht f. 2/10-1905 på d.e. for kr. 12.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 26.

 

* 1935

 

* 1927

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Eriksen Bollerøds eneste og myndige arvinger: Karl, Johan og Chr. Eriksen ved K.Strand iflg. fullmakt til Sven Hansen Vollene for Kr. 10.000,- Dat. 13 mars 1924, påført attest for at Hans Eriksen Bollerød er avgått ved døden den 3/11 1914 og efterlatende sig som eneste og myndige arvinger : Karl Eriksen, Johan Eriksen og Christian Eriksen. (Iflg Kartforretning 3/5 1917 er eiendommen 241 + 1,3 m2) Tinglyst 18. mars 1924

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og et Almindelig Vedskur". Huset har to etasjer - med en leilighet i hver etasje.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Hans Eriksen(mann)

1849-09-22

Høland

hf e Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Anne Oline Eriksen(kvinne)

1846-01-18

Høland

Husholderske ug Husholderske

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

2.etg 20 kr pr. mnd.          

Johan Petter Lunde(mann)

1867-07-15

Eidsberg

hf g Klyvskjærer ved Høvleri

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Marie Sofie Lunde(kvinne)

1871-05-14

Hadal Sverige

hm g Husmor

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Randi Lunde(kvinne)

1900-03-07

Fredrikshald

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

Hans Andersen(mann)

1882-08-06

Berg

Losjerende ug Vagtmand ved Cellulosefabrik

Fredrikshald: Strandgaten

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Bagbankgaden / Karl Johans Gade Høvler Hans Eriksen Bollerød 4.500 5.840  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så finner vi også her et våningshus med et uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Hans Eriks.(mann)

1849

Høland Ak

hf g høvler

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karen Eriks.(kvinne)

1859

Rakkestad Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Karl Eriks.(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug klyvehøvler skjærer

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Johan Eriks.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Kristian Eriks.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anne Eriks.(kvinne)

1846

Høland Ak

fl ug Intet

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

2.etg          

Marenius Anders.(mann)

1864

Fredrikshald kjøpstad

hf g Sliber

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Eduarda Anders.(kvinne)

1861

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Einar Sæther(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Smed

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

Anna Eliass.(kvinne)

1880

Berg Sml

el ug Sypige arb. fabrik

Fredrikshald: Strandgaden

1900-12-03

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er H.Eriksen oppgitt som eier av matrikkelen hvor det da bor atten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karoline Andreasen(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Eriksen(mann)

1849

Høland

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Helene Hansen(kvinne)

1859

Rakestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul Einar Hansen(mann)

1881

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Hansen(kvinne)

1856

Ullensager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Haral Marenus Hansen(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolete Pauline Hansen(kvinne)

1881

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gutorm Hansen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aksel Olsen(mann)

1855

Frhald

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Soffie Olsen(kvinne)

1847

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anton Olsen(mann)

1880

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Olsen(kvinne)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olsen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otto Andreasen(mann)

1866

Sverige

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Andreasen(kvinne)

1850

Tune

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvig Eriksen(mann)

1853

Frhald

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Stina Svensen(kvinne)

1849

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alf Emil Eriksen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hans Eriksen Bollerød paa d:E: dat: 13 og thinglæst 17 Juni 1881

 

* 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Kjører N. J. Steffensens Enke 3.000 2.600  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi N.Steffensen registrert som eier av matrikkelen. Der kan vi se at både Nils Steffensen og Ole Vilberg holder en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Niels Steppensen(mann)

1825

Fr.hald

hf g Kjører

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Karen Steppensen(kvinne)

1790

Aremark

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Ole Wilberg(mann)

1825

Ullensaker

hf g Kjører

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Karoline Wilberg(kvinne)

1829

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Marie E. Wilberg(kvinne)

1862

Berg

d

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Thorvald C. Wilberg(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Duperry Wilberg(mann)

1872

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anne Eriksdatter(kvinne)

1798

Berg

hm e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Stina Sveberg(kvinne)

1817

Sverige

Logerende e Dagarbeiderske

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er vognmand Nils Johan Stephensen oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor fire personer på eiendommen i 1865. Stephensen har en hest og ei ku på matrikkelen. Han utnytter nok eiendommen godt, for han har avlet både hvete, bygg, rug, havre, erter og poteter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Johan Stephensen(mann)

1815*

Frederikshald

Huusfader g Vognmand

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Karen Thorsdatter(kvinne)

1791*

Aremark

Hans Kone g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Siverine Marie Siversdatter(kvinne)

1843*

Ide Prgj.

ug Tjeneste Tyende

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

Georgine Olsen f Ravnsborg(kvinne)

1807*

Christiania

Logerende e

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865-12-31

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem Ægtefolkene Hans Knudsen (der ved Skjøde thinglæst 7.Decbr 1825 er hjemlet denne Gaard) og Karen Thorsdatter, oprettet 16. April 1831 og confirmeret 22. Mai 1845, i hvis Følge den Lengstlevende af dem arver Alt hvad de eier. Thinlæst 9.Marts 1846

 

* 1825

Gården hjemlet til Hans Knudsen ved skjøte tinglyst 7. desember 1825

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi sytten personer i matrikkel 493 i det som da var Strand Gaden i Nordre Friderichshald.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erich Arnesen(mann)

1765*

Huusbonde Gift 1te gang Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Maren Jacobsdatter(kvinne)

1757*

Hans kone Gift 2. gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Andreas Eriksen(mann)

1795*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Ole Eriksen(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anne Maria Jacobsdatter(kvinne)

1745*

Konens søster Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

John Andersen(mann)

1790*

Hendes søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Marthe Nielsdatter(kvinne)

1753*

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Marthe Jacobsdatter(kvinne)

1796*

Hendes datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anders Bentsen(mann)

1734*

Logerende Begge i 2det ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Maria Andersdatter(kvinne)

1763*

Hans kone Begge i 2det ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Carl Andersen(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Jonas Almblad(mann)

1744*

Huusbonde I 1ste ægteskab Snedker

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Christiana Nyestrøm(kvinne)

1762*

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Nicolaj Almblad(mann)

1785*

Deres søn Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Jonas Almblad(mann)

1800*

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Christen Olsen(mann)

1779*

Inqvarteret Ugift Musqveterer ved syndenf. reg.

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Anders Olsen(mann)

1778*

Inqvarteret Ugift Musqveterer ved syndenf. reg.

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

 

Sist oppdatert 28.01.2022 16:11